Srpen 2011

3. cvičení Falun Gongu rozepsané

30. srpna 2011 v 0:20 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
3. cvičení Pronikání dvěma kosmickými extrémy (Guantong Liang Ji Fa - čti - gvangtong ljang dži fa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příprava:

Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Stůjte přirozeně, s chodidly na šířku ramen. Mírně pokrčte kolena. Kolena a boky udržujte uvolněné. Bradu stáhněte jemně dozadu. Špička jazyka se dotýká horního patra. Mezi zuby nechejte malou mezeru. Sevřete rty a jemně zavřete oči. Udržujte příjemný výraz tváře. Spojte ruce do jienyin (obr. 3-1), a potom je dejte k sobě před hrudník v poloze heshi (obr. 3-2).

Jednoruční pohyb (Dan Shou Chong Guan - čti - dan šou čong gvan)

Z pozice heshi začněte střídavě jednoruční pohyb. Ruce se pohybují pomalu spolu s energetickým mechanismem zvnějšku těla. Následujíc pohyby rukou proudí energie uvnitř těla plynule nahoru a dolů. Muži zvedají nejprve levou ruku; ženy zdvíhají nejprve pravou ruku (obr. 3-3).

Pomalu zdvihněte ruku, přesuňte ji před tvář a natáhněte ji nad temeno hlavy. Současně pomalu spusťte pravou ruku (ženy levou ruku). Tímto způsobem střídavě pohybujte oběma rukama (obr. 3-4). Dlaně udržujte namířené k tělu ve vzdálenosti 10 cm. Během cvičení udržujte celé tělo uvolněné. Jeden pohyb vzhůru a dolů se počítá jako jeden krát. Opakujte je celkem devětkrát.


Obojruční pohyb (Shuang Shou Chong Guan - čti - švang šou čong gvan)

Při devátém pohybu, levá ruka (u žen pravá ruka) zůstane nahoře a čeká, až zdvihneme druhou ruku. Obě ruce ukazují vzhůru (obr. 3-5).

Dále přesuňte obě ruce současně dolů (obr. 3-6). Dlaně udržujte otočené k tělu ve vzdálenosti 10 cm. Jeden pohyb rukama nahoru a dolů se počítá jako jeden krát. Opakujte devětkrát.


Otáčení Falunu oběma rukama (Shuang Shou Tui Dong Falun - čti - švang šou tvej dong falun)

Po ukončení obouručních pohybů spusťte obě ruce před tváří a hrudníkem až dosáhnou spodní části břicha. Nyní otáčejte Falun (obr. 3-7, 3-8 a 3-9) ve spodní části břicha, přičemž u mužů je uvnitř levá ruka a u žen je uvnitř pravá ruka. Udržujte vzdálenost 3 cm mezi oběma rukama a mezi vnitřní rukou a spodní částí břicha. Otočte Falun čtyřikrát ve směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu), aby se energie zvnějšku vtočila zpět dovnitř těla. Během otáčení Falunu udržujte pohyby obou rukou v oblasti spodní části břicha.


Spojte ruce (obr. 3-10) (Liang Shou Jieyin - čti - ljang šou jieyin)2. cvičení Falun Gongu rozepsané

29. srpna 2011 v 23:11 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
2. Cvičení Falun pozice ve stoji (Falun Zhuang Fa - čti - falun žuang fa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příprava:
Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Stůjte přirozeně, s chodidly na šířku ramen. Mírně pokrčte kolena. Udržujte kolena a boky uvolněné. Bradu stáhněte jemně dozadu. Špička jazyka se dotýká horního patra. Mezi zuby nechejte malou mezeru. Sevřete rty a jemně zavřete oči. Udržujte příjemný výraz tváře. Spojte ruce v jieyin (obr. 2-1).


Držení kola před hlavou (Tou Qian Bao Lun - čti - tou čjen bao lun)

Začněte s rukama v jieyin. Pomalu zdvihněte ruce ze spodního břicha, přičemž je oddělujte. Když ruce dosáhly před hlavu, dlaně jsou otočeny k tváři na úrovni obočí. Konečky prstů obou rukou míří jeden k druhému ve vzdálenosti 15 cm. Paže tvoří kruh a celé tělo je uvolněné (obr. 2-2).

Držení kola před břichem (Fu Qian Bao Lun - čti - fu čjen bao lun).

Z předcházející pozice spusťte ruce pomalu dolů. Držte nezměněnou polohu, až dosáhnou oblast spodní části břicha. Mezi rukama a břichem udržujte vzdálenost asi 10 cm. Lokty držte dopředu, aby podpaží zůstala otevřená. Dlaně míří vzhůru. Prsty obou rukou míří jeden k druhému ve vzdálenosti 10 cm. Paže tvoří kruh (obr. 2-3).


Držení kola nad hlavou (Tou Ding Bao Lun - čti - tou ding bao lun)

Z předcházející pozice pomalu zdvihněte ruce, držte nezměněný kruhový tvar paží. Držte kolo nad hlavou s prsty rukou směřujícími jeden k druhému. Dlaně míří dolů, vzdálenost mezi konečky prstů obou rukou je 20-30 cm. Paže tvoří kruh. Ramena, paže, lokty a zápěstí udržujte uvolněná (obr. 2-4).

Držení kola po obou stranách hlavy (Liang Ce Bao Lun)

Z předcházející pozice přesuňte ruce pomalu dolů po stranách hlavy. Dlaně udržujte namířené k uším, předloktí svislá a ramena uvolněná. Nedržte ruce příliš blízko u uší (obr. 2-5).

Přeložte ruce před spodní částí břicha (Die Kou Xiao Fu - čti - dje kou šja fu)

Z předcházející pozice přesuňte ruce dolů do oblasti spodní části břicha. Přeložte ruce (obr. 2-6).

Cvičení ukončete s rukama v poloze jieyin (obr. 2-7).1. cvičení Falun Gongu rozepsané

13. srpna 2011 v 23:11 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
1. Cvičení Buddha Ukazuje Tisíc Rukou (Fo Zhan Qian Shou Fa - čti - foa džan čjen šou fa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příprava:
Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Stůjte přirozeně, s chodidly na šířku ramen. Mírně pokrčte kolena. Kolena a boky jsou uvolněné. Jemně zasuňte bradu, špička jazyka se dotýká horního patra. Nechejte malou mezeru mezi zuby. Spojte rty a zlehka zavřete oči. Udržujte klidný výraz tváře. Běkem cvičení budete mít pocit, že jste velmi velký a vysoký.

Spojte ruce (Liang Shou Jieyin - čti - ljang šou jye jin)

Zdvihněte obě ruce dlaněmi vzhůru. Konečky prstů se dotýkají jeden druhého. Spojte ostatní čtyři prsty a překryjte s nimi druhé. U mužů je nahoře levá ruka; u žen je nahoře pravá ruka. Ruce jsou ve tvaru oválu a drží se ve spodní části břicha. Udržujte obě vrchní paže mírně vpředu s visícími lokty, takže podpaží jsou otevřená (obr. 1-1).


Maitreya Protahuje Svá Záda (Mi Le Shen Yao - čti - mi le šen jao)

Začněte spojenýma rukama (jieyin). Zatím, co se spojené ruce zdvíhají, postupně narovnejte obě nohy. Když ruce dosáhnou tváře, oddělte je a postupně otáčejte obě dlaně vzhůru. Když už jsou ruce nad temenem hlavy, dlaně míří nahoru a prsty obou rukou jedny k druhým ve vzdálenosti 20-25 cm (obr. 1-2). Současně tlačte hlavu vzhůru a chodidla do země. Silně zatlačte oběmi dlaněmi vzhůru a protáhněte tělo po 2-3 vteřiny. Potom okamžitě celé tělo uvolněte; zvláště kolena a boky by se měly vrátit do uvolněného stavu.

Tathagáta Vlévá Energii do Temene Hlavy (Ru Lai Guan Ding - čti ru laj gvan ding)

Řiďte se podle vyobrazené pozice. Současně obraťte obě dlaně ven pod úhlem 140° do obou stran tak, aby vnitřní strany zápěstí směřovaly jedna k druhé, vytvářejíce tvar "nálevky". Narovnejte zápěstí a přesuňte je dolů (obr. 1-3).
Když ruce dojdou před hrudník, dlaně jsou otočené k hrudníku ve vzdálenosti asi 10 cm. Pokračujte v pohybu obou rukou dolů až ke spodní části břicha (obr. 1-4).

Stlačte Ruce před Hrudníkem (Shuang Shou Heshi - čti - švang šou heši)

Když ruce dosáhnou spodní části břicha, okamžitě je zdvihněte k sobě před hrudník a stlačte je k sobě (heshi - obr. 1-5). Když dáváte ruce k sobě prsty a spodní části dlaní tlačí jedny proti druhým s dutou mezerou mezi dlaněmi. Držte lokty vzhůru, aby předloktí vytvářela přímou čáru - byla v rovině. (Držte ruce v Lotosové Pozici, kromě toho kdy dáváte ruce k sobě - heshi, anebo je spojujete - jieyin; to je potom stejné i v následujících cvičeních.

Lotosová pozice ruky = pozice ruky, ve které je prostředník vysunutý jemně dovnitř, přičemž zůstává téměř natažený.

Ruce Míří na Nebesa a Zemi (Zhang Zhi Qian Kun - čti - žang ži čjen kun)

Začněte pozicí heshi. Současně oddělte ruce od sebe na 2-3 cm a začněte je otáčet. Muži otočí levou ruku (ženy ruku pravou) k hrudi a pravou ruku otočí ven, takže levá ruka je nahoře a pravá ruka je dole. Obě ruce jsou v přímé čáře předloktími (obr. 1-6). Dále natáhněte levé předloktí šikmo vzhůru s dlaní obrácenou dolů, až ruka dosáhně úroveň hlavy. Pravá ruka je stále u hrudníku s dlaní obrácenou vzhůru. Když je levá ruka natažená, postupně protáhněte celé tělo; hlavu tlačte vzhůru a chodidla zatlačte dolů do země. Protáhněte levou ruku nahoru směrem vlevo vzhůru, zatímco pravá ruka, která je před hrudníkem se protahuje spolu s ramenem směrem doprava ven (obr. 1-7). Protáhněte se asi po 2-3 vteřiny a pak celé tělo okamžitě uvolněte. Levou ruku vraťte k hrudníku a do heshi (obr. 1-5).
Pak dlaně opět otočte. Pravá ruka (u žen levá ruka) je nahoře a levá ruka je dole (obr. 1-8).
Pravá ruka opakuje předcházející pohyby levé ruky; tedy natáhněte pravé předloktí šikmo vzhůru s dlaní směřující dolů, až se ruka dostane do úrovně hlavy. Levá ruka je stále u hrudníku s dlaní směřující nahoru. Po protažení (obr. 1-9), okamžitě uvolněte celé tělo. Přesuňte ruce před hrudník, dejte je do heshi (obr. 1-5).

Zlatá Opice Rozpolcuje Svoje Tělo ( Jin Hou Fen Shen - čti - džin hou fen šen)

Začněte z pozice heshi. Oddělte ruce před hrudníkem a natáhněte je do stran, aby vytvořily s rameny přímou čáru. Postupně protáhněte celé tělo - hlavu tlačte vzhůru, chodidla tlačte do země, ruce napněte mocně do stran a protáhněte se do čtyř směrů (obr. 1-10) po 2-3 vteřiny. Potom okamžitě uvolněte celé tělo a dejte ruce k sobě v heshi (obr. 1-5).


Dva Draci se Potápějí do Moře (Shuang Long Xia Hai - čti - švang long šija haj)

Z polohy heshi oddělte ruce a natáhněte je dopředu dolů ke spodní části. Když jsou obě ruce rovnoběžně a přímé, měly by s nohama svírat úhel asi 30° (obr. 1-11). Protáhněte celé tělo. Tlačte hlavu vzhůru a chodidla zatlačte dolů. Protáhněte se po 2-3 vteřiny. Potom okamžitě uvolněte tělo. Vraťte ruce a dejte je k sobě v heshi.

Bodhisattva Klade Ruce na Lotos (Pu Sa Fu Lian - čti - pu sa fu lyen)

Z pozice heshi uvolněte ruce a natáhněte je šikmo po stranách těla, s úhlem mezi pažemi a nohama asi 30° (obr. 1-12). Postupně protáhněte celé tělo, přičemž konečky prstů protáhněte malou silou dolů. Pak celé tělo okamžitě uvolněte. Přesuňte ruce k hrudníku a dejte je k sobě v heshi.

Arhat Nese Horu na Svých Zádech (Luo Han Bei Shan - čti - lua han bej šan)

Začněte s rukama v heshi. Oddělte ruce a natáněte je dozadu za tělo. Zároveň otočte obě dlaně dozadu. Když ruce procházejí kolem boků, pomalu ohněte zápěstí. Když se ruce dostanou za tělo, úhel mezi zápěstími a tělem je 45° (obr. 1-13). Celé tělo postupně protáhněte. Když ruce dosáhnou správnou polohu tlačte hlavu vzhůru a chodidla zatlačte dolů. Držte tělo vzpřímené a protáhněte asi na 2-3 vteřiny. Okamžitě celé tělo uvolněte. Vraťte ruce do heshi.


Varja Převrací Horu (Jin Gang Pai Shan - čti - džin gang paj šan)

Začněte rukama spojenými v heshi. Oddělte obě ruce od sebe a zatlačte dlaněmi dopředu. Prsty směřují vzhůru. Ruce držte na úrovni ramen. Když jsou paže natažené, tlačte hlavu vzhůru a chodidla dolů. Tělo držte vzpřímené (obr. 1-14). Protáhněte se po 2-3 vteřiny. Okamžitě uvolněte celé tělo. Dejte obě ruce k sobě před hrudník a vraťte je do pozice heshi.


Překřižte Ruce před Spodní částí Břicha (Die Kou Xiao Fu)

Začněte spojenýma rukama v heshi. Pomalu posouvejte ruce dolů, přičemž otočte dlaně k břichu. Když se ruce dostanou k spodní části břicha, přeložte ruce. U mužů je uvnitř levá ruka, u žen je uvnitř ruka pravá. Dlaň jedné ruky směřuje k vnější straně ruky druhé. Mezi oběma rukama udržujte vzdálenost 3 cm a další 3 cm mezi vnitřní rukou a spodní částí břicha. Ruce jsou obvykle překřížené od 40 - 100 vteřin (obr. 1-15). Cvičení ukončete spojením rukou v pozici jieyin (obr. 1-16).Cvičení FALUN GONGU

10. srpna 2011 v 23:38 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong

Popis cvičení FALUN GONGU.

Falun Gong obsahuje soubor pěti cvičení. První čtyři se provádí ve stoji a páté je meditací v sedu. Pohyby jsou plynulé, jemné a pomalé. Samotná cvičení se lze velmi lehce naučit a mohou je cvičit lidé každého věku.


Falung Gong obsahuje pět cvičení:

Cvičení 1. Buddha ukazuje tisíc rukou

Cvičení 2. Falun pozice ve stoji

Cvičení 3. Pronikání dvěma kosmickými extrémy

Cvičení 4. Falun nebeský oběh

Cvičení 5. Zesilování božských sil


Cvičení 1. Buddha ukazuje tisíc rukou
Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi

Principy: Jádrem tohoto cvičení je napínání, aby se otevřely všechny energetické kanály. Začátečníci mohou v krátké době po praktikování tohoto cviku získat energii a u zkušených žáků dojde k výraznému zlepšení. Cvičení vyžaduje, aby všechny energetické kanály byly otevřené z počátku, což umožní žákům okamžitě praktikovat na velmi vysoké úrovni. Pohyby jsou poměrně velmi jednoduché, protože Velké Tao je z principu jednoduché a lehké k pochopení. Rovněž s jednoduchými pohyby lze v širším měřítku kontrolovat hodně prvků vyvinutých v celém kultivačním systému. Při praktikování tohoto cviku budete cítit v těle teplo a zažijete jedinečný dotyk silného energetického pole. To způsobí rozevírání všech energetických kanálů v těle. Cílem cvičení je proniknutí do oblastí, kde je energie blokovaná, umožnění jejího volného a plynulého oběhu, mobilizaci energie pod kůží a uvnitř organismu a pohlcení obrovského množství energie z vesmíru. To cvičencům současně umožní rychlý vstup do stavu, ve kterém získají quigongové energetické pole. Toto cvičení se praktikuje jako základní cvičení Falun Gongu a obvykle se cvičí jako první. Je jednou z metod k zesílení kultivace.

Cvičení 2. Falun pozice ve stoji
Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi

Principy: Toto je v pořadí druhé cvičení Falun Gongu. Jedná se o klidné cviky ve stoji sestávajících se ze čtyř kruh objímajících pohybů. Pohyby se opakují a každou polohu je třeba držet poměrně dlouhou dobu. Začátečnící mohou zpočátku cítit bolesti a tíhu v rukou. Ale po cvičení budou cítit celé tělo uvolněné, bez jakéhokoliv pocitu únavy, která přichází z práce. Jak se zvyšuje frekvence a délka cvičení praktikující mohou pocítit Falun otáčející se mezi dlaněmi. Časté praktikování tohoto cvku umožní úplné otevření celého těla a zvýšit energetický potenciál. Falun pozice ve stoji je komplexní kultivační metoda ke zvýšení moudrosti, zvýšení úrovní a zesílení vesmírných sil. Pohyby jsou jednoduché, přesto lze dokázat tímto cvičením mnoho. To, co se cvičí, je všeobsahující. Během cvičení vykonávejte pohyby přirozeně. Musíte si být vědomi toho, že cvičíte. Nekolébejte se, i když je přirozené, že se budete lehce pohybovat. Stejně tak jako v jiných cvičeních Falun Gongu neznamená konec cviků konec praktikování, protože Falun se nepřestane nikdy otáčet. Výdrž v jednotlivých polohách může být u každého jedince různá. Čím je delší, tím je lépe.

Cvičení 3. Pronikání dvěma kosmickými extrémy
Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi

Principy: Toto cvičení je určené na promíchání a sloučení kosmické energie s energií uvnitř těla. Velké množství energie je vylučováno z těla a nabíráno dovnitř. Ve velmi krátké době může praktikující vyloučit ze svého těla choroboplodnou a černou qi a nabrat velké množství energie z vesmíru, čímž se umožní očištění jeho těla a rychlé dosažení stavu "Čistého Bílého Těla". Během vykonávání pohybů rukou, toto cvičení také napomáhá otevření meridiánů temene hlavy, a odblokovává dráhy pod chodidly.

Před cvičením si představte sebe jako dva obrovské prázdné sudy stojící mezi nebem a zemí, gigantické a neporovnatelně vysoké. Při pohybu rukou vzhůru se qi hrne zevnitř těla přes temeno hlavy ven do horních kosmických extrémů; při pohybech rukou dolů vychází chodidly do dolních kosmických extrémů. Následujíc pohyby rukou se energie z obou extrémů vrací dovnitř těla, a pak je vyslána do opačného směru. Pohyby opakujte střídavě devětkrát. Při devátém držte levou ruku (ženy pravou ruku) vzhůru a čekejte na příchod druhé ruky. Potom se pohybují obě ruce společně dolů, přinášejíce energii do dolních extrémů, a poté zpět do horních extrémů, podél těla. Když ruce vykonaly pohyb vzhůru a dolů devětkrát, energie se přinese nazpět do těla. Otočte Falun v dolní části břicha čtyřikrát ve směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu), aby se energie, která je venku, vtočila zpět do těla. Spojte ruce v jieyin, abyste ukončili cvičení, nikoliv však praktikování.


Cvičení 4. Falun nebeský oběh
Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi

Principy: Toto cvičení umožňuje energii lidského těla obíhat přes rozsáhlé oblasti. Energie při tom neprochází pouze jedním, nebo několika meridiány, ale obíhá z celé jinové části těla do celé jangové části, opět znova a znova. Toto cvičení je mnohem dokonalejší než průměrné metody otevírání meridiánů nebo otevírání Velkých a Malých Nebeských Oběhů. Toto cvičení Falun Gongu je na střední úrovni. Na základě předcházejících třech cvičení, toto je určeno k otevření všech meridiánů v těle (včetně Velkého Nebeského Oběhu), takže meridiány v celém těle se budou postupně spojovat, od shora až dolů. Nejlepší vlastností tohoto cvičení je použití otáčení Falunu k opravení všech nepřirozených stavů lidského těla, čímž se umožní lidskému tělu - malému vesmíru, návrat do jeho původního stavu, a energie celého těla může obíhat volně a plynule. Po dosažení tohoto stavu dokáže praktikující velmi vysokou úroveň kultivace Zákona Trojitého Světa. Ti s velmi dobrými vrozenými vlastnostmi mohou začít kultivaci Velké Cesty (Dafa). V této době budou jejich energetický potenciál a nadpřirozené síly růst velice prudce. Když praktikujete toto cvičení, pohybujte rukama spolu s energetickým mechanizmem. Každý pohyb je neukvapený, pomalý a plynulý.


Cvičení 5. Zesilování božských sil
Výňatek z knihy Falun Gong, autor Li Hongzhi

Principy: Cvičení zesilování božských sil je klidné kultivační cvičení ve Falun Gongu. Je to víceúčelové cvičení určené k zesílení božských sil (včetně nadpřirozených schopností) a energetické potence otáčením Falunu s Buddhovskými gesty rukou. Je to cvičení nad středně pokročilou úrovní a původně bylo uchovávané jako tajné cvičení. Abych vyhověl požadavkům žáků se solidní základnou, mimořádně jsem zveřejnil tuto kultivační metodu, abych spasil tyto předurčené žáky. Toto cvičení vyžaduje sezení s oběma nohama zkříženýma. Dává se přednost úplné lotosové pozici, i když je přijatelná i poloviční lotosová pozice. Během cvičení je proudění qi silné a energetické pole kolem těla je poměrně velké. Ruce pohybem následují energetický mechanizmus vložený Mistrem. Když začnou pohyby rukou, srdce následuje pohyby myšlenek. Při zesilování nebeských sil, udržujte mysl prázdnou, s lehkým soustředěním se na obě dlaně. Ve středu dlaní budete cítit teplo, tíhu, elektřinu, strnulost jako byste drželi něco těžkého. Přesto záměrně neusilujte o některý z těchto vjemů - nechejte to probíhat přirozeně. Čím déle jsou nohy zkřížené, tím lépe; závisí to na vytrvalosti jedince. Čím déle člověk sedí, tím je cvičení intenzivnější a energie roste rychleji. Během cvičení na nic nemyslete - není žádný záměr mysli - a uvolněte se do stavu klidu. Postupně vstupte do stavu Ding (klidný, ale vědomý stav mysli) z dynamického stavu, který vypadá jako stav klidu, ale není to Ding. Avšak vaše hlavní vědomí si musí být vědomo toho, že cvičíte.


Další čínské cvičení - FALUN GONG

9. srpna 2011 v 22:42 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
O omlazovacím cvičení čínských císařů jsme si povídali již v článečku, který vyšel na tomto blogu v květnu tohoto roku.

Takže si jenom připomeneme, že se jedná o cvičení, které nás učí vnímat energii a pracovat s ní.

Připomeneme si také, že toto cvičení příznivě ovlivňuje energetické dráhy (tzv. meridiány) vnitřních orgánů a blahodárně na ně působí tím, že pomáhá energii správně proudit v těchto drahách. Tam kde je energie nedostatek ji přivádí, a naopak tam, kde je jí přebytek, přebytečnou energii odvádí. Stav je tedy potom vyrovnaný, tak jak má být. Na tyto dráhy - meridiány působí určitými cíleně zaměřenými pohyby, tj. stlačením a uvolněním svalů atp.

Dnes bych vás chtěla seznámit s podobným cvičením, které také pochází z Číny a nazývá se FALUN GONG.

Co je FALUN GONG?

Falun Gong (jinak také nazývaný Falun Dafa) je starobylá kultivační metoda zušlechťování mysli, těla a ducha, která sbližuje lidi mnoha národností, původu a všech věkových kategorií. Její žáci se snaží vést harmonický, nesobecký a ohleduplný život, který je v souladu se základní povahou a principy vesmíru, kterými jsou Pravdivost, Soucit a Snášenlivost (Tolerance).

Součástí praxe je i soubor pěti cvičení, jejichž cílem je mimo jiné také otevření energetických drah, očištění těla, uvolnění stresu a celkové zvýšení vnitřní energie. Tato cvičení jsou vhodná pro lidi každého věku a již mnoho lidí se přesvědčilo o jejich příznivém účinku na zlepšení zdraví.

Zakladatelem systému Falun Gong je čínský Mistr Li Hongzhi, který jej představil veřejnosti v r. 1992. Za krátký čas si našel Falun Gong mnoho příznivců a v součanosti jej praktikuje více než 100 miliónů lidí v různých zemích Asie, Austrálie, Evropy a Ameriky.

Kultivační systém Falun Gong neobsahuje žádné náboženské rituály, nemá žádné politické ambice ani formální členství. Veškeré aktivity provádějí dobrovolníci a jsou zcela bezplatné.

zdroj: stránky Falun Gong a http://www.falundafa.org/czech

Poezie ve fotografiích pokračuje

8. srpna 2011 v 18:49 Fotografie moje i jiné
I práce tak zdánlivě obyčejná jakou jsou žně může vypadat na fotografii krásně poeticky. Představuji opět fotografie Jeníka, který obšťasňuje kolegy na www.sedesatka.cz svými nádhernými obrázky. Dále na tyto stránky přispívá paní - jezinkalinda-, která umí také velmi pěkně fotografovat, ostaně jako mnoho jiných uživatelů tohoto webu, parádně vedeného adminem.


... a teď slíbená růže od jezinkylindy ... Je opravdu nádherná.