Červenec 2011

Energie rukou

22. července 2011 v 23:35 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
V tomto článku najdete sérii několika cviků, pomocí nichž můžete zcitlivět své ruce a ucítit energii. Maximální pozornost zaměřte na své dlaně, kde si představíte tok energie, který vychází ze středu dlaní a jednotlivých prstů.

Pomalu přibližujte dlaně k sobě a od sebe. Úplně pomalu. Za chvíli ucítíte určitý tlak, malý odpor a ruce vám nepůjdou dát blíže k sobě, jako by byl mezi rukama míček. Tento tlak je prvním projevem energie. Pokud budete cvičit často, stanou se vaše ruce citlivějšími.

Jednu ruku použijte k vysílání energie, druhou k přijímání. Může se stát, že jednu ruku budete mít citlivější. Prsty jedné ruky směřují kolmo na dlaň ruky druhé. Prsty kolmé ruky projíždějí pomalu od konečků prstů až k zápěstí druhé ruky. Konečky prstů jsou od dlaně vzdáleny 3-5 cm. Soustřeďte se na vysílací ruku a představte si proud energie vycházející z konečků prstů. Poté se zaměřte na přijímací ruku a snažte se proud energie vnímat. Za chvíli ucítíte zřetelné brnění, teplo, nebo pocit tlaku na druhé ruce. Tento pocit se bude pohybovat podle toho, jak hýbete vysílací rukou.Kroužením okolo jednotlivých prstů probudíte citlivost v malých čakrách na konci svých prstů. Cvičte postupně se všemi prsty a všímejte si změn pocitů u jednotlivých prstů.

Zaujměte polohu jedné ruky tak, jako byste v ní drželi velké jablko. Ukazovákem druhé ruky začněte kroužit nad pomyslným jablkem. Působíte tím na konečky všech prstů a na zbývající obvod dlaně. Na dlani přijímací ruky zřetelně ucítíte proud renergie. Stejně tak můžete toto cvičení provádět se všemi prsty současně, ucítíte rozdíl v proudu energie.


Sevřete prsty obou rukou do špičky podle obrázku a začněte pomalu přibližovat obě ruce. Tento cvik je hodně silný, spojuje energii čaker dlaní a prstů a tím vytváří velký tok energie. Postupně můžete zkoušet zachovat tok energie proudící mezi rukama na větší vzdálenost.


Uvolněte ruce a vytvořte z nich dvě misky, které přiblížíte k sobě, jako u prvního cvičení. Tentokrát rukama nepohybujete, pouze prociťujete vytvoření jakési koule energie. Můžete zkoušet řídit energii ve vašich dlaních pomocí dechu a představivosti.Dále o mudrách prstů

22. července 2011 v 20:08 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gongxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mudra poznání


Používá se:
Při depresích, několikadenní nespavosti, při slabé koncentraci paměti, vysokém tlaku. Posiluje celkovou psychiku a vůli, uvolňuje a zvyšuje účinnost dalších muder. Doporučuje se jí užívat ke všem dalším cvičením. Je to nejzákladnější pozice.

Postavení prstů:
Vrcholek palce a ukazováčku lehce k sobě přitiskneme. Ostatní prsty jsou volně narovnané a nedotýkají se.Mudra energie


Používá se:
Působí proti veškerým bolestem, očišťuje tělo od jedovatých látek, příznivě uklidňuje zažívací trakt a močové cesty. Celkově harmonizuje celé tělo.

Postavení prstů:
Vrcholky prstů prostředníku a prsteníku lehce přitiskneme k vrcholku palce. Ostatní prsty zůstávají volně vztyčené.
Mudra země


Používá se:
Posiluje hlavně narušenou psychiku, revitalizuje. Používá se především při anémii, nebo
při potížích s udržením rovnováhy těla.

Postavení prstů:
Vrcholky palce a psteníku k sobě lehce přitiskneme, ostatní prsty jsou volně vyrovnané.

Mudra života


Používá se:
Tato mudra zlepšuje zrak, pomáhá při očních chorobách, dodává energii celému tělu, odstraňuje únavu, ospalost i nervozitu.

Postavení prstů:
Vrcholy prsteníčku, malíčku a palce lehce tiskneme k sobě, ostatní dva prsty zůstávají vztyčené.

Mudra nebe


Používá se:
Pomáhá při nedoslýcavost, při všech poruchách a bolestech sluchu a sluchového centra.

Postavení prstů:
Prostředník se dotýká vnějším berním článkem vnitřní části palce. Palec mírně tlačí na prostředník a
ostatní prsty jsou volně narovnané.Mudra mušle


Používá se:
Odstraňuje potíže krku, problémy s hlasivkami, zlepšuje zvuk hlasu, pokud při jeho
cvičení vyslovujeme táhlé óm.

Postavení prstů:
Vzájemné držení dlaní připomínající mušli. Čtyři prsty pravé ruky objímají palec ruky
levé. Vrcholek palce pravé ruky se dotýká vrcholku ukazováčku levé ruky. Ostatní prsty
levé ruky jsou volně položeny na ruce pravé.

Mudra posilující


Používá se:
Mobilizuje obranné schopnosti těla, pomáhá při kašli a nachlazení. Zlepšuje a urychluje léčbu zápalu plic. Doporučuje se zejména alergikům a astmatikům. Rovněž pomáhá s
nadváhou při používání příslušné diety.

Postavení prstů:
Ruce jsou spojeny a prsty propleteny jako při modlitbě a to tak, že jeden palec vyčnívá
a objímá palec a ukazováček druhé ruky.

Mudra vody


Používá se:
Ostraňuje problémy se žaludkem a játry. Účinná je při zahleněných průduškách
a plicích.

Postavení prstů:
Malíček pravé ruky skrčíme tak, aby se dotýkal základu palce stejné ruky, který
lehce přitiskneme na malíček. Levá ruka lehce objímá pravou, přičemž palec
levé ruky pokládáme na palec pravé ruky.
Mudra větru


Používá se:
Kladně působí na ischias a revmatismus. Touto mudrou navíc posilujeme mudru života.
Při zlepšení potíží doporučujeme cvičení ukončit.

Postavení prstů:
Na vnější horní článek ukazováčku lehce přitiskneme vrcholek palce. Ostatní prsty jsou volně
vztyčené.

Mudra krávy


Používá se:
Pomáhá při revmatismu a zánětech kloubů nebo jejich bolestech.

Postavení prstů:
Malíček levé ruky se dotýká prsteníku pravé ruky. Malíček pravé ruky se dotýká
prsteníku levé ruky, zároveň je spojen prostředník pravé ruky s ukazováčkem
s ukazováčkem levé ruky a prostředník levé ruky s ukazováčkem pravé ruky.
Palce jsou volně vztyčené.


Mudra pomoci


Používá se:
Je vhodná při srdečním záchvatu, při potížích oběhových a srdečních. Působí jako
nitroglycerin.

Postavení prstů:
Ukazováček skrčíme tak, aby se dotýkal základu palce a zároveň vrcholky prostředníku a
prsteníku lehce přitiskneme k vrcholku palce. Malíček zůstává vztyčený.


No tak nekoukej, dnes tam už opravdu nic nepřipíšu.


Mudry prstů

22. července 2011 v 18:30 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
MUDRY PRSTŮ
Každý prst počínaje palcem symbolizuje jeden živel: oheň, vzduch, nebe, zemi, vodu. Spojením některých prstů dosáhneme harmonizujícího působení na jednotlivé části těla a tím i překvapivého uvolnění, nebo se dokonce zbavíme mnohých bolestí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tyto techniky jsou velmi jednoduché, nenáročné. Můžeme je praktikovat kdekoliv. Mudry cvičíme oběma rukama současně, pokud to ze závažných důvodů nelze, pak jenom jednou rukou (cvičení rukou druhou můžeme přitom provádět ve své představě). Cvičení je účinnější, když sedíte ve vzpřímené poloze, nebo přímo v poloze lotosového květu. Jste v klidu, nebo mírně relaxujete. Je důležité, stejně jako u každého cvičení nezapomínat na vytrvalost a pravidelnost, protože ty jsou jedny z hlavních podmínek kladného účinku těchto cvičení.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MUDRY PRSTŮ JSOU JEDNÍM Z MNOHA ZPŮSOBŮ JAK BÝT PŘÁTELSKÝ NEJEN KE SVÉMU TĚLU A KE SVÉ MYSLI, ALE I KE SVÉMU OKOLÍ.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chodidla a jejich reflexní zóny

22. července 2011 v 13:55 Koluje po webu
Na obrázcích jsou vyznačeny reflexní zóny vnitřních orgánů a pohybového ústrojí, a to na ploskách nohou, nártech nohou a vnitřním i vnějším kotníku.

První obrázek ukazuje plosky chodidel - reflexní zóny vnitřních orgánů.

Druhý obrázek ukazuje plosky chodidel - reflexní zóny pohybového ústrojí.

Třetí obrázek ukazuje nárty nohou - reflexní zóny pohybového ústrojí.

Čtvrtý obrázek ukazuje vnější kotník - reflexní zóny pohybového ústrojí.

Pátý obrázek ukazuje vnitřní kotník a jeho reflexní zóny.
... a přidáme ještě jeden obrázek, zase odjinud (http://www.masaze-lymfodrenaz.cz/masaz_chodidel/)

...ale já jsem chtěl...

