Mudry původ

2. července 2011 v 20:13 |  Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


Život můžeme pochopit
jen při pohledu zpět
a při pohledu kupředu
ho žít.
Sören Kierkegaard

Odkud mudry pocházejí? Moc to nevíme. Co ale víme je, že je nacházíme nejenom v Asii, jak se mylně mnozí domnívají, ale po celém světě. Již naši předkové používali při svých rituálech ztvrzující a zdůrazňující gesta pro zpečetění toho, co si mysleli a říkali. Později, při nastolení křesťanství u severních národů byla mnohá gesta zprvu zakázána, např. vzývání bohů se zdviženými pažemi. Později byla opět částečně zařazena do křesťanského učení. Povšimněte gest kněze při čtení mše. Stejně tak i náš každodenní život je poznamenán různými ztvrzovacími gesty - např. tleskání dlaněmi, držení palců někomu, ukázání pěsti někomu, stisknutí ruky atp.
V Itálii jsou mudry pevnou součástí všech náboženských chování. Velký význam mají různé mudry a hasty (pozice paží) při znázorňování hinduistických bohů. Představují vedle držení těla a atributů také poznávací znamení různých bohů. V mystické pozici ruky vidí věřící zvláštní moc, schopnost a sílu charakteru svého uctívaného božstva. Nejznámějšími mudrami hlavních bohů Brahmy (stvořitel), Višnua (živitel) a Šivy (ničitel) jsou tyto mudry:

- mudry jnana a chin - gesto vědomí a gesto vědění
(známá mudra, kdy špičky ukazováku a palce se dotákají a tvoří spolu kroužek, ostatní prsty jsou natažené, ruce volně spočívají na horní části stehen. Pokud jsou psty otočeny k nebi, nazývá se mudra - jnana, pokud prsty ukazují k zemi, nazývá se mudra - chin.
Toto postavení ruky v hathajóze je nejznámější. Působí na tělesné, duchovně-duševní a spirituální úrovni. Symbolizuje spojení lidského vědomí s božským. Tři natažené prsty jsou symbolem třech gun - vlastností, které udržují v chodu veškerý vývoj v mikro- a makrokosmu: tamy (letargie), raji (aktivity) a sattvy (vyrovnání a harmonie). Uzavřený kruh palce a ukazováku představuje vlastní cíl jógy: sjednocení átmánu (jednotlivé duše) a bráhmánu (kosmické duše).
Přitakávání: Božské vědomí obohacuje a ulehčuje můj život, božská moudrost pozvedá mé srdce a ukazuje mi cestu.

- mudra atmanjali - gesto motlitby
Ruce jsou ve výši srdce složeny jako k motlitbě, mezi dlaněmi je malý volný prostor. Prsty jsou zdviženy k obloze.
Když složíte ruce před hrudníkem, podporuje to vnitřní zklidnění a přináší harmonii, vyrovnanost, klid, ticho a mír. Toto gesto aktivuje a harmonizuje koordinaci levé a pravé poloviny mozku. Může podpořit prosebnou meditaci, pokud boha o něco prosíte - pokud se má vyplnit přání vašeho srdce. Vyjadřujete tím také svou úctu nebo poděkování. V Indii je to i gesto pozdravu nebo díků, člověk vyjadřuje ostatním svou úctu.
Jak již bylo řečeno, mudra přináší jasnou hlavu uklidněním našich myšlenek. Základem klidných myšlenek je také vždy jistá síla - síla, která buduje tělesnou sílu a stabilizuje, rozjasňuje a posiluje mysl.
Přitakávání: Vděčně chci přijmout dobro, které je pro mne připraveno.

- mudra dhjani - gesto meditace - ponoření
Obě ruce leží v klíně jako misky. Levá leží v pravé a palce se dotýkají. Ruce a paže tvoří uzavřený okruh energie, kterému odpovídá i poloha nohou v meditačním sedu.
Je to klasické meditační držení. Víme, že chce ono božské pro nás to nejlepší, a kdykoli a kdekoli nám pomáhá, pokud to připustíme. "Děj se tvá vůle" je vyjádření nejvroucnější radosti.
Ruce zformovány do misky, ukazují, že je člověk vnitřně svobodný, čistý a prázdný, aby přijal všechno, co na duchovní cestě potřebuje. Protože v universu neexistuje žádný prázdný prostor. Všechno co se nám zdá prázdné, je plné jemnohmotnými energiemi. Člověk je čistý, prázdný, připravený tuto novou energii přijímat. Proto je nezbytné, aby člověk nejdříve všem odpustil a žil se všemi v míru. Kvalitu nové energie určují naše myšlenky a city.
Přitakávání: Staň se tvá vůle.

- mudra abhája - gesto přislíbení ochrany
Pravá ruka je zdvižena prsty vzhůru do výše hrudníku, dlaň ukazuje vpřed. Levá ruka leží na horní části levého stehna, v klíně, nebo u srdce.
Toto gesto můžeme vidět u mnoha znázornění božstev. Slibuje věřícímu ochranu a osvobozuje od bázně. Ukazuje také sílu dotyčného božstva.
Bázeň a strach jsou známkou slabosti. Strach má nekonečně mnoho tváří, ale jeho příčinou je vždy slabost. Nejvyšším příkazem jogínů je nepoužívat násilí. Čím je člověk silnější (v duchovně-duševní oblasti), tím spíše může žít bez násilí, protože silný člověk je jen zřídka napadán. Mnozí lidé jsou oslabeni svými vnitřními boji, nejednotností ve svém nitru. Tyto vnitřní boje potom vystoupí na povrch tím, že člověk přitahuje vhodné partnery k boji.
To všechno musíme uvážit, pokud hledáme útočiště u této mudry. Samotnou mudrou nic nedokážeme. Protože však je zpracování tohoto negativního duševníhovzoru velmi dlouhým procesem proměn, může vám v některých obávaných situacích zpočátku tato mudra s doporučenými představami pomoci.
Přitakávání: Věřím v dobro v tomto člověku, v této věci, a to dobro se mi zjeví.

- mudra varada - gesto přání, nebo milosrdenství
Levá ruka ukazuje prsty dolů a dlaní kupředu. Pravá ruka leží v klíně nebo na horní části stehen.
Tato mudra je přednostním gestem u znázorňování indických božstev, a jak napovídá její název, jde o odpouštění, milosrdenství. Věřící si dále slibuje, že ho bůh bohatě obdaruje - splní jeho přání. Jasně vyjádřeno: Kdo dává, tomu bude dáno, kdo odpouští, bude bohatě obdarován. Při odpouštění jde vždy i o to, být schopen odpustit sám sobě. Odpustit sám sobě i ostatním je určitě to nejobtížnější, co může člověk sám od sebe požadovat. Je to však to nejpodivuhodnější, pokud toho dosáhne. Odpouštějící otevřená ruka bude potom naplněna novým bohatstvím, jak vnitřním, tak vnějším. Zpočátku to nebude nic snadného. V tomto případě tedy poproste božské síly, jež ve vás přebývají o pomoc.
Vhodná doba k takovéto očistě je doba jarní, nebo podzimní. Očistnou kúru totiž nelze provozovat po celý rok. To by vás umořilo. Slovní obrat "chceme to pohřbít" ukazuje hlavní zásadu odpouštění a příroda každý podzim ukazuje JAK a PROČ.
Nové rostliny vyrůstají z nově zasetých semen. Musíme tedy pohřbít svou minulost, aby nás nezatěžovala a nebrzdila náš vývoj.
Odpouštění - zbavování se zatížení minulostí - dobrá je představa nějakého předmětu, který patří dotyčné osobě. Nyní se s každým výdechem pomalu zbavte svých svých negativních pocitů a přeneste je do tohoto předmětu. Nakonec ho uchopte a pohřběte na místě, které má pro vás nějaký zvláštní význam.
Přitakávání: Odpouštím si všechny křivdy, které jsem kdy učinil, nebo řekl. Promíjím ti všechno bezpráví, které jsi kdy učinil nebo vyslovil.

- mudra bhumisparša - gesto osvícení nebo gesto plození
Meditační sed, ruce na kolenou. Levá ruka ukazuje dolů k zemi a prsty se dotýkají podlahy. Pravá ruka ukazuje vzhůru k obloze jako otevřený květ.
Buddha, byl podobně jako Ježíš, dřívě než začal s hlásáním své víry, pokoušen zlem, jemuž se oba úspěšně ubránili. Mara, bůh smyslných žádostí, se pokoušel Buddhu přesvědčit o tom, že mu nepatří dokonce ani ten kousek země, na kterém sedí při meditaci. Tu se Buddha dotkl země prsty pravé ruky a zapřísahal božstvo země, aby dosvědčilo, že získal svými mnoha dobrými skutky oprávnění na této zemi zůstat. Tato legenda dokazuje, jak je důležité, aby člověk splnil nejdříve svoje pozemské povinnosti, pokud chce dosáhnout osvícení.
Pokud jsme si vědomi toho, že ve všem a v každém kolem nás se projevuje kosmické vědomí, že jsme prostřednictvím našeho individuálního vědomí spojeni se vším kolem sebe, pak je nám srozumitelné i první přikázání všech velkých náboženství: Miluj sám sebe i všechno kolem - ty i tvé okolí jedno jste - my všichni jsme součástí jednoho velkého celku - co je uvnitř, je i vně - celek je větší než souhrn jeho částí - největší žije v nejmenším. Celý rozsah této síly nemůžeme nikdy odhalit, a je to tak dobře.
Přitakávání: Spojen s kosmickým vědomím se na své cestě životem cítím veden, chráněn, podporován a nesen.

Stejně známé jsou mudry v indickém tanci, kdy jsou hrány, popř. tančeny beze slov za pomoci pohybu rukou, očí a těla a vyjadřují celá dramata.
Indický tanečník tak vyjádří svým tancem, gesty rukou, život celého vesmíru.
Gesta božstev znázorňovaná v hinduistickém a budhistickém umění - symbolizují jejich funkce nebo vyvolávají určité mytologické události.
Mudry hrají velkou roli ve všech zemích, kde se rozšířil budhismus.
Mudry zná dobře i hathajóga. Jogíni již dávno vědí, že gesty a držením těla jsou vyjadřovány stavy mysli. Např. smutek, radost, zlost, klid atp. A obráceně, že prostřednictvím určitých gest může být duše pozitivně ovlivněna.
Nacházíme zde stále něco nepochopitelného a tajemného. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama