Září 2011

Jóga smíchu

9. září 2011 v 21:42 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong

Pan Mudr. Karel Nešpor - panečku to je kapacita. Vyzkoušejte smích, který nám předvádí na svých nahrávkách na youtube.
http://www.yotube.com/drnespor . Jógu vedu již mnoho let a do našich lekcí pravidelně zařazujeme i smích. Věřte mi, že když děláme v józe "překuleného broučka" a přitom se smějeme (zprvu voláním slabik ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi, ho-ho-ho, hu-hu-hu - což vždy přejde ve spontánní smích), tak všichni odchází ze cvičení jógy uvolnění, veselí a v dobré náladě. A nejenom to. Smích nám pěkně zahýbe bránicí a ta zase promasíruje vnitřní orgány, rozproudí se krev atd. Prostě smích je zdravý. Kdo by neznal úvodní motto kdysi vycházejícího časopisu Dikobraz - S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP - .
Nicméně se musím vráti k panu doktorovi Karlu Nešporovi. Přináší nám mnoho inspirace ve svých nahrávkách na youtube jak dále v józe pokračovat ve cvičeních smíchu.
Na http://drnespor.eu/sadhcz.html jsou ukázky různých ásán jógy a můžete se proklikat i na ukázky relaxace, kterou pan doktor namluvil. Velice výživné čtení. Zvláště pro ty kdo se o cvičení jógy zajímají.

A tady už máte na obrázku usmívajícího se pana doktora Karla Nešpora, který tuto
záslužnou činnost provádí a všechny ty zajímavosti nám na web dává. A nejenom,
že dává na web, ale také píše knihy. Spoustu knih.

Jako příklad zde uvedu pár názvů:

Léčivá moc smíchu
Veselá vykouknutí
Návykové chování a závislost

a další a další.

To byste zase našli na http://drnespor.eu/knizkycz.html .

Léčivá moc smíchu.
Jsou tam odstavce s názvy

Nahradit hněv, úzkost apod. humornou fantazií

Vnitřní úsměv (zde si dovolím citovat)
Oči nechte otevřené. Představte si, že na straně očí, obrácené dovnitř hlavy, září zlaté světlo. Toto světlo posílejte otevřenýma očima navenek.
Výhody: Člověk je hned okouzlující.
Rizika: Žádná, ledaže někdo považuje za riziko pronásledování ctiteli, nebo ctitelkami.

Smích dechem (opět cituji)
Uvědomujte si dotek vdechovaného a vydechovaného vzduchu nosu. S nádechem v duchu opakujte "vdechuji klid", s výdechem "vydechuji, usmívám se".

Vysmát se strachu, lenosti, smutku atd.

Směšný dovětek (cituji)
K jakémukoliv slovu přidejte žertovný dovětek (např. dovětek "cha-cha-cha"). Např. dostanete poštou upomínku, místo rozladění, si řeknete "upomínka, cha-cha-cha".
Výhody: Dá se použít i ve stresu.
Rizika: Pokud budete praktikovat v duchu, minimální. Při vyslovování nahlas je na místě obezřetnost, většina lidí se upomínkám nesměje a mohlo by jim to být divné.

Tiše se smát v srdci

Smích na pozadí

Stres a smích

Zajímavé i názvy odstavců, nemám pravdu? Tak si pěkně počtěte, poučte se, něco se případně naučte. Určitě vám bude všechno k užitku.


Orgánové hodiny

6. září 2011 v 15:42 Různé rady


Každý živý tvor je součástí přírody. Z toho vyplývá, že co se děje ve vnějším světě se současně odráží i uvnitř organismu.

Jedním ze způsobů jak čínská medicína tradičně popisuje průběh energie v závislosti na denním cyklu jsou orgánové hodiny. Ty popisují průběh maxima a minima energie v určitých oblastech organismu v průběhu 24 hodinového cyklu.
Cyklus 24 hodin je rozdělen po 2 hodinách na 12 částí. Čínská medicína rozlišuje 6 párů orgánů. Jsou tvořeny vždy jedním plným - jinovým orgánem a jedním dutým - jangovým orgánem. Ke každé dvouhodině se přiřazuje jeden orgán. V průběhu denního cyklu má orgán nejvvyšší aktivitu právě ve své hodině. O 12 hodin dříve, nebo později má aktivitu nejnižší. Toto se v čínské medicíně nazývá pravidlo poledne - půlnoc.