21. července 2011 v 14:46 K zamyšlení


Bylo jaro, ale já jsem chtěl, aby bylo léto - s jeho dlouhými, teplými dny a možností být hodně venku.
-
Bylo léto, ale já jsem chtěl, aby byl podzim - s jeho pestrým listím a chladným, průzračným vzduchem.
-
Byl podzim, ale já jsem chtěl, aby byla zima - s jejím krásným sněhem a radostnými Vánocemi.
-
Byla zima, ale já jsem chtěl, aby bylo jaro - s jeho probouzející se přírodou a teplem.
-
Byl jsem dítě, ale chtěl jsem být dospělý - užívat si svobody a mít úctu.
-
Bylo mi dvacet, ale já jsem chtěl, aby mi bylo třicet - být zralý a zkušený.
-
Bylo mi čtyřicet, a já chtěl, aby mi bylo dvacet - být mladý a bez starostí.
-
Byl jsem v důchodu, ale chtěl jsem, aby mi bylo čtyřicet - s bystrou myslí a bez bolestí stáří.
-
Život mi uplynul,
a já jsem nepochopil,
co vlastně chci.
-
Pro sebe jsi nás stvořil, Bože,
a nepokojné je naše srdce,
dokud nespočine v Tobě!


Sv. Augustin


Nácvik pozitivního myšlení - sublimální sugesce

21. července 2011 v 13:50 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong

Pustťe si potichu příjemnou relaxační hudbu, položte se na rovnou podložku, zavřete oči, zhluboka dýchejte pomaloučku a tiše věnujte tuto malou chviličku jen a jen sobě. Ještě se pokuste zpomalit dýchání. Možná byste si mohli svoje výdechy a vdechy počítat na doby. Výdech by měl být jednou tak dlouhý, než je nádech. Vnímejte chladnější vzduch nadechovaný a ohřátý vzduch, který vydechujete. Uvědomujte si příjem energie s každým nadýchnutím. Představujte si tuto energii jako zlaté světlo, které prostupuje celé vaše tělo. Zlatá energie naplní celé vaše tělo tak, že tělo tuto energii začíná vyzařovat do prostoru kolem vás. Tato energie se odrazem vrací opět zpátky k vám.
Vaše mysl je klidná a tichá. Na nic jiného nemyslíte, všechny myšlenky, které k vám přichází, necháváte kolem sebe proplynout, asi tak jako když na obloze plují obláčky. Nenecháváte se vyrušit ani okolními zvuky a ruchy, které jsou případně kolem vás.
A právě teď nastává chvíle nácviku pozitivního myšlení.

V duchu si si říkáte tyto věty:

- Jsem pozitivní.

- Mohu všeho dosáhnout.

- Mohu všechno dokázat.

- Přijímám sám(a) sebe takového(ou) jaký(á) jsem.

- Lidé mne přijímají takového(ou) jaký(á) jsem.

- Myslím pozitivně.

- Jednám pozitivně.

- Jsem pozitivní.

- Mohu všechno udělat.

- Jsem plný(á) energie.

- Jsem motivovaný(á).

- Očekávám od života to nejlepší.

- Přitahuji vše pozitivní.

- Jsem rád(a) mezi lidmi.

- Jsem úspěšný(á) a vím, co chci.

- Jsem vitěz.

- Miluji život.

- Přebírám zodpovědnost.

- Vytvářím si svoji skutečnost.

- Žiji v pozitivní skutečnosti.

- Jsem zodpovědný(á).

- Moje skutečnost je pozitivní.

- Mohu všechno dokázat.

- Je mi odpuštěno.

- Odpouštím sám(a) sobě.

- Odpouštím všem ostatím.NAIKANTERAPIE

21. července 2011 v 12:16 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


NAIKANTERAPIE = japonská metoda na sebepozorování.

DESATERO pro lepší život zde na zemi.


1. Dokážu udržet dvé myšlenky čisté vůči všem lidem a vůči všemu dění kolem.

2. Nebudu vzpomínat nedobrých zážitků, ale jen dobrých.

3. Dokážu odpustit všem, kdo mi jakýmkoli způsobem ublížili.

4. Nebudu nikoho a nic odsuzovat, kritizovat, pomlouvat.

5. Budu se snažit mít pro každého jen lásku, porozumění a odpuštění.

6. V každém člověku je dobro i zlo; budu o každém hovořit jen to dobré, abych v něm dobro posílil.

7. Stanu se pánem nad svými slabostmi. Nebudu se hněvat, zlobit ani rozčilovat.

8. Jsem předem smířen, ať přijde jakákoli bolest či utrpení, je to moje sklizeň.

9. Každý dne budu kolem sebe šířit lásku a radost úsměvem, slovem, službou a radou.

10. Dokážu žít v harmonii s každým člověkem. Při disharmonii budu hledat chybu u sebe.


NEHODNOŤ, NEODSUZUJ, NESROVNÁVEJ!

A opět pár krásných fotografií od Jeníka z webu www.sedesatka.cz

21. července 2011 v 12:15 Fotografie moje i jinéZkuste zavítat na webové stránky www.sedesatka.cz . Najdete zde nádherné fotografie tohoto autora a nejenom jeho, ale i ostatních uživatelů - seniorů tohoto webu, kteří se snaží nafotit to, co vidí kolem sebe jak nejlépe umí. Já sama vám ale můžu říct, že když se koukám na fotografie Jeníka, tak je mi velmi milo u srdíčka a vždy mi jeho fotografie zlepší náladu.

A to je zase pro dnešek všechno. Tak se také trošinku u fotografií pozastavte a zklidněte svou mysl.

PS. Fotografies kopretinami do této série nepatří, ale zařadila jsem ji sem proto, že kopretiny patří k létu a tato fotka byla věnována přímo mně, vážím si jí a děkuji Jeníku.

Mudry a barvy

3. července 2011 v 21:23 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun GongMůžeme pozorovat přítomnost
hustým závojem mlhy
nebo barvami duhy,
a podle toho ji také budeme prožívat.

I barvy ovlivňují nás a náš život na každé úrovni. V barevné terapii jsou cíleně využívány různé barevné tóny k regeneraci orgánů a žláz, k aktivaci vylučování, dýchání, krevního oběhu atd. Barvy ovlivňují i naši mysl a každou duševní činnost.

Č e r v e n á podporuje kvevní oběh, povzbuzuje, zahřívá a uvolňuje, ovšem může také přispět k agresivitě.

O r a n ž o v á zvedá náladu, dodává lehkost, povzbuzuje sexualitu, může však také přispívat k povrchnosti.

Ž l u t á povzbuzuje trávení, ducha a rozjasňuje pohled na život, může být však i vtíravá.

Z e l e n á obecně uklidňuje, regeneruje všechny úrovně a dodává chuť k novým začátkům.

M o d r á rovněž uklidňuje, ale tento klid proniká hlouběji a navozuje pocit bezpečí. Modrá také zprostředkuje ochranu a obsahuje tichou touhu po nepochopitelném.

F i a l o v á je barva nestálosti, změn a duchovna.

H n ě d á je barvou stability a spojení se zemí. Přílišné množství může však vést ke stagnaci.

B í l á je barvou, která v sobě obsahuje celé spektrum jiných barev a skrývá v sobě jak zrození, tak i smrt.

Č e r n á je barva ochrany, sbírání sil, ústupu a prázdnoty, která však už v sobě nese naplnění. Mnozí pubescenti nosí s oblibou černou, protože stojí před bránou do nového úseku života. Příliš mnoho černé však organismus oslabuje, přináší smutek a podporuje pesimismus.

V podstatě neexistují žádné "špatné" barvy, záleží na správné míře. Každá barva je také vidět v naší auře, příp. v energii našeho těla. Pokud je některá barva v převaze, nebo se nenachází na svém místě, působí to především obecně na to, jak se celkově cítíme, a může to vést časem až k nemoci. S pomocí barev je možné průběh nemoci také zvrátit.

Barvy můžeme také využít k meditaci. Pokud dáváme přednost některé určité barvě, je docela dobře možné, že potřebujeme odpovídající vlastnost. Pokud však nějaké barvě dáváme absolutní přednost, může se stát i náruživostí a škodit nám.
Běhen držení mudry si můžeme nějakou barvu představovat, nebo se na barvu nějakého předmětu soustředit. Je doporučeno dát přednost první možnosti, protože v tom případě je barva živá, to znamená, že si tuto barvu můžeme představovat světlou nebo tmavou, tlumenou nebo zářivou, v určité formě nebo plynoucí apod. Pokud např. cítíme potřebu jít do lesa, protože tam se můžeme nejlépe zotavit, ale chybí nám čas, pak si můžeme představit les se spoustou zeleně. Můžeme si v myšlenkách užívat zeleně listů a při tom se neustále vnitřně osvěžovat. Takové vizualizace byly s úspěchem používány již dávno a v mnoha nemocnicích jsou v dnešní době využívány k podpoře uzdravování i barevné obrazy krajiny.

Ale úplně nejlepší je to vyzkoušet!Autosugesce pro ranní naladění

2. července 2011 v 23:36 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


Nalaďte se autosugescí hned ráno na to, aby celý váš den byl krásný a šťastný.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dnešní den bude pro mne ten nejkrásnější a nejšťastnější v mém životě. Udělám všechno proto, aby byl. Soustředím na to svou mysl, pozornost i vědomí. Vyvstanou-li nějaké potíže nebo problémy, budu je řešit bez negativních emocí, spravedlivě k sobě i k druhým. Při setkání s lidmi, dám do tohoto setkání více úsměvu, slunce a tepla, bude to přínosem pro obě strany. Každý den jsem klidnější, zdravější, odvážnější a vyrovnanější. Myslím na to, že jsem jen malá část vesmíru, ze kterého chci čerpat pozitivní sílu a energii.

