Leden 2012

Jógová gymnastika prstů

29. ledna 2012 v 22:26 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
JÓGOVÁ GYMNASTIKA PRSTŮ


Při praktikování jógy má své nezastupitelné místo i jóga rukou. Nejedná se pouze o gymnastiku prstů, ale jednotlivé polohy mají svůj hlubší smysl. Jogíni vypozorovali vliv poloh jednotlivých prstů a rukou na další části organizmu lidského těla. Činnost a pohyby prstů rukou jsou důležité při udržení dobrého zdravotního stavu. Vysokého věku se dožívají lidé, kteří aktivně pracují a zvláště ti, kteří při své práci využívají jemné motoriky prstů, jako např. hodináři, zubaři, klenostníci, klavíristé atp.
Některé polohy prstů a rukou se používají k léčení. Jako ve všech částech těla, tak i v prstech a rukou vedou energetické kanály (nádí), kterými proudí energie (prána). Určité polohy prstů uzavírají energetické dráhy a tím mohou vyvolat léčebný proces. Takovéto a jiné polohy, používané za jistým účelem, nazýváme mudry.
Následující cvičení je gymnastika prstů, která je přípravným cvičením před prováděním klasických poloh rukou a prstů v mudrách.
Prostředí na cvičení by mělo být příjemné, klidné a přiměřeně teplé. U cvičení se soustředíme stejně jako při cvičení jógy a stejně jako při józe mezi jednotlivými cviky chvíli relaxujeme. Cvičení je nenáročné jak na prostor, tak na čas.
Nejvhodnější polohou na cvičení je buď klasický jógový sed se zkříženýma nohama (tzv. turecký, nebo na patách), nebo sed na židli. V každém případě musíme dbát na to, aby naše záda - páteř byla vzpřímená, rovná.
Pokud z nějakého důvodu některý ze cviků nemůžeme provést, provádíme jej alespoň v duchu. Tato představa cvičení by měla být co nejvěrnější.
Cvičit můžeme i se zavřenýma očima, abychom nebyli ničím rozptylováni. Zlepšuje se tak koncentrace a lépe vnímáme jak pohyby prstů, tak jejich celkové vnímání.

A nyní již k vlastnímu procvičování prstů.

Rozcvičení prstů rukou
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Střídavě roztahujeme napínané prsty od sebe a svíráme je v pěst, palec přimkneme k ukazováku.
Cvičíme oběma rukama současně. Opakujeme alespoň pětkrát. Je možné provádět pomalu rytmu
dechu, nebo rychleji nezávisle na dechu. Toto a příští cvičení je možné také provádět postupně,
nejprve jednou a potom druhou rukou.


2. Cvičíme stejným způsobem jako v prvním případě, pouze navíc při ohýbání prstů ohýbáme
palec do pěsti, ostatní prsty jej vždy zakryjí. Cvičíme minimálně pětkrát, v rytmu dechu, nebo
nezávisle na něm.3. První i předchozí cvičení můžeme pro zlepšení koordinace pohybu a pro zvýšení
koncentrace provádět tak, že jej cvičíme v protifázi. Jedna ruka je rozevřená
s propnutými a roztaženými prsty a druhá ruka je sevřená v pěst. Prsty první ruky
ohýbáme do pěsti a zároveň prsty druhé ruky narovnáváme a v další pohybové
fázi je tomu naopak.


4. První a druhé cvičení střídáme - při jednom svírání rukou do pěsti jsou palce zvenku, při druhém
provedení uvnitř. Toto cvičení je možno provádět nejprve jednou a pak druhou rukou.5. V obtížnější variantě můžeme první dně cvičení zkombinovat tak, že je
provádíme nesymetricky. Jedna ruka svírá palec v pěsti, druhá sevřená ruka
má palec zvenku. Obě se současně otevírají a zavírají a vždy mění polohu
palce při svírání do pěsti.6. Ještě obtížnější varianta, velmi náročná na koncentraci, je nesymetrické
cvičení v protifázi, zvláště cvičíme-li rychle. Jedna ruka je sevřená v pěst,
druhá rozevřená. Prsty jedné ruky ohýbáme, prsty druhé ruky současně
narovnáváme. Při každém svírání prstů do pěsti na každé ruce měníme polohu
palců - jednou je palec uvnitř, podruhé zvenku. Je dobré začít tak, že
nedominantní ruka je rozevřená a dominantní je sevřená. Ta udává polohu
palce nedominantní ruce v další fázi pohybu. Po krátké přestávce roli určující
ruky pro polohu palce vystřídáme - dominantní ruka je rozevřená, nedominantní ruka je sevřená a udává polohu palce dominantní ruce pro další pohybovou fázi cvičení.