Rytmické kolísání činnosti jednotlivých orgánů se projevuje v průběhu dne v hodnotách tělesné teploty, v dechu, v elektrolytickém a enzymatickém hospodářství, v tepu, v koncentraci hormonů, v tvorbě krvinek či hladině červeného krevního barviva a také i v kolísání fyzické a psychické výkonnosti. Každý fyziologický děj vykazuje periodické kolísání. Od vylučování žluče až po elektrickou aktivitu mozku.

Není tedy jedno kdy např. děláme psychologické testy a kdy snídáme. Tušíme, že lidstvo ve starověku žilo vě větší intuici a cítění. Rytmus dne byl pro člověka daleko důležitější, než to chápeme dnes my.


Diagnostika nemocí dle orgánových hodin

Příčinou nemocí může být, když biorytmy dle orgánových hodin porušíme, případně se snažíme své tělo obelhat stimulujícími prostředky v čase, kdy bychom měli např. spát atp.


23. - 1. hodina
Začíná pracovat žlučník. Ti, kdo mají s tímto orgánem potíže, se obvykle v tuto hodinu budí, nebo nemohou spát.

1. - 3. hodina
Aktivují se játra. V této době nastává útlum (nejnižší okysličení mozku), proto je třeba dávat pozor, např. při cestování. V tuto dobu se rovněž budí žlučníkáři, protože játra a žlučník jsou párové orgány. Nedoporučuje se pít alkohol, kávu, kouřit a jíst tuky.

3. - 5. hodina
V činnosti jsou plíce, proto se obvykle v tuto hodinu budí kuřáci, astmatici, nemocní na průdušky, rýmu a se záněty cest dýchacích. V této době také člověk pociťuje největší strach a úzkost. Každá maličkost nabývá obrovského významu.

5. - 7. hodina
V největší činnosti je tlusté střevo. Je dobré si navyknout v tuto dobu na vyprazdňování. Vyhnout se stresu a spěchu. Probuzení je potřebné postupně, neboť nemocní lidé se právě v tuto dobu cítí velmi špatně. Je potřebné pít hodně čaje.

7. - 9. hodina
Dostává se do činnosti žaludek. Velmi důležité je v tuto dobu konzumovat vitamíny. Tělo má být v teple. V tuto dobu proto není vhodná studená koupel, nebo sprcha.

9. - 11. hodina
V tuto dobu je v činnosti slinivka břišní a slezina. V této době není vhodné požívat alkohol!!! Je dobré jíst ovoce, med (je to jediná denní doba, kdy tělo je schopno trávit sladkosti). Vyhýbat se přílišné fyzické činnosti. Můžeme podávat vysoké duševní výkony. Kolem 11. hodiny nastává dopolední výkonnostní vrchol.

11. - 13. hodina
Doba aktivní činnosti srdce. Není dobré jej zatěžovat velkým množstvím potravy. Nastává mírný útlum. Pozor na úrazy! Dobrá je procházka, nebo krátký spánek.

13. - 15. hodina
V největší činnosti je tenké střevo. V této době se snižuje citlivost zubů (je to vhodná doba na zákrok zubního lékaře). Začíná se zvyšovat fyzická aktivita.

15. - 17. hodina
Nejvíce pracuje močový měchýř. Dobré je pít bylinkové čaje, sportovat. Trávicí systém je schopen přijmout vydatné jídlo. Aktivita stoupá a dosahuje druhého výkonnostního vrcholu.

17. - 19. hodina
V činnosti jsou ledviny. Velmi potřebné je vyloučit vše co jim škodí - tuky, cukr, sůl, chemikálie, limonády, kávu, alkohol, stresy a chlad. Potřebné je vydatně pít.

19. - 21. hodina
Dostává se do činnosti obal srdce - krev. V této době člověk velmi dobře vnímá. Je to doba vhodná pro poslech hudby, divadelních her. V této době je nejúčinnější působení antibiotik a lze provádět natírání bolestivých míst.

21. -23. hodina
Doba činnost "tří ohřívačů" (číňané lokalizují toto místo zhruba do oblasti žaludku). Je to doba, kdy se tělo připravuje na spánek. Nečinit nic pro aktivaci. Nikdy nekouřit. Také vynechat jídlo.


Orgánové hodiny z pohledu čínské astrologie

Orgánové hodiny vycházejí ze systému čínské astrologie, která pracuje s 10 energiemi nebeských kmenů (které odpovídají prvku dřeva, ohně , země, kovu a vody) a 12 energiemi pozemských větví (které odpovídají energii větru, tepla, horka, vlhka, sucha a chladu). Jdou vždy spolu v párech a spolu tvoří 4 pilíře energií času. Tyto čtyři pilíře - pilíř roku, pilíř měsíce, pilíř dne a pilíř dvouhodinových hlídek se počítají pro určité místo a čas a hovoří o aktuální energetické konstituci.