OM SHANTI OM
INTERVEW S BOHEM

2. července 2011 v 22:54 K zamyšlení


"Pojď dál" řekl Bůh.

"Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?"
Jestli máš čas, řekl jsem. Bůh se usmál
a odpověděl: "Můj čas je věčnost a proto
je ho dost na všechno. A na co se mě
vlastně chceš zeptat?"

"CO TĚ NA LIDECH NEJVÍCE PŘEKVAPUJE?"

Bůh odpověděl: "To, že je nudí být dětmi
a tak pospíchají, aby byli dospělí a když jsou
dospělí, zase touží být dětmi."

"Překvapuje mě, že utrácejí zdraví, aby
vydělali peníze a pak utrácejí peníze za to,
aby si dali do pořádku své zdraví."

"Překvapuje mě, že žijí jako by nikdy neměli
umřít, a že umírají jako by nikdy nežili."

Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli.
Pak jsem se zeptal: "Co bys chtěl jako rodič
naučit své děti?"

Bůh se usmál a odpověděl:
"Chci, aby poznaly, že nemohu nikoho donutit,
aby je miloval. Mohu jen dovolit, aby je druzí
milovali.

"Chci, aby poznaly, že nejcennější není to co
v životě mají, ale koho mají.

"Chci, aby poznaly, že není dobré porovnávat se
s druhými. Každý bude souzen sám za sebe,
ne proto, že je lepší nebo horší než jiní."

"Chci, aby poznaly že bohatý není ten, kdo má
nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně."

"Chci, aby poznaly, že opravdový přítel je ten,
kdo o nich všechno ví a přesto je má rád."

"Chci, aby poznaly, že vždycky nestačí, aby jim
odpustili druzí, ale že oni sami musí odpouštět."
Mudry původ

2. července 2011 v 20:13 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


Život můžeme pochopit
jen při pohledu zpět
a při pohledu kupředu
ho žít.
Sören Kierkegaard

Odkud mudry pocházejí? Moc to nevíme. Co ale víme je, že je nacházíme nejenom v Asii, jak se mylně mnozí domnívají, ale po celém světě. Již naši předkové používali při svých rituálech ztvrzující a zdůrazňující gesta pro zpečetění toho, co si mysleli a říkali. Později, při nastolení křesťanství u severních národů byla mnohá gesta zprvu zakázána, např. vzývání bohů se zdviženými pažemi. Později byla opět částečně zařazena do křesťanského učení. Povšimněte gest kněze při čtení mše. Stejně tak i náš každodenní život je poznamenán různými ztvrzovacími gesty - např. tleskání dlaněmi, držení palců někomu, ukázání pěsti někomu, stisknutí ruky atp.
V Itálii jsou mudry pevnou součástí všech náboženských chování. Velký význam mají různé mudry a hasty (pozice paží) při znázorňování hinduistických bohů. Představují vedle držení těla a atributů také poznávací znamení různých bohů. V mystické pozici ruky vidí věřící zvláštní moc, schopnost a sílu charakteru svého uctívaného božstva. Nejznámějšími mudrami hlavních bohů Brahmy (stvořitel), Višnua (živitel) a Šivy (ničitel) jsou tyto mudry:

- mudry jnana a chin - gesto vědomí a gesto vědění
(známá mudra, kdy špičky ukazováku a palce se dotákají a tvoří spolu kroužek, ostatní prsty jsou natažené, ruce volně spočívají na horní části stehen. Pokud jsou psty otočeny k nebi, nazývá se mudra - jnana, pokud prsty ukazují k zemi, nazývá se mudra - chin.
Toto postavení ruky v hathajóze je nejznámější. Působí na tělesné, duchovně-duševní a spirituální úrovni. Symbolizuje spojení lidského vědomí s božským. Tři natažené prsty jsou symbolem třech gun - vlastností, které udržují v chodu veškerý vývoj v mikro- a makrokosmu: tamy (letargie), raji (aktivity) a sattvy (vyrovnání a harmonie). Uzavřený kruh palce a ukazováku představuje vlastní cíl jógy: sjednocení átmánu (jednotlivé duše) a bráhmánu (kosmické duše).
Přitakávání: Božské vědomí obohacuje a ulehčuje můj život, božská moudrost pozvedá mé srdce a ukazuje mi cestu.

- mudra atmanjali - gesto motlitby
Ruce jsou ve výši srdce složeny jako k motlitbě, mezi dlaněmi je malý volný prostor. Prsty jsou zdviženy k obloze.
Když složíte ruce před hrudníkem, podporuje to vnitřní zklidnění a přináší harmonii, vyrovnanost, klid, ticho a mír. Toto gesto aktivuje a harmonizuje koordinaci levé a pravé poloviny mozku. Může podpořit prosebnou meditaci, pokud boha o něco prosíte - pokud se má vyplnit přání vašeho srdce. Vyjadřujete tím také svou úctu nebo poděkování. V Indii je to i gesto pozdravu nebo díků, člověk vyjadřuje ostatním svou úctu.
Jak již bylo řečeno, mudra přináší jasnou hlavu uklidněním našich myšlenek. Základem klidných myšlenek je také vždy jistá síla - síla, která buduje tělesnou sílu a stabilizuje, rozjasňuje a posiluje mysl.
Přitakávání: Vděčně chci přijmout dobro, které je pro mne připraveno.

- mudra dhjani - gesto meditace - ponoření
Obě ruce leží v klíně jako misky. Levá leží v pravé a palce se dotýkají. Ruce a paže tvoří uzavřený okruh energie, kterému odpovídá i poloha nohou v meditačním sedu.
Je to klasické meditační držení. Víme, že chce ono božské pro nás to nejlepší, a kdykoli a kdekoli nám pomáhá, pokud to připustíme. "Děj se tvá vůle" je vyjádření nejvroucnější radosti.
Ruce zformovány do misky, ukazují, že je člověk vnitřně svobodný, čistý a prázdný, aby přijal všechno, co na duchovní cestě potřebuje. Protože v universu neexistuje žádný prázdný prostor. Všechno co se nám zdá prázdné, je plné jemnohmotnými energiemi. Člověk je čistý, prázdný, připravený tuto novou energii přijímat. Proto je nezbytné, aby člověk nejdříve všem odpustil a žil se všemi v míru. Kvalitu nové energie určují naše myšlenky a city.
Přitakávání: Staň se tvá vůle.

- mudra abhája - gesto přislíbení ochrany
Pravá ruka je zdvižena prsty vzhůru do výše hrudníku, dlaň ukazuje vpřed. Levá ruka leží na horní části levého stehna, v klíně, nebo u srdce.
Toto gesto můžeme vidět u mnoha znázornění božstev. Slibuje věřícímu ochranu a osvobozuje od bázně. Ukazuje také sílu dotyčného božstva.
Bázeň a strach jsou známkou slabosti. Strach má nekonečně mnoho tváří, ale jeho příčinou je vždy slabost. Nejvyšším příkazem jogínů je nepoužívat násilí. Čím je člověk silnější (v duchovně-duševní oblasti), tím spíše může žít bez násilí, protože silný člověk je jen zřídka napadán. Mnozí lidé jsou oslabeni svými vnitřními boji, nejednotností ve svém nitru. Tyto vnitřní boje potom vystoupí na povrch tím, že člověk přitahuje vhodné partnery k boji.
To všechno musíme uvážit, pokud hledáme útočiště u této mudry. Samotnou mudrou nic nedokážeme. Protože však je zpracování tohoto negativního duševníhovzoru velmi dlouhým procesem proměn, může vám v některých obávaných situacích zpočátku tato mudra s doporučenými představami pomoci.
Přitakávání: Věřím v dobro v tomto člověku, v této věci, a to dobro se mi zjeví.

- mudra varada - gesto přání, nebo milosrdenství
Levá ruka ukazuje prsty dolů a dlaní kupředu. Pravá ruka leží v klíně nebo na horní části stehen.
Tato mudra je přednostním gestem u znázorňování indických božstev, a jak napovídá její název, jde o odpouštění, milosrdenství. Věřící si dále slibuje, že ho bůh bohatě obdaruje - splní jeho přání. Jasně vyjádřeno: Kdo dává, tomu bude dáno, kdo odpouští, bude bohatě obdarován. Při odpouštění jde vždy i o to, být schopen odpustit sám sobě. Odpustit sám sobě i ostatním je určitě to nejobtížnější, co může člověk sám od sebe požadovat. Je to však to nejpodivuhodnější, pokud toho dosáhne. Odpouštějící otevřená ruka bude potom naplněna novým bohatstvím, jak vnitřním, tak vnějším. Zpočátku to nebude nic snadného. V tomto případě tedy poproste božské síly, jež ve vás přebývají o pomoc.
Vhodná doba k takovéto očistě je doba jarní, nebo podzimní. Očistnou kúru totiž nelze provozovat po celý rok. To by vás umořilo. Slovní obrat "chceme to pohřbít" ukazuje hlavní zásadu odpouštění a příroda každý podzim ukazuje JAK a PROČ.
Nové rostliny vyrůstají z nově zasetých semen. Musíme tedy pohřbít svou minulost, aby nás nezatěžovala a nebrzdila náš vývoj.
Odpouštění - zbavování se zatížení minulostí - dobrá je představa nějakého předmětu, který patří dotyčné osobě. Nyní se s každým výdechem pomalu zbavte svých svých negativních pocitů a přeneste je do tohoto předmětu. Nakonec ho uchopte a pohřběte na místě, které má pro vás nějaký zvláštní význam.
Přitakávání: Odpouštím si všechny křivdy, které jsem kdy učinil, nebo řekl. Promíjím ti všechno bezpráví, které jsi kdy učinil nebo vyslovil.

- mudra bhumisparša - gesto osvícení nebo gesto plození
Meditační sed, ruce na kolenou. Levá ruka ukazuje dolů k zemi a prsty se dotýkají podlahy. Pravá ruka ukazuje vzhůru k obloze jako otevřený květ.
Buddha, byl podobně jako Ježíš, dřívě než začal s hlásáním své víry, pokoušen zlem, jemuž se oba úspěšně ubránili. Mara, bůh smyslných žádostí, se pokoušel Buddhu přesvědčit o tom, že mu nepatří dokonce ani ten kousek země, na kterém sedí při meditaci. Tu se Buddha dotkl země prsty pravé ruky a zapřísahal božstvo země, aby dosvědčilo, že získal svými mnoha dobrými skutky oprávnění na této zemi zůstat. Tato legenda dokazuje, jak je důležité, aby člověk splnil nejdříve svoje pozemské povinnosti, pokud chce dosáhnout osvícení.
Pokud jsme si vědomi toho, že ve všem a v každém kolem nás se projevuje kosmické vědomí, že jsme prostřednictvím našeho individuálního vědomí spojeni se vším kolem sebe, pak je nám srozumitelné i první přikázání všech velkých náboženství: Miluj sám sebe i všechno kolem - ty i tvé okolí jedno jste - my všichni jsme součástí jednoho velkého celku - co je uvnitř, je i vně - celek je větší než souhrn jeho částí - největší žije v nejmenším. Celý rozsah této síly nemůžeme nikdy odhalit, a je to tak dobře.
Přitakávání: Spojen s kosmickým vědomím se na své cestě životem cítím veden, chráněn, podporován a nesen.

Stejně známé jsou mudry v indickém tanci, kdy jsou hrány, popř. tančeny beze slov za pomoci pohybu rukou, očí a těla a vyjadřují celá dramata.
Indický tanečník tak vyjádří svým tancem, gesty rukou, život celého vesmíru.
Gesta božstev znázorňovaná v hinduistickém a budhistickém umění - symbolizují jejich funkce nebo vyvolávají určité mytologické události.
Mudry hrají velkou roli ve všech zemích, kde se rozšířil budhismus.
Mudry zná dobře i hathajóga. Jogíni již dávno vědí, že gesty a držením těla jsou vyjadřovány stavy mysli. Např. smutek, radost, zlost, klid atp. A obráceně, že prostřednictvím určitých gest může být duše pozitivně ovlivněna.
Nacházíme zde stále něco nepochopitelného a tajemného.
Jóga prstů

2. července 2011 v 15:48 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
J ó g a - p r s t ů - MUDRY - cvičení pro tělo i ducha
Co víme, je jen kapka.
Co nevíme, oceán.
Isaac Newton

Co jsou mudry?
Mudra je pojmem mnoha významů. Jako mudra může být označeno gesto, mystické postavení rukou, pečeť, nebo také symbol. Existují však i pozice očí, držení těla a dechové techniky, které bývají označovány jako mudry. Tyto symbolické prstové, oční nebo tělesné pozice umí obrazně znázornit určité stavy nebo pochody vědomí. Obráceně pak mohou také určité postoje vést k těm stavům vědomí, jejichž jsou symbolem. Co to znamená konkrétně? Kdo např. dělá často a vroucně gesta nebojácnosti, která jsou často k vidění na znázornění podob indických božstev, bude sám časem osvobozen od své ustrašenosti. Mudry tedy oslovují určité oblasti našeho mozku, popř. naší duše, a mají na ně odpovídající vliv. Působí ale také na tělesné úrovni. Působí na tělo různým ohýbáním, křížením, natahováním, nebo dotýkáním prstů. Tak tedy můžeme působit na naše tělo i ducha a ovlivňovat je.
V hathajóze je známo 25 muder, k nimž patří i oční a tělesné pozice (ásány) a uzávěry (bandhy).
My se budeme nyní trošku zabývat mudrami ručními. Např. v józe kundalini (kundalini energie je součástí každé bytosti) jsou během tělesných pozic používány ruční mudry, aby posílily účinky těchto postojů. Každá ruka tvoří reflexní zónu příslušné části mozku a těla.
Často používáme nevědomky nějaké gesto, abychom dodali důraz - pečeť nějakému závěru, propůjčili mu zvláštní váhu, ztvrdili jej. Stejně tak můžeme něco zpečetit i s našimi vnitřními silami - můžeme učinit dohodu sami se sebou. Každá mudra pro nás vytváří speciální spojení ke kosmickému vědomí (nebo jak chceme nebo můžeme to božské nazvat). Právě tento symbol je základem nejznámější ruční mudry jógy, mudry chin (mudra chin = spojení špičky palce a ukazováku do kroužku, ostatní prsty volně).
Palec je symbol vesmírného (božského) a ukazovák idividuálního (lidského) vědomí. Posledním, popř. prvním cílem jógy je nastolení jednoty člověka s kosmickým vědomím. Tímto gestem člověk vyjadřuje své přání - tuto touhu. Je zajímavé, že tyto dva prsty v čínském učení pěti živlů připadají prvku kovu, a kov je materiál, jenž je nejvodivější - vodí energie. Podle tohoto učení představuje prvek kov i spojení s vesmírem. V tomto prvku se nacházejí také ispirace a intuice. Ukazovák představuje inspiraci (energii zvenčí) a palec intuici (energii vnitřní). U tohoto gesta tvoří intuice a inspirace uzavřenou jednotu, síly mikro- a makrokosmu jsou spojeny a vzájemně se doplňují.
Z toho vyplývá, že pokud se starým učením věnujeme dost do hloubky - nebo se dostaneme dost vysoko - pak se na konci opět setkáme.
Stáří

2. července 2011 v 0:23 K zamyšleníS T Á Ř Í- Budeš mít moře času, ale žádný nápad co s ním.
- Posadíš-li se někde na lavičku, aby ses pokochal přírodou, usneš.
- Budou se ti čím dál víc líbit mladé holky, ale oslovovat tě budou staré báby.
- Když si budeš chtít pořídit něco na sebe, budeš poslouchat řeči, že to už neunosíš a do rakve se to nehodí.
- Pán Bůh ti síly vezme, ale chuť nechá.
- Začnou ti říkat pamětník právě v době, když začneš zapomínat.
- Budeš víc číst, ale na konci stránky nebudeš vědět, o co na ní šlo.
- Budou ti říkat jak krásně vypadáš, jakoby nevěděli, že máš doma zrcadlo.
- Všechny boty tě budou tlačit, nebo se ti budou zouvat.
- Obouvací lžíci budeš potřebovat metr dlouhou.
- Čím budeš mít míň zubů, tím budeš kousavější.
- Ať ti uvaří cokoliv, dostaneš po tom pálení žáhy, zácpu, nebo průjem.
- Vlasů budeš mít dost, ale čím dál na menší hlavu.
- Do vany polezeš po hlavě, protože neohneš nohy v koleně.
- Budeš mít moře zkušeností, ale žádné posluchače.
- Když si budeš chtít koupit tisk a upadne ti peněženka, budeš dělat, že si oprašuješ koleno, pak lýtko,
- pak ti rupne v zádech, čímž tvé ohýbání skončí a peněženku vzteky kopneš do kanálu.
- Budeš čůrat tak často a tak dlouho, že se skoro ani nebudeš mít čas napít.
- Budeš mít brejle na blízko, na dálku, bifokální, trifokální a pak jedny s jednou nožičkou, kterými budeš
- vidět.
- Strávíš hodně času v poseli nikoliv kvůli odpočinku nebo radovánkám, ale protože se nebudeš moci
- zvednout.
- Až ti někdo přijde přát, aby ses dožil stovky, pošleš ho do prdele.

Modlitba ve stáří

1. července 2011 v 23:47 K zamyšlení

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych při tom nevrtal a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nrozdávat - ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mne trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě Pane, to říkám - bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď už cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane říkáš: "Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi."
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
Amen.
František Saleský


Sv. František Saleský (nar. 1567 v zámku Sales - zemř. 1622 v Ženevě), biskup Ženevský a zakladatel řádu, spisovatel francouzský. Studoval v Paříži u jezuitů. Založil Bratrstvo kříže, určené k vyučování chudiny a lidumilství. Byl výmluvný a dobročinný a příkladně ctnostný. Žil chudě, oddán kázání, kontemplaci (rozjímání, přemýšlení, uvažování), modlitbě a dobročinnosti. Bylť v povaze své jemný, mocné a poutavé obraznosti, mírný a laskavý srdcem, silný a bohatý duchem.
(Zkráceně podle 9. dílu Ottova slovníku naučného, Praha 1895, str. 635)