Postupné svírání prstů do pěsti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Propneme prsty, palec je odtažen do strany a ostatní prsty jsou u sebe. Pomalu pokrčujeme palec a ostatní prsty ohýbáme jen mezi články, až se první a třetí články dotýkají a teprve pak prsty dovřeme do pěsti. Maximálně ohnutý palec je před nehty ostatních prstů. obrácenou posloupností pohybu stejnou rychlostí vracíme prsty do výchozí polohy. Cvičíme aspoň třikrát dominantní a pak nedominantní rukou. Po zvládnutí pohybu můžeme cvičit oběma rukama současně.Oddalování a přibližování prstů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8. Volně napnuté prsty rukou (rovné) jsou u sebe. Střídavě oddalujeme a přibližujeme všechny prsty obou rukou současně. Opakujeme nejméně pětkrát. Je možné cvičit pomalu (v rytmu dechu), nebo rychle. Dlaně lze položit na desku stolu, nebo na nohy a prsty po podloží posouvat.


9. V obtížnější variantě propneme prsty do propnutí a cvičíme stejně jako v předchozím případě. Propnutí prstů do prohnuté polohy, udržujeme po celou dobu cvičení, pokud dlaně leží vedle sebe na stole nebo na nohách alespoň konce prstů (ale nejlépe celé prsty) se pohybují nad úrovní podloží. Tento způsob umožňuje snadnější kontrolu pohybu.


10. Zdánlivě jednodušší je varianta cvičení s prsty přirozeně ohnutými - uvolněnými. Opět se jedná o analogicky stejný pohyb, jen po celou dobu zachováváme prsty přirozeně ohnuté (stále stejné úhly mezi jednotlivými články prstů, většinou je tendence při roztahování propínat). Pokud se toto cvičení nedaří, je možno cvičit nejdříve rukou dominantní a pak rukou druhou. Podobně jako v předchozích případech je možno cvičit s oporou. V jednom případě dlaněmi dolů opřeme zápěstí, vnější hranu palce a konečky prstů a prsty se po podložce posouvají, nebo v druhém případě opřeme hřbety rukou a prty pohybujeme volně v prostoru.

11. Nejobtížnější způsob tohoto cvičení je s mezičlánkově ohnutými prsty (napnuté prsty rukou ohneme pouze v kloubech mezi články, dolí články prstů jsou ve stejném postavení jako ve výchozí poloze, zbylé části prstů jsou maximálně ohnuté). Takto ohnuté prsty oddalujeme a přibližujeme. Cvičení je jednodušší s rukama položenýma na stole dlaněmi dolů, opora o desku stolu nám pomáhá udržet prsty mezičlánkově ohnuté během pohybu.

Postupné oddalování a přibližování prstů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx12.Rovně napnuté prsty ruky jsou u sebe, palec je u ukazovákové hrany dlaně. Oddálíme palec od dlaně do strany, pak ukazováček od prostředníčku, dál vytvoříme mezeru mezi prostředníčkem a prsteníčkem a nakonec odtáhneme malíček od prsteníčku. Jeden po druhém prsty opět přibližujeme ve stejném pořadí, jako jsme je oddalovali - od palce po malíček.13. V trošku obtížnější variantě cvičení obrátíme pořadí prstů - začneme oddálením malíčků a zkončíme odtažením palce. Po postupném roztažení prstů jako první přimkneme malíček k prsteníčka a jako poslední palec k ukazovákové hraně dlaně.

Obě předchozí cvičení cvičíme nejprve jednou a potom druhou rukou po zvládnutí, oběma rukama současně.

14. Po dobrém zvládnutí předchozích dvou cvičení můžeme přejít k variantě náročné na koordinaci pohybu. Na jedné ruce oddalujeme palec a zároveň na druhé malíček, pak současně s oddtahováním ukazováčku první ruky, oddalujeme prsteníček od prostředníčku druhé ruky a tak dále, až budou všechny prsty od sebe a pak ve stejném pořadí dvojice prstů analogicky pibližujeme. Toto cvičení lze nacvičovat tak, že položíme dlaň jedné ruky na hřbet ruky druhé prsty jsou na sobě a dvojice prstů se stále dotýkají i během pohybu.


Prstíky říkanka - toto říkání je připraveno především pro cvičení dětí, ale i dospělým se s ním cvičí dobře
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Paleček je velký pašák, nejsilnější prstíček.


Druhý prst je šikula, je to ukazováček.
Prostředníček to je dlouhán, vykukuje pořád ven.
Čtvrtý prst je prsteníček, chlubívá se prstýnkem.
Ten nejmenší prstíček je mazlivý malíček.

Prstíky
xxxxxx

15. Položíme jednu ruku, nebo obě s prsty v pěst dlaněmi dolů na nohy, nebo na desku stolu, podle říkanky vždy napneme příslušný prst v rytmu slabik zvedáme a pokládáme jednotlivé prsty podle obrázků.

16. Výchozí poloha je stejná jako v předchozím případě, ale tentokrát vždy patřičný prst držíme zvednutý a v rytmu slabik s ním pohybujeme střídavě vlevo a vpravo.

17. V obtížnější variantě vždy daný prst zvedneme a kroužíme jím na první polovinu textu (pod obrázkem) jedním směrem a na druhou polovinu texte obráceným směrem.

18. Na rozdíl od předchozích cvičení ve výchozí poloze opřeme konečky volně prohnutých prstů. V rytmu slabik říkanky vždy špičkou příslušného volně prohnutého prstu ťukáme o podložku jako při hře na klavír.

19. Pro toto cvičení opět opřeme konečky uvolněných prstů. Patřičný prst vždy propneme a podobně jako v předchozím cvičení v rytmu slabik říkanky klepeme do podložky, tentokrát bříškem posledního článku propnutého prstu.

20. Roztáhneme napnuté prsty a položíme ruce na podložku. Daný prst vždy zvedneme a kroužíme jím v propnutí na polovinu textu (pod obrázkem) jedním směrem a na druhou polovinu obráceným směrem.


Při cvičení s dětmi
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pokud se (nejen) pomocí této říkanky s pohybem učí děti prsty znát, můžeme tato cvičení ztížit tak, že necvičíme v postupném pořadí, ale různě v říkance přeskakujeme mezi jednotlivým prsty a cvičíme odpovídajícím prstem k odříkávanému textu.


Vzájemné prohýbání prstů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


21. Dáme ruce dlaněmi na sebe. Souhlasné prsty se o sebe opírají. Prsty jedné ruky zvětšujeme tlak proti prstům druhé ruky, které jsou uvolněné. Dlaně se dotýkají stále stejně, prsty se vlivem ohýbání po sobě posouvají. Cvičíme střídavě na jednu a na druhou stranu.


22. Podobným způsobem cvičíme jednotlivé prsty. Výchozí poloha je stejná jako v předchozím cvičení. Palec jedné ruky ohýbá palec druhé ruky, který je uvolněný, a naopak. Cvičíme střídavě, palce se při pohybu po sobě posouvají. Zastavíme ve střední poloze a stejným způsobem cvičíme potom ukazováčky, prostředníčky, prsteníčky a malíčky. Po zvládnutí tohoto cvičení Je možné jej změnit tak, že cvičíme vždy dvěma dvojicemi prstů současně.

Cvičení 21 a 22 můžeme provádět dynamicky tak, jak je popsáno výše, nebo staticky - v krajní poloze vždy několik vteřin setrváme v klidu a sledujeme pocity v aktivních i pasivních prstech.


RELAXACE prstů a rukou
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


23. Kontrast rychlý pohyb - uvolnění:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V libovolném sedu jednu, nebo obě ruce protřepeme, od zápěstí až po konečky prstů jsou ruce při pohybu uvolněné. Zastavíme pohyb a stále uvolněné ruce položíme na desku stolu, nebo lépe na kolena, nebo stehna dlaněmi dolů a vnímáme pocity v rukou. Tímto způsobem se uvolní celé paže po ramena.24. Kontrast zrychlující se pohyb - "vypnutí":
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Začneme rukama zlehka a pomalu tleskat a tleskání zrychlujeme, ale snažíme se nepřidávat na intenzitě úderů dlaní o sebe. Zrychlujeme do maxima, kdy ještě dokážeme udržet pravidelný rytmus. Pak jako když vypneme vypínač zastavíme pohyb, položíme ruce a vnímáme v nich pocity.


25. Kontrast třecí pohyb - uvolnění:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dáme ruce dlaněmi k sobě a třeme je o sebe tak, že dlaně se dotýkají jen zlehka, nebo vůbec, a to tak, že se třou o sebe především prsty. Můžeme třít v pravidelném rytmu, nebo zrychlovat. Pak uvolněné ruce položíme hřbety dolů a sledujeme pocity v prstech.


26. Kontrast napětí - uvolnění:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Volně položíme ruce na desku stolu, nebo na nohy. Zvedneme ruce, s nádechem roztahujeme a propínáme prsty do maxima, s výdechem všechno napětí v rukách uvolníme a položíme je zpět. Můžeme v rytmu dechu opakovat několikrát, podle příjemnosti pocitů. V jiné variantě je možné nechat dlaně položené a zvedat jen propínané prsty. Při této relaxaci je důraz víc na statické svalové tenzi v nádechové fázi než na samotném pohybu. Pro zvýšení tenze je možné prohloubit nádech.

27. Houpání:
xxxxxxxxxxxx
Ve stoji se s výdechem předkloníme a pohybujeme trupem ze strany na stranu, celé paže jsou uvolněné a pohybují se s trupem. Zastavíme pohyb trupu a necháme paže volně dohoupat. Buď zůstaneme v uvolněném předklonu, anebo lépe - během nádechu narovnáváme páteř zdola nahoru obratel po obratli, nakonec narovnáme hlavu, paže jsou stále uvolněné.28. Rotace:
xxxxxxxxxx
Ve stoji spatném, nebo v úzkém stoji rozkročném rotujeme trupem vlevo a vpravo paže jsou po celou dobu uvolněné a odstředivou silou se vzdalují od trupu. Čím je pohyb rychlejší, tím jsou paže výš. Pak pohyb zastavíme, paže klesnou podél těla a zůstaneme v uvolněném stoji. Tuto rotaci můžeme aplikovat i v sedu na stoličce (bez opěradla), nebo ve vysokém sedu na patách - nohy se opírají o špičky, chodidla jsou svisle a špičky co nejblíže k sobě. V těchto případech je rozsah pohybu při rotaci menší, ale uvolnění je účinné.

Jóga prstů je možným doplněním jógových cvičení s dětmi i s dospělými. U malých dětí je třeba tato cvičení střídat s dalšími jógovými prvky, nebo jinou činností tak, aby neklesala pozornost a aby tato prstová cvičení byla pro děti stále zajímavá. Postupujeme od jednoduchých cviků ke složitějším podle zvládnutí.

Cvičení čchi-kungu

29. ledna 2012 v 0:05 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JQ7aMtYhyuY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tak takhle vypadá 117ti letý pán, který stále ještě cvičí čchi-kung. Můžeme mu všichni závidět.

Music Rapture - Léčivá hudba

27. ledna 2012 v 21:19 Tady je pěkná hudbaPusť si hudbu, sedni si a poslouchej. Ničím se nedej vyrušit.

https://www.youtube.com/watch?v=tuqMXsUGrAc


Čínské cvičení

17. ledna 2012 v 18:41 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong

DVANÁCT HLAVNÍCH MERDIÁNŮ
Čínská medicína


meridián jater


meridiám ledvin

meridián močového měchýře

meridián osrdečníku

meridián plic

meridián sleziny

meridián srdce

meridián tenkého střeva

meridián tlustého střeva

meridián tří zářičů

meridián žaludku

meridián žlučníku

Tak to jsou hlavní dráhy, tzv. meridiány, vnitřních orgánů v těle člověka. Čínská medicína věnuje těmto drahám velkou pozornost a ošetřuje tyto dráhy akupunkturou (vpichy jehliček), akupresurou (masáž) a cvičením, kdy se různými pohyby - stlačováním příslušných míst na dráze orgánu působí ozdravně na tento orgán.

Pokud se chcete dovědět daleko víc tak můžete pročíst tento blog, ale především navštivte stránky na adrese:
odkud jsou i tyto obrázky.

Také následující obrázky a povídání jsou z téhož webového portálu.

ČCHI KUNG PRO ZDRAVÍ

- cvičení pochází z shaolinského kláštera, tamějším mnichům sloužilo k udržení dobré kondice
- obsahuje dvanáct jednoduchých pozic prováděných pomalu s krátkou výdrží v daných pozicích
- každá z pozic je zaměřena na jinou část těla, kterou uvolňuje a protahuje
- cvičení stimuluje meridiány a zrychluje koloběh vnitřní energie QI v těle
- nejedná se o sestavu, cviky jsou jednoduché na zapamatováníDocela jednoduché, nemyslíte? A docela byste se divili, jak jsou tyto cviky a vůbec všechny cviky čchi kungu jednoduché a příjemně se po nich cítíte - protaženě a uvolněně. Ale to chce zkusit osobně.Dále o mudrách rukou

4. ledna 2012 v 18:14 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong

Budeme pokračovat v mudrách rukou. Nejprve obrázky.

obr.č1 a obr.č.2

Ďžňánamudra (obr.č.1)
Této mudře se říká pečeť vědomí, nebo také spojení individua s Universem. Ruka s uvolněnou dlaní má malíček, prsteník a prostředník volně narovnané a ukazováček - individuum se spojí s palcem - Universem do kroužku buď tak, že se špičky obou prstů dotýkají, nebo tak, že bříško palce zakrývá nehet ukazováčku. To je mudra základní. Slouží pro uvolnění duchovních napětí a stresů. Zlepšuje paměť a koncentrační schopnosti, uvolňuje napětí, pomáhá při srdečních potížích, depresích, vysokém tlaku a nespavosti. Posiluje působení ostatních muder.

Adhimudra (obr.č.2)
Této mudře se říká mudra vysoká. Vložíme palce do dlaní a obemkneme je prsty, čili volně sevřeme ruce v pěst a necháme je na stejném místě hřbetem nahoru. Adhimudra ovlivňuje horní plicní laloky - dech podklíčkový. Sevřeme-li palec v pěsti pomáhá mudra téměř okamžitě při astmatickém záchvatu, nebo při záchvatu kašle. Držíme tak dlouho, pokud je nebezpečí záchvatu.

Džňánamudra na druhém obrázku - vpravo je Džňánamudra

Adhimudra a na druhém obrázku - vpravo je Apánavájumudra

Apánavájumudra a na druhém obrázku - vpravo je Ligamudra

Pránamudra a na druhém obrázku - vpravo je Prithvímudra

Šankhamudra a na druhém obrázku - vpravo je Surabimudra

Svargamudra a na druhém obrázku - vpravo je Vájumudra

Varunamudra

Džňánamudra (pečeť vědomí) je popsána shora pod obr.č. 1.

Činmudra - ruce v poloze Džňánamudra otočíme dlaněmi na stehna a chvíli pozorujeme průběh dechu. Po chvíli položíme ruce do slabin tak, aby krouek z ukazováku a palce byl volně (netlačíme) na rýhách labin. Pokusíme se vnímat centrum dechu - to je místo, kde pociťujeme střed dechu (kde nám to víc dýchá). Činmudra ovlivňuje spodní dýchání - břišní dech.

Činjamudra - ruce stejně položené, pouze sklopíme volně prostředník, prsteník a malík do dlaně. Centrum dýchání se nám posude do střední části hrudníku - střední dech.

Adhimudra (mudra vysoká) popsána shora pod obr.č. 2.

Brahmamudra - otočíme-li ruce s palci volně v pěstích hřbety dolů a zvedneme je do výše pupku tak, aby se poslední články prstů a klouby dotýkaly docílíme plný dech s prodýcháváním všech plicních laloků současně.

Šúnjamudra - zajímavé - položíme ruce úplně volně dlaněmi na stehna a chvíli pozorujeme dech. Potom obrátíme jednu ruku dlaní nahoru a zvedneme palec kolmo k ruce. Po malé chvíli zjistíme, že polovina plic, na straně, kde je ruka obrácená dlaní nahoru, má omezenou aktivitu plic - dýchá převážně opačná půlka plic.

Kákinimudra - z jazyku uděláme trubičku a sevřeme ji mezi rty. Trubičkou pak nadechujeme vzduch. Jedná se o mudru, která ochlazuje organismus a je to taková "první pomoc" proti žízni.

Jedna mudra má dva názvy - Bhairavamudra a Šivamudra. Ruce leží volně v klíně, jedna ruka v dlani druhé - nejčastěji pravá v levé, palce se volně dotýkají, nebo jsou volně překříženy. V této mudře je nejsilnější příjem energie.

LÉČEBNÉ MUDRY
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tyto mudry se mají držet buď 45 minut, nebo třikrát denně po patnácti minutách. Jejich účinek se zvyšuje, pronášíme-li po celou dobu jejich držení mantru ÓM. Léčba může trvat týdny, nebo měsíce, ale může se dostavit účinek i okamžitě.

Prithvimudra - zemská mudra.
Lehce stiskneme prsty prsteníku a palce navzájem. Vyrovnává schodek zemské energie v těle při pocitu slabosti a zmenšené vitality, nebo cítíme-li se nestabilně při chůzi, dodá nám rovnováhu a důvěru.

Varunamudra - vodní mudra.
Malíček pravé ruky ohneme, až se špička dotýká svalu pod palcem. Levou rukou objímáme lehce pravou ruku ze spodu a oba palce lehce tlačí na sklopený malíček. Zlepšuje funkci jater a zbavuje hlenu, je-li v plicích, nebo v žaludku příliš zastoupen prvek vody, zlepšuje poměr.

Šakhamudra - mudra mušle.
Obemkneme pravý palec čtyřmi prsty levé ruky a levým palcem se dotýkáme napřímeného prsteníku pravé ruky. Tato mudra zlepšuje problémy krku ahrdla. Pravidelné držení zlepšuje hlas především při současném zpívání mantry ÓM. Je používána při rituálech. Symbolizuje mušli, na kterou se ráno troubí při otevírání chrámu.

Svargamudra - nebeská mudra - někdy také je nazývána Šunjamudra.
Prostředník ohneme až se dotýká svalu pod palcem a tlačíme jej palcem lehce dolů - obouruč. Je to speciální mudra pro ušní a sluchové problémy. Na některé potíže účinkuje skoro okamžitě a při delším používání léčí téměř všechny ušní a sluchové problémy.

Ligamudra - vzpřímená mudra.
Dlaně se složí a prsty propletou, jeden palec zůstane vzpřímený. Obemkne se palcem a ukazováčkem druhé ruky. Posiluje odolnost proti nachlazení a kašli a infekci prsou, protože vybuzuje vnitřní teplo. Uvolňuje hlen v plicích. Tato mudra je vhodná pro lidi, kteří mají dechové potíže při změně počasí. Pomáhá také při obezitě, ale nemělo by se to přehánět. Dlouhodobé používání této mudry by mohlo vést až ke lhostejnosti, duševní netečnosti - uvádí se i stavy bezvědomí. Je-li používána ke snížení hmotnosti, má se denně vypít osm skleniček čisté vody, a mnoho ochlazujících nápojů, jíst neslazené jogurty, rýži, banány a citrusové plody.

Vájumudra - větrná mudra.
Ohneme ukazováček na sval pod palcem a palcem na něj tlačíme. Zmenšuje vítr ve všech částech těla. Indické přírodní lékařství Ajurvéda zná 51 tělesných větrů, které mohou způsobit potíže ve všech částech těla. Třeba dnu, revmatismus, chvění rukou, hlavy. Můžeme doplnit držením následující mudry:

Pránamudra - životní mudra.
Špičky prsteníčku a malíčku se spojí se špičkou palce, ostatní prsty jsou narovnané. zlepšuje sílu zraku, pomáhá léčit oční nemoci, zvyšuje vitalitu a energizuje celé tělo. Reguluje únavu a nervozitu.

Apánamudra - mudra energie.
Špičky prsteníku a prostedníku se položí na špičku palce. Ostatní prsty jsou narovnané. Zlepšuje močové problémy a bolesti, pomáhá odstraňovat z těla toxické látky a pročišťuje celé tělo.

Surabimudra - kravská mudra.
Malíček levé ruky se dotýká prsteníku pravé ruky, pravý malíček - levého prsteníku a prostředníky se dotýkají ukazováčků druhé ruky. Palce zůstávají vzpřímené. Uvolňuje revmatismus a záněty kloubů.

Džňánamudra - pečeť vědomí.
Popsána shora u obr. č.1.

Apánavájumudra - mudra zachránce života.
Ukazováček se sklopí na sval pod palcem, špičky prostředníku a prsteníku se dotýkají špičky palce a malíček zůstává narovnaný. Je to dokonalá pomoc při srdeční slabosti a jiných srdečních potížích. Uděláme-li mudru obouruč. působí u někoho rychleji, než nitroglycerin pod jazykem. Je to záchrana pro srdcaře, který si nitroglycerin zapomněl.

Adhimudra - vysoká mudra.
Popsána shora u obr. č. 2.

Šaktičalinímudra - hadí mudra.
Ve Vadžrásáně (diamantovém sedu) držíme nohy pevně blízko kotníků a tlačíme na kanda (nachází se mezi konečníkem a kořenem reprodukčních orgánů. Jedná se o centrum astrálního těla - pro bližší vysvětlení - viz kundalini jóga). Při tom používáme dech bhastrika. Probouzí kundalini šakti (pro bližší vysvětlení viz bhastrika-pránájáma).

Autorem tohoto zpracování je pan MIrek Čapek a pokud se chcete dovědět víc, tak klikněte na následující odkaz:
Mantra

4. ledna 2012 v 12:16 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
Česky říkaná mantra na posílení.

- JSEM ZDRAVÁ (-Ý), ŠŤASTNÁ(-Ý) A KLIDNÁ(-Ý). -

Tuto mantru vždy třikrát nahlas, zřetelně a rázně opakujte. Vždy třikrát a na každou světovou stranu. Při opakování mantry nabírejte do svých rukou energii, asi tak, jako byste nabírali vodu (směrem k tělu).
Můžete dále pokračovat stejným způsobem, ale s mantrou, která svou myšlenkou směřuje např. k lidem v domě, městě, zemi a lidem na světě.

- JSTE ZDRAVÍ, ŠŤASTNÍ A KLIDNÍ. -

Mantru na posílení lze směrovat i ke konkrétní osobě.

Použití manter

V Tibetu a Indii se mantry dodnes používají k různým účelům. Slouží jako modlitby, k uctívání Bohů, jako ochrana proti zlým vlivům a nemocem. Pomáhají také dosáhnout určitého konkrétního cíle nesobeckým způsobem. Ztišují mysl, uklidňují emoce, vitalizují tělo, přinášejí klid a mír. Přinášejí radost do našeho srdce.


Co zní v mantře, to je, je to zde a děje se to.
Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí.
Právě tuto mantru jsme začali pravidelně používat ve cvičení jógy v letošním roce. Protože jsem zaznamenala, že se cvičencům velmi zalíbila a její říkání si sami připomínali, tak jsem ji zkusmo začala používat i ve cvičení čínském. I tam se mantra ujala a je oblíbená.
V józe však je nejoblíbenější mantrou DANYAVAD (čti danjavád). Zpíváme ji s hudbou. Znamená něco jako díky. Tato mantra nám připomíná, že místo stálého žehrání na něco, bychom si měli uvědomit i pozitivní věci ve svém životě a umět za ně poděkovat. Tak tedy DANYAVAD.

Chcete si více přečíst o mantrách? Potom si rozklikněte následující odkaz.
Přeji vám pěkné počtení.