Říjen 2012

Pár zajímavých slov o vodě

22. října 2012 v 22:50 K zamyšleníPozorně, velmi pozorně poslouchejme!
Mantry zpívané

22. října 2012 v 22:21 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun GongPohodlně se posaďte, nebo položte, uvolněte se, zavřete oči a nechte se unášet nádhernou melodií a zpěvem buddhistických manter.
Můžu vás ovšem i ubezpečit o tom, že se při této hudbě skvěle cvičí ozdravný Čchi kung i Jóga. Obojí cvičení se provádí velmi pomalu a spolu s touto hudbou je opravdu hodně uklidňující. Tuto hudbu lze koupit na CD nosičích.
Já ji vydržím poslouchat a poslouchat...https://www.youtube.com/watch?v=zVty9rD4X-o

https://www.youtube.com/watch?v=0N0XxhFlivk
Meditace HO´OPONOPONO

15. října 2012 v 0:11 K zamyšlení

MILUJI TĚ
PROSÍM ODPUSŤ
OMLOUVÁM SE
DĚKUJI TI


https://www.youtube.com/watch?v=7Qoq75-DQm4

a další verze dokonce v češtině

https://www.youtube.com/watch?v=-C_5tlX7aU0&list=RD-C_5tlX7aU0#t=8

HO´OPONOPONO meditace

14. října 2012 v 23:01 K zamyšleníS touto relaxační metodou jsem se poprvé setkala na webových stránkách kamarádky Věrky
doporučuji navštívit tyto zajímavé stránky.

Metoda HO´OPONOPONO
... přijmi zodpovědnost za svůj život

je metoda relaxace, která má pomoci člověku navrátit se do stavu přirozenosti tím, že člověk vyčistí svoji mysl. Vyčistí ji od vzpomínek, emocí, myšlenek. Vyčištěná mysl je mysl zbavená ega, tedy závislosti na minulosti, míjející přítomnost, ale řešící budoucnost. Máme vzorce myšlení, z nichž spousty z nich nás napadají a nutí naši mysl k tomu, že na jejich základě děláme špatná rozhodnutí, manipulují nás do strachu, nebo k pochybám atp.
Metoda HO´OPONOPONO nám vysvětluje, že nic neexistuje vně, ale celý okolní svět je obrazem našeho vnitřního já a způsobu, jakým na něj reagujeme.
Jenom když vymažeme minulost a nejsme ovládáni myšlenkami o ní, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás obklopuje.
Mysl vyčištěná od minulosti a nezatížená budoucností, nám dává jedinečnou příležitost k uvědomění si významu bytí.
Svět i vesmír je krásný a dokonalý, bude záležet jen na vás jak jej budete vnímat...

Nekonečný klid a mír začíná s vámi.

HO´OPONOPONO je stará havajská metoda, která nabízí relativně jednoduchý způsob, který zabraňuje předjímání skutečností, k čištění zaběhnutých programů naší mysli. Proč je právě opakování slov - miluji tě, prosím odpusť mi, omlouvám se a děkuji ti - tak účinné? Protože jde o slova a věty, které běžně užíváme v našem životě, při komunikaci s okolím a staly se naší běžnou součástí.
Mnohdy jde o pouhé a prázdné fráze postrádající svůj hluboký význam.

Když říkáte "miluji tě", vypouštíte do světa myšlenkovou energii lásky,
sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nád obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná je nejsilnějším lékem na tělo i duši.

Vyslovíte-li "prosím odpusť", říkáte nahlas, že si uvědomujete možných chyb,
křiv a bolestí, jichž jste se mohli dopustit. Odpuštění je velmi důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění si toho, že se můžeme dopustit chyby, ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se být lepšími lidmi...

"Omlouvám se" je upřímným vyjádřením lítosti.
Lítost nemusí být omluvou za slabost, je to omluva za naše jednání, mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení. Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za hříchy, kterých jste se na sobě dopustili. Jak říká Dr. Hew Len (havajský terapeut, který léčí mentálně postižené lidi a napsal knihu Svět bez hranic) - omlouvám se, neříkáte proto, aby to slyšelo božství, ale abyste to slyšeli sami.

"Děkuji ti" je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo.
Vyjádřením upřímného vděku i za věci, které vás zranily, ublížily vám, způsobily nepříjemnosti, strach a bolest. Dokazujete, že si uvědomujete hodnotu všech věcí, které vás obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte každý den za vše, co vás potká. Děkujte za to, že jste, že se ráno můžete probudit, že můžete prožít další den, že máte příležitost k růstu i ke změnám.

Kniha, kterou napsal Dr. Joe Vitale a Dr. Ihaleakala Hew Len
Svět bez hranic

OSM KUSŮ BROKÁTU

10. října 2012 v 23:57 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


Vyprávění cestovatele po mořích a horách
říká k čemu je dobré toto cvičení:

1. K zahnání nemoci.
2. Nikdy neonemocnět.
3. Celý život být silný muž.
4. Nebát se hladu a zimy.
5. Být chytrý a krásný.
6. Sto vítězství v ložnicových soubojích.
7. Zvednout perlu z bahnité vody.
8. Bránit se útoku bez pocitu strachu.
9. Po tréninku úspěch nepomine.
Po dosažení těchto kritérií, která jsou však stále vedlejší, pak dosažení hlavního cíle, k jehož dosažení se těchto devíti vedlejších prostředků používá, a to je dosažení Taa buddhovství.

Existují různé verze tohoto cvičení a je úplně jedno, kterou cvičíte. Všechny verze mají stejné principy, teorie a hlavně - stejný cíl.

První kus

Cvičení:
Stůjte přirozeně, s chodidly souběžně a na šířku ramen od sebe, s rukama podél boků. Zavřete oči, uklidněte svoji mysl a dýchejte pravidelně (obr. 4-1). Otevřete oči a dívejte se vpřed, pokračujte v přirozeném a plynulém dýchání. Kondenzujte svůj Šen v horním tan-tchienu a spusťte svoji Čchi do spodního tan-tchienu. Pak spleťte svoje prsty a zvedněte ruce nad hlavu bez ohnutí paží a současně zvedněte svoje paty (obr. 4-2). Toto se nazývá "Dvojité ruce podpírají nebesa" (Šuang šou tchuo tchien). Spusťte své paty a nachylte se tělem doleva a pak doprava a pak se opět postavte zpříma (obr. 4-3), Spusťte své ruce dolů před tělo, abyste dokončili jedno kolo. Proveďte 24 opakování.


Druhý kus

Cvičení:
Ukročte pravou nohou doprava a podřepněte do koňského střehu. Uvolněte své ruce a zvedněte je do oblasti hrudi. Dejte své dlaně dohromady (obr. 4-4), pak je oddělte, pravou rukou pohybujete poblíž pravé prsní bradavky zatímco levá ruka měnící se v tvar ruky "mečového tajemství" nebo "jednoduchého prstu" , se natahuje doleva, jakobyste natahovali luk ke střelení jestřába (obr. 4-5). Vaše oči zírají vlevo na velmi vzdálený bod. Pak se postavte a spusťte své ruce, zakružte jimi nahoru k hrudi a opakujte stejný postup, abyste střelili doprava. Provádějte 12krát do každého směru, celkem 24krát


Třetí kus

Cvičení:
Poté, co jste dokončili poslední kus, postavte se a dejte svoji nohu zpět, takže chodila jsou souběžně, na šířku ramen od sebe. Pak dejte obě ruce před svůj žaludek, s dlaněmi směřujícími nahoru (obr. 4-6). Zvedněte levou ruku nad hlavu a tlačte nahoru (dlaň vzhůru, prsty nad hlavou míří doprava) a současně snižte svou pravou ruku, dlaní dolů (prsty dopředu) ke straně, a tlačte lehce dolů (obr. 4-7). Pak vyměňte své ruce a opakujte stejný postup. Měli byste cítit, že obě ruce tlačí oproti odporu, ale nesmíte natáhnout své svaly. Proveďte 24 opakování.


Čtvrtý kus

Cvičení:
Stůjte lehce a pohodlně s oběma chodidly souběžně jako předtím a ruce nechte viset přirozeně dolů po svých stranách. Zvedněte lehce hruď zevnitř, takže je vaše pozice napřímená, ale dejte pozor, abyste nevystrčili příliš hruď ven. Otočte svoji hlavu vlevo a podívejte se dozadu, zatímco vydechujete (obr. 4-8), pak vraťte svoji hlavu dopředu, zatímco nadechujete. Otočte svoji hlavu vpravo a podívejte se dozadu, zatímco vydechujete, pak vraťte svoji hlavu dopředu, zatímco nadechujete. Otáčejte 12krát v každém směru, celkem 24krát. Vaše tělo by mělo zůstat nasměrováno vpřed. Neotáčejte je, když otáčíte hlavou. Dále dejte ruce na svůj pas (palci dopředu, prsty dozadu na záda) a otočte hlavu 24krát jako předtím (obr. 4-9 a 4-10). Konečně dejte obě ruce k hrudi, dlaněmi směrem nahoru (konci prstů k sobě, ale nedotýkat se), tlačte lokty a ramena nepatrně vpřed a opakujte otáčení hlavy 24krát (obr. 4-11). Během všech tří částí použijte svoji I k vedení Čchi z tan-tchienu do svých Bublajících zřídel (dutina či bod jung-čchuan) a dutin chuej-jin (bodů), když vydechujete a otáčíte svoji hlavu do některé strany, pak veďte svoji Čchi zpět do tan-tchienu, zatímco nadechujete a vracíte svoji hlavu dopředu.Pátý kus

Cvičení:
Ukročte svojí pravou nohou krok doprava a podřepněte dolů do koňského střehu. Umístěte své ruce na vrchol svých kolen, palci na vnějšek stehen (lokty jsou jakoby vytočené ven a prsty směřují na vnitřek stehen - tj. ukazováková hrana má směr souběžný s trupem, malíková k holenní kosti - obr. 4-14). Vaše čchi je pokleslá ke dnu vašich chodidel a vaše I je na dvou dutinách (bodech) Bublajícíh zřídel. Přeneste váhu na levou nohu a tlačte silně dolů rukou a seřaďte (natáhněte) hlavu (otočenou k levému rameni), páteř a pravou nohu (obr. 4-15). Zůstaňte v této pozici po 3 vteřiny, pak se vraťte do původní pozice a pak opakujte stejnou věc na druhou stranu. Opakujte 12krát v každém směru, celkem 24 opakování.


Šestý kus

Cvičení:
Dejte svoji levou nohu vzad, takže vaše chodidla jsou od sebe na vzdálenost ramen. Stlačte obě dlaně nepatrně dolů vedle pasu - dlaně dolů, prsty dopředu (obr. 4-17), pak dejte ruce nahoru před svoji hruď (obr. 4-18). Cvik vypadá jakobyste drželi, nebo zvedali něco nad hlavu - dlaně nad hlavou jsou směrem vzhůru, prsty k sobě, ale nedotýkahí se vzájemně (obr. 4-19). Vaše mysl je v dutině (bodu) ming-men v oblasti ledvin. Setrvejte zde 3 vteřiny, pak se ohněte vpřed s oběmi pažemi nataženými a chytněte se za chodidla (obr. 4-20). Táhněte lehce své ruce nahoru, takže vyvoláváte lehké napětí po celém těle. Zatímco držíte svá chodidla, vaše mysl je v dutinách (bodech) Bublajících zřídel. Setrvejte zde po 3 vteřiny. Opakujte celý postup 16krát.Sedmý kus

Cvičení:
Tento kus je velmi podobný druhému kusu. Ukročte pravým chodidlem do strany a podřepněte dolů do koňského střehu, držte tělo zpříma s pěstmi vedle pasu - hřbetem ruky dolů (obr. 4-21). Sevřete obě pěsti a natáhněte jednu paži do strany - i s trupem těla - otáčivým úderovým pohybem ("Šroubujte pěst"- hřbet ruky je otočet vně - obr. 4-22). Vaše druhá ruka zůstává vedle vašeho pasu sevřená v pěst - hřbetem dolů. Ruka, která je vně, může být buď v pěsti, nebo s otevřenou dlaní. Když dokončíte natahující pohyb, uvolněte obě ruce a dejte nataženou ruku zpět k pasu do výchozí pozice. Pak sevřete obě ruce a opakujte do druhé strany. