Duben 2012

Zoja v Praze

19. dubna 2012 v 22:02 Fotografie moje i jiné


Podíváme se na další fotografie. Tentokrát to jsou záběry Prahy, které pořídila svým fotoaparátem ZOJA z www.sedesatka.cz
Zdá se, že se jí opravdu podařily. Posuďte sami.


Praha - Mostek přes Čertovku


Praha - Sovovy mlýny


Praha - Vrby na Klárově


Praha


Praha - Čertovka 1


Praha - Čertovka 2


Praha - Karlův most


Praha - Pozdrav jara


Praha - Pražská zákoutí 1


Praha - Pražská zákoutí 2


Praha - Staroměstská Mostecká věž


Praha - Zlatá ulička


Praha - Pražská zákoutí 3


Praha - Pražská zákoutí 4

Fotíš opravdu hezky Zojo.

Také ostatní z webu www.sedesatka.cz nám občas na tento web přidají fotografie. Spoustu fotek z různých výletů, vernisáží, výstav, ze zahrádky a podobně nám představuje paní Ema.
Tentokrát se mi líbily dva záběry. Jeden ze zahrádky a druhý z okna jejího ostravského bytu.
Dovolila jsem se a teď se o ně podělím s vámi.


Ve Svinově už to rozkvétá...


Návštěva u nás na balkoně

Milé záběry Emi.

Na webu seniorů - www.sedesatka.cz - je ještě daleko víc úspěšných fotografů a fotografek.

A kdybyste nakoukli na další portál seniorů s adresou - www.svetsenioru.cz - tak byste taky docela koukali jak se dokážou lidé krapet starší věkem, ale mladí duší a srdcem skvěle bavit. Tam se fotografie zpracovávají do různých koláží, "pépéesek", rýmuje se tam, píšou se povídky složené pouze ze samých slov začínajících na -p-. Prostě lidé ve věku, kdy jsou už babičkami a dědečky se v dnešní době nezahřívají jenom někde za kamny, ale jdou pěkně s počítačovou dobou a umí být velmi tvořiví. A především jak už jsem jednou řekla - umí se skvěle bavit.Řízená relaxace

19. dubna 2012 v 15:49 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong

Meditace Kláry Hanzalové

https://www.youtube.com/watch?v=ESg4ZudS4Cg&list=PLMX5SsjiEUFi9xlwlnm2-WjPxx6DLjc_m

a Blanky Chakoshpour, které hlas mám velmi ráda

https://www.youtube.com/watch?v=PcrxdIny3Yo

https://www.youtube.com/watch?v=6IzsOsznT6g&index=16&list=PLy0ybvnV1gW_D1yMlkGzxoXqmnxCwd7es

Např meditační terapie na
Osvobození se od karmických pout k druhým
je dost zajímavá

https://www.youtube.com/watch?v=Eh39PREQUzsPohodlně se polož na podložku, uvolni celé tělo, ruce a nohy nechej položené mírně od sebe. Ruce jsou položené dlaněmi nahoru. Dýchej, pomalu, vědomě a zhluboka. A už se nechej vést slovem meditace.
Hudba a slovo Klára Hanzalová, zdroj YOU TUBE

Po dokončení meditace nevyskakuj rychle, ale velmi pomalu se zavřenýma očima postupně rozhýbej své tělo.
Nejdříve jemně sevři prsty rukou do dlaní a opět dlaně rozevři. Pomalinku zahýbej chodidly, otoč hlavu na jednu a potom na druhou stranu a teprve potom, se stále zavřenýma očima se zvolna posaď.
Prohřej dlaně třením o sebe, utvoř z nich mističky, které přiložíš k očním víčkům a teprve do tepla těchto mističek otevři své oči. Teprve potom můžeš vstát.

Můžeš si následně slíbit, že v tento den zůstaneš klidným, že tě dnes už nikdo, ničím nevzruší a svůj den, zvláštní touto prožitou meditací dovedeš až k uložení se do svého lůžka v klidu a pokoji. Tam si potom ještě jednou celý svůj den promítneš, zrekapituluješ co bylo v tomto dni dobrého - co jsi udělal dobře a s čím jsi spokojen, a co se ti v tomto dni nepodařilo tak, jak by sis představoval.
Za svůj prožitý den poděkuj. Poděkuj za to co se zdařilo, i za to co nebylo tak dobré, protože právě toto ti přináší nové poznatky a poučení.

DANYAVAD, DANYAVAD, DANYAVAD ANANDA

DÍKY, DÍKY, POSVĚCENÉ DÍKY
Zpěv mantry RA-MA-DA-SA = léčivé

19. dubna 2012 v 13:21 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


Můžeme si nyní vyzkoušet spolu s nahrávkou zazpívat mantru RA-MA-DA-SA.
Je to univerzální léčivá mantra.

https://www.youtube.com/watch?v=iM7DSFNHjpo


Nebo se vám bude více líbit mantru RA-MA-DA-SA takto zpívat?

https://www.youtube.com/watch?v=kYivP3gedCo
Mořská vlna

19. dubna 2012 v 11:51 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong
MOŘSKÁ VLNA je jógové cvičení, které je určeno pro posílení svalstva kolem páteře. Je možno je cvičit při relaxační nerytmické hudbě. Každý cvik opakujeme, dokud není pociťován jako snadný a příjemný.

Základní polohou je leh na zádech s pokrčenýma nohama a chodidly na zemi. Krční páteř je vyrovnaná, dlaně rukou jsou otočené vzhůru. Celé tělo je uvolněné. Dýchání je břišní. V průběhu cvičení je páteř stále v kontaktu se zemí, pohyby jsou podřízeny dýchání, čímž se zklidňuje psychika.

Rozcvičení:
Zvedneme obě chodidla od podložky, nohy pokrčíme a obejmeme kolena. Nohy jsou spojené, dotýkají se celou vnitřní plochou.
- S nádechem přitahujeme kolena k hrudníku, s výdechem uvolňujeme.
- S nádechem protlačujeme kolena proti pažím, s výdechem je necháme klesnout a přitáhneme rukama na hrudník.
- Dlaně položíme na kolena. S nádechem silou odtlačíme stehna o kousek dál od hrudníku, při výdechu pohyb zastavíme. Opakujeme dokud se chodidla nedostanou až na zem. Potom položíme dlaně do slabin (palce dovnitř, prsty vně), s nádechem zatlačíme do stehen = autotrakce páteře (autotrakce způsobí to, že se těla obratlů od sebe oddálí a dočasně se zmírní tlak vyvíjený na meziobratlovou ploténku. Např. při natažení na autotrakčním lehátku dochází také k uvolnění páteřních blokád s posunem obratlů do správné polohy), s výdechem tlak uvolníme.


VLASTNÍ CVIČENÍ

1. Ze základní polohy zvedneme jedno chodidlo a opřeme ho o koleno opačné nohy. S nádechem zatlačíme chodidlem do stehna, a výdechem tlak uvolníme. Účelem je přitisknout páteř k zemi. Po chvilce nohy vystřídáme.

2. V základní poloze vysuneme jedno koleno vpřed, s výdechem uvolníme zpět. Chodidla zůstávají na místě, nohy se střídají.

3. Jako v předchozím cviku, ale k vysunutí kolena přidáme ještě nadzvednutí boku. Páteř však při tom zůstává v kontaktu s podložkou.

4. S nádechem suneme ramena po podložce vzhůru k uším, s výdechem uvolníme zpět.

5. Jako v předchozím cviku, ale cvičíme střídavě pravým a levým ramenem. Ten kdo mívá jedno rameno výš, cvičí s ním vícekrát.

6. S nádechem nadzvedneme jedno rameno i s lopatkou od podložky (páteř se nezvedá), s výdechem uvolníme a položíme zpět. Cvičíme střídavě pravým a levým ramenem.

7. S nádechem nadzvedneme celou jednu polovinu trupu (bok i rameno), druhá polovina i s páteří zůstává v kontaktu s podložkou a přenáší se na ni váha těla. Pohybu se může zúčastnit i hlava, aby nevzniklo napětí v šíjovém svalstvu. Cvičíme opět střídavě vpravo i vlevo.

8. S nádechem nadlehčíme hrudník (páteř je v mírném prohnutí, hlava na zemi) a přitiskneme k zemi kostrč, s výdechem zpět. S dalším nádechem nadlehčíme pánev, nadzvedneme kostrč (hrudník je na zemi) s výdechem zpět. Celé plynule opakujeme. Je to

"MOŘSKÁ VLNA"

kterou si promítáme do pohybu páteře.

9. S nádechem přitiskneme bedra k zemi a suneme trup po zemi do úklonu vpravo (hlavu i rameno). Současně vysunujeme vpravo pravý bok a přibližujeme ho k rameni. Chodidla zůstávají stále na zemi, nohy jsou spojené. Totéž potom provádíme i vlevo.
Jako při každém cvičení jógy, musím i zde zdůraznit to, aby cviční bylo prováděno velmi, velmi pomalu a sladěně s dýcháním. Nejlépe je cvičit se zavřenýma očima a svým vnitřním zrakem pozorovat svoje tělo. Poslouchat, co nám na každý sebemenší pohyb říká. Pokud nás něco někde bolí v určité fázi pozice, nejdeme pohybem dál, ale vracíme se.
NIKDY nesmíme v józe překročit práh bolestivosti.
Při cvičení, jak už bylo řečeno shora je dobré poslouchat nerytmickou relaxační hudbu.
Tak a teď to už jenom chce položit se na podložku, příjemně se uvolnit, zaposlouchat se do tónů hudby a pocitů svého těla a velice pomalinku a plynule se protahovat pomocí cviků shora uvedených.
Přeji vám, abyste se cítili po protažení příjemně a osvěženě.
Vliv hudby na člověka - zpěv manter, nácvik relaxace.

12. dubna 2012 v 17:20 Tady je pěkná hudba


Vliv hudby na člověka. Na toto téma by se určitě dalo hodně dlouho hovořit. Dalo by se dokonce hovořit určitě hodně odborně. Pěkné počtení určitě najdete zde na tomto odkazu - http://jakub.hucin.cz/hudba.html -
Já vám spíš povím o vlivu hudby jak jsem jej mohla pozorovat při cvičeních jógy, kterou dlouhá léta vedu.
V našich cvičeních jógy často v závěru relaxujeme zpěvem manter.
Mantra je slabika, či slovo, nebo celé věty, které v sobě nesou vždy nějakou pěknou a pozitivní myšlenku. Vždy tedy mají nějaký význam.
Zpěvem mantry, tedy jejich zvukem se zklidňuje mysl a nastává přes ústní dutinu zvuková vibrace. Tato působí až na lebeční kosti, které svou vibrací aktivují k činnosti mozek
Hudba, která zpěv manter doprovází je klidná, nevzrušivá, stále se opakující. Člověk se na ni nemusí nijak zvlášť soustředit. Také pravidelný rytmus působí na mysl člověka tak, že ji uklidňuje.
Magický zpěv mantry tedy pomáhá léčit psychickou nerovnováhu, uvolňuje mysl, zklidňuje emoce a otevírá srdce. Mantry mohou stimulovat, aktivovat, motivovat, omlazovat.
Při zpěvu mantry se vždy pohodlně posadíme do sedu, který nám nejlépe vyhovuje a ve kterém držíme páteř rovně.
Sedíme tedy v sedu tureckém, sedu na patách, nebo ti cvičenci, kteří si myslí, že by v žádném z těchto sedů nevydrželi sedět dlouho, se jednoduše posadí ke zdi, opřou se o ni celými zády tak, aby záda byla rovná. Ruce položíme volně na stehna, můžeme je držet i v některé mudře. Uvolníme se, zavřeme oči a zpíváme.
Naší nejoblíbenější mantrou je:
DHANYAVAD, DHANYAVAD, DHANYAVAD ANANDA
DANJAVÁD, DANJAVÁD, DANJAVÁD ANANDA.
(spodní řádek je psán foneticky)
V překladu znamená DÍKY, DÍKY, POSVĚCENÉ DÍKY.
Je to mantra pro radost z vděčnosti a pro odpuštění.
Tato mantra nám má připomenout, že bychom se měli naučit poděkovat za to, co máme, za to, co se nám děje v životě dobrého. Nejenom žehrat na nepřízeň osudu, na bolest, na nemoci atp.
A jak např. tato mantra působí?
Vděčnost - tedy poděkování, uvědomování si toho dobrého co již máme, nám přináší okamžitou pozitivní změnu v chemii našeho těla a nastává proces léčivý a odpuštění.
Mantry se mají zpívat vždy v jazyce, ve kterém byly sestaveny. V józe zpíváme mantry v sanskrtu.
Několikrát se nám stalo, že při zpěvu manter byla jejich působivost na člověka tak silná, že mu tekly slzy proudem. Nepřeháním. Došlo tím k jakési očistě, vyplavení toho, co vyplavit z těla bylo potřeba a následnému uklidnění emocí, mysli, ba někdy až k jakési euforii.
Co ale překvapilo i mne, byla situace, která nastala, když jsem jako zpěv mantry použila nám všem dobře známou píseň Karla Hašlera - Ta naše písnička česká. Při zpěvu této písničky plakali všichni.

Teď vám sem tuto písničku přidám. Pohodlně se posaďte se vzpřímenými zády, položte si volné ruce na stehna, zavřete si oči, zklidněte svoji mysl a soustřeďte se jenom na melodii a slova písně. Můžete si píseň zazpívat společně s panem Milanem Chladilem. A pokud se vám náhodou přihodí to, co se přihodilo mým cvičencům v józe a bude se vám chtít plakat, dejte svým slzám volný průchod. Je to to nejlepší co se vám může přihodit.


A pro radost si přidáme ještě jednu krásnou naši českou píseň.


Víte kdo vám píseň zazpíval? Ano byl to hlas samotného autora písně pana Karla Hašlera. Přidáme si sem ještě jednu krásnou píseň téhož autora. Opět nám ji zazpívá on sám.


Touto písní jsem sice asi malinko odbočila od zpěvu manter, ale berme ji jako oslavnou jak pro ty, jimž byla věnována, tak i pro našeho velkého Karla Hašlera.

Takže se vrátíme ke zpěvu manter. Dáme si sem mantru, která je nejznámější.
Je to mantra soucitu.
OM MANI PADME HUM
ÓM MANI PEDMÉ HÓM
(foneticky)


Jak už jsem řekla výše, jedná se o mantru soucitu. Opakování této mantry má nedozírný význam. Očišťuje tělo od ega, skandhy (skandha je podle buddhistického učení pět složek tělesnosti - tvar, cítění, vnímání, tvoření, vědomí) a zdokonaluje šest druhů transcendentálního jednání (transcendentální = nezískané zkušeností, ale již dané; přesahující, překračující; ve spojení transcendentální cíle znamená - sebepřesahující cíle, např. pomoc a prospěšnost jednotlivým druhým osobám, skupinám lidí, nebo celé společnosti) jádra osvícené mysli - štědrost, harmonické chování, vytrvalost, nadšení, soustředění, vzhled (péči o tělo).
Mantra přináší mocnou ochranu před negativními vlivy všeho druhu a různými formami nemocí.


V závěru povídání o mantrách si přidáme jednu delší relaxační melodii. A pokusíme se o relaxaci při ní. Pohodlně se položte ruce si dejte podle těla, dlaněmi nahoru, popř. na malíkovou hranu, uvolněte se a vůbec na nic nemyslete. Představte si, že ležíte někde venku v přírodě - pod přístřeškem. Buď někde, kde to důvěrně znáte a máte rádi, anebo si vytvořte ve své představě podobné místo, kde právě odpočíváte. Svoje vědomí soustřeďte na svůj dech. Pomalu a zhluboka nadechujte a ještě pomaleji vydechujte. Správně by měl být váš výdech jednou tak dlouhý jako nádech.
Nenechte se nikým a ničím vyrušit. Nedovolte ani svým vlastním myšlenkám, aby vás rušily. Nechte je kolem sebe procházet, nazastavujte je a nezabývejte se jimi. Stále pozorujte a poslouchejte svůj dech. Je pomalý, plynulý, vědomý a hluboký.
S každým nádechem do vašeho těla proudí energie, která postupně celé vaše tělo naplňuje.
S každým výdechem vydechujete energii, která je spotřebovaná, prázdná.
Svoje tělo vnímáte jako volné a těžké.
Necháváte se unášet na příjemných tónech hudby a necháváte je na sebe působit, stejně tak jako všechny ostatní zvuky přírody.
Stále vnímáte svůj pomalý, hluboký a vědomý dech a energii, kterou vdechujete. Cítíte se příjemně.
Až dozní hudba, nevyskakujte, ale nejdříve pomalinku sevřete prsty rukou do dlaní, pomalinku zahýbejte chodidly, otočte hlavu na jednu a pak na druhou stranu a teprve potom s očima stále zavřenýma se pomalu posaďte.
Prohřejte svoje dlaně třením o sebe, utvořte z dlaní mističky, které přiložíte k očním víčkům a do teplých mističek dlaní svoje oči otevřete.

Jedině tak poznáte sílu a kouzlo relaxace. Budete se cítit odpočinutě, příjemně a nabiti energií.
Tak a teď ještě jednou přečíst průběh relaxace a už si můžete pustit hudbu a relaxovat.


Přeji příjemný zážitek!Sestava muder s hudbou

12. dubna 2012 v 11:39 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


U této ukázky je pěkná hudba. Pokuste se podle ukázky sestavu muder si provést.
Nenechte se odradit tím, že se vám cvičení bude zdát rychlé. Jakmile přijdete na to, jak se cvičení provádí, tak vám bude opravdu velmi příjemné i toto rychlejší provedení.
Tak přeji hodně zdaru!

https://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM&list=PLb_3pyRV9K3vRP2SH3adtLv6p6izVgmCM

Tak co? daří se? Ale musíte uznat, že hudba je k provádění hodně příjemná, že jo?

...a ještě něco zajímavého

https://www.youtube.com/watch?v=nDYDm8My7LI&index=3&list=PLb_3pyRV9K3vRP2SH3adtLv6p6izVgmCM


O zkušenostech ze svého cvičení můžete napsat vždy komentář. Budu ráda.