Celý cyklus je v čínské astrologii 60-kový. Nejpomaleji se mění cyklus roků, přičemž každý desátý rok se opakuje stejná posloupnost 10-ti energií nebeských kmenů a každých 12 let se opakuje shodná posloupnost 12-ti energií pozemských větví. Když se vystřídá 6 nebeských a 5 pozemských cyklů, začíná nový 60-kový cyklus. V cyklu měsíců je obdobné střídání nebeských a pozemských energií a celý cyklus se vystřídá za 5 let. Třetí z pilířů energie času je pilíř dnů, který má opět délku 60 s naprosto stejně se měnící dvojicí nebeských kmenů a pozemských větví. Celý cyklus proběhne za 60 dnů, přičemž každý 10. den má stejnou kvalitu energie nebeského kmene a každý 12. pozemské větve. Nejrychleji se mění čtvrtý pilíř dvouhodinových hlídek, který proběhne celým 60-kovým cyklem za 5 dní. A právě tento dvouhodinový cyklus hlídek je nazýván orgánovými hodinami. Protože však čínská astrologie přiřazuje akupunkturní dráhy k pozemským větvím, tedy 12 akupunkturních drah odpovídá 12-ti zvířatům pozemských větví, je důležité si uvědomit, že tyto dvouhodinové hlídky mají každý den jinou energii nebeských kmenů.


zdroj:

Tak jak se vám líbí čínská cvičení ?

2. září 2011 v 22:12 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong

Myslím si, že čínská cvičení stojí za to vyzkoušet. Jsou pomalá a mohou je provádět lidé všech věkových kategorií. Např. sestava Chuej čchun kung je opravdu skvělá. Ze cvičení odcházíte nabiti energií a příjemně uvolněni i naladěni. Výrazně se v brzské době zlepší hybnost celého těla, což jistě není zanedbatelný účinek cvičení. Škoda ovšem je, že tak jak běžně tato cvičení v Číně provádějí lidé v parcích a na veřejném prostranství, není toto u nás zvykem a ti, kdo cvičí venku, mají tedy pocit, že jsou zbytečně okukováni a jsou středem pozornosti. Ale třeba se i toto brzy změní. Když se najde pár odvážlivců, kteří tyto pocity překonají, tak si lidi zvyknou na cvičíci třeba na trávníku v parku. Tak na to se už těším. Je totiž velmi příjemné cvičit venku. Já sama jsem to již vícekrát vyzkoušela se svými cvičenci. Akorát nesmíte zapomenout na to, že cvičení ve větru nemá moc smysl, protože energie, kterou by správně při cvičení mělo přijímat vaše tělo, je od vás odváta větrem. Alespoň tak to uvádějí čínští Mistři.


TAK VZHŮRU DO TOHO !!!

Přeji vám všem, abyste na vlastní tělo pocítili příznivé účinky čínských cvičení.

POHYB JE ŽIVOT !!!


5. cvičení Falun Gongu rozepsané

2. září 2011 v 21:28 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
5. Cvičení Zesilování nebeských sil (Shen Tong Jia Chi Fa - čti - šen tong džia či fa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spojte ruce (Liang Shou Jieyin)

Seďte s nohama zkříženýma v lotosové pozici. Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Pas a krk držte vzpřímeně. Mírně vtáhněte spodní čelist. Špička jazyka se dotýká horního patra. Mezi zuby nechejte mezeru. Sevřete rty. Jemně zavřete oči. Srdce naplňte soucitem. Na tváři je mírumilovný a klidný výraz. Spojte ruce v jieyin u spodní části břicha a postupně se uvolněte do stavu klidu(obr. 5-1).

První pohyb ruky

Když začnou pohyby rukou, srdce následuje pohyby myšlenek. Pohyby by měly následovat energetický mechanizmus vložený Mistrem. Mají být vykonávané neukvapeně, pomalu a plynule. Pomalu zdvihejte ruce v poloze jieyin až se dostanou před hlavu. Potom dlaně postupně otočte, aby mířily nahoru. Když jsou dlaně otočené nahoru, ruce také dosáhly nejvyššího bodu (obr. 5-2).

Dále ruce od sebe oddělte, udělejte nad hlavou oblouk a otáčejte je do stran (až se dostanou před hlavu (obr. 5-3).

Okamžitě potom ruce spusťte pomalu níž. Pokuste se držet lokty uvnitř, s dlaněmi otočenými vzhůru a prsty ukazujícími dopředu (obr. 5-4).

Dále ohněte zápěstí a překřižte je před hrudníkem. U mužů jde levá ruka směrem ven, u žen jde pravá ruka směrem ven(obr. 5-5).


Když paže a ruce vytvořily "přímou čáru", zápěstí vnější ruky se otáčí směrem ven, přičemž zápěstí se otáčí směrem vzhůru. Udělejte polokruh a otočte dlaň tak, aby ukazovala vzhůru, s prsty směřujícími dozadu. Ruka použije mírnou sílu. Dlaň ruky, která je uvnitř se po překřížení před hrudníkem otáčí směrem dolů. Narovnejte paži. Otočte paži a ruku tak, aby dlaň směřovala ven. Ruce a paže dole před tělem by měly svírat s tělem úhel 30° (obr. 5-6).


Druhý pohyb ruky

Pokračujíc z předcházející pozice (obr. 5-6) levá ruka (vyšší ruka) se pohybuje dovnitř. Během zdvihání pravé ruky se její dlaň otáčí k tělu. Pohyb je stejný jako při prvém pohybu, s tím, že levá a pravá ruka jsou vyměněné. Pozice rukou jsou přesně opačné (obr. 5-7).

Třetí pohyb ruky

Muži narovnají pravé zápěstí (ženy levé) s dlaní směřující k tělu. Potom, co pravá ruka přechází před hrudník, otočte dlaň směrem dolů a spouštějte ji dolů až k holenní kosti. Držte paži narovnanou. Levé zápěstí u mužů (pravé zápěstí u žen) s otáčí, přičemž se pohybuje vzhůru a zkříží se s pravou rukou, takže dlaň je otočená k tělu. Ve stejném okamžiku přesuňte dlaň k levému (ženy k pravému) rameni. Když ruka dosáhla svoji pozici, dlaň směřuje vzhůru a prsty ukazují dopředu (obr. 5-8).


Čtvrtý pohyb ruky

Je to stejný pohyb ruky jako je ukázán nad těmito slovy s vyměněnými polohami rukou. Levá ruka u mužů (pravá ruka u žen) se pohybuje dovnitř a pravá ruka (u žen levá ruka) po vnějšku. Pohyby pouze vymění levou ruku s pravou. Pozice rukou jsou opačné (obr. 5-9). Všechny čtyři pohyby rukou se dělají souvisle a bez zastavení.


Zesilování božských sil kulovitého tvaru

Pokračujíc od čtvrtého pohybu ruky, vyšší ruka se pohybuje po vnitřní straně a nižší ruka se pohybuje po vnější. U mužů pravá dlaň se postupně otáčí a pohybuje dolů k oblasti hrudníku. Levá ruka u mužů (pravá ruka u žen) se pohybuje vzhůru. Když obě předloktí dosáhla oblasti hrudníku a vytvářejí přímou čáru (obr. 5-10), táhněte ruce od sebe směrem do stran (obr. 5-11), přičemž dlaně otáčejte směrem dolů.

když obě ruce prošly nad vnějškem kolen, držte ruce na úrovni pasu. Předloktí a zápěstí jsou ve stejné úrovni. Uvolněte obě paže (obr. 5-12). Tato pozice je na vtažení vnitřních božských sil do rukou, aby zesílily. Jsou to božské síly kulovitého tvaru. Při zesilování božských sil budete cítit obě dlaně teplé. těžké a znecitlivěné, jakoby držely závaží. Neusilujte však záměrně o tyto pocity - nechejte to probíhat přirozeně. Čím déle se pozice drží, tím lépe. Držte tak dlouho, až se budete cítit natolik unaveni, že už nemůžete pozici držet dále.


Zesilování nebeských sil sloupovitého tvaru

Následujíc předcházející pozici, pravá ruka (u žen ruka levá) se otáčí tak, že dlaň ukazuje vzhůru a současně se pohybuje ke spodní části břicha. Když ruka dosáhla svoji pozici, dlaň zůstane u spodní části břicha otočená vzhůru. Současně, když se pohybuje pravá ruka, zdvihněte levou ruku (ženy ruku pravou) a současně zároveň ji přesuňte k bradě. S dlaní stále směřující dolů, držte ruku tak vysoko jako bradu. Předloktí a ruka jsou ve stejné úrovni. V této chvíli směřují dlaně proti sobě a zůstávají nehybné (obr. 5-13). Toto je zesilování božských sil sloupovitého tvaru jako "hromová dlaň" atd. Držte tuto pozici tak dlouho až cítíte, že déle ji držet je nemožné.

Dále vyšší ruka udělá polokruh vepředu a klesne ke spodní části břicha. Současně zdvihejte nižší ruku až je přímo pod bradou, přičemž otáčejte dlaň směrem dolů (obr. 5-14). Paže je na stejné úrovni jako rameno, dlaně otočené k sobě. Toto také zesiluje nadpřirozené síly, pouze s opačnou pozicí rukou. Držte pozici, až jsou paže unavené a nelze pozici dále držet.

Kultivace v klidu

Z poslední pozice horní ruka udělá polokruh dolů ke spodní části břicha. Spojte ruce v jieyin a začněte kultivaci ve stavu klidu (obr. 5-15). Zůstaňte ve stavu Ding (klidný, ale vědomý stav mysli); čím déle, tím lépe.


Zakončující pozice

Dejte ruce k sobě před hrudník v pozici heshi (obr. 5-16). Vystupte ze stavu Ding a ukončete sezení se zkříženýma nohama.4. cvičení Falun Gongu rozepsané

2. září 2011 v 17:00 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
4. Cvičení Falun Nebeský oběh ( Falun Zhou Tian Fa - čti - falun žou tien fa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příprava.
Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Stůjte přirozeně s chodidly na šířku ramen. Mírně pokrčte kolena. Udržujte kolena a boky uvolněné. Mírně vtáhněte bradu. Špička jazyka se dotýká horního patra. Mezi zuby nechejte malou mezeru. Stiskněte rty a jemně zavřete oči. Udržujte příjemný výraz tváře.

Spojte ruce v jienyin (obr. 4-1), potom je dejte k sobě před hrudník v heshi (obr. 4-2)


Oddělte obě ruce z heshi. Posouvejte je dolů k spodní části břicha, zatímco táčíte obě dlaně k tělu. Mezi rukama a tělem udržujte vzdálenost asi 10 cm. Když ruce prošly před spodní částí břicha, protáhněte je dále dolů, podél vnitřních stran nohou. Současně se ohýbejte v pase a skrčte se do dřepu (obr. 4-3).

Když jsou konečky prstů těsně u země, uděkejte rukama kruh směrem od vnitřních částí nohou, okolo vnější části chodidel až k vnějšku paty (obr. 4-4).

Potom mírně ohněte obě zápěstí a zdvíhejte ruce podle zadní strany nohou (obr. 4-5).

Narovnávejte páteř, přičemž zdvihejte ruce podél zad (obr. 4-6). Během cvičení nedovolte, aby se ruce dotkly jakékoliv části těla; jinak se energie obou rukou vrátí nazpět do těla.

Když už ruce není možné zdvihnout výš, udělejte duté pěsti (obr. 4-7), potom předsuňte obě ruce podpažími dopředu.

Překřižte obě ruce před hrudníkem; (není zvláštní požadavek na to, která paže je nahoře, nebo která je dole. Závisí to na zvyku. Toto je stejné pro muže i pro ženy (obr. 4-8).


Otevřete duté pěsti a položte ruce nad ramena (při zachování mezery). Posouvejte ruce podél vnější - jangové - strany ramen. Když se dostanete k zápěstím, otočte ruce tak, že dlaně budou směřovat jedna k druhé ve vzdálenosti 3-4 cm. Tedy - vnější palec se teď objevil nahoře a vnitřní dole. V tomto okamžiku vytvářejí ruce a ramena "přímou čáru" (obr. 4-9).


Otáčejte obě dlaně jakoby držely míč; tedy, vnější ruka se otočí dovnitř a vnitřní ruka se otočí ven. Jak se obě ruce posouvají po vnitřní - jinové - straně předloktí a horních paží, zdvíhejte je vzhůru a přes zadní část hlavy. Ruce zůstanou v překřížené poloze za hlavou (obr. 4-10).

Dále pokračujte v pohybu rukou dolů k páteři (obr. 4-11).

Oddělte ruce s konečky prstů směřujícími dolů, a spojte je s energií zad. Potom pohybujte rukama rovnoběžně přes temeno hlavy až před hrudník (obr. 4-12). Tímto je nebeský oběh ukončený. Tyto pohyby opakujte devětkrát. Po ukončení přesuňte obě ruce před hrudník až k spodní části břicha.


Přeložte ruce před spodní částí břicha (die kou xiao fu - obr 4-13), a potom spojte ruce v poloze jieyin (obr.4-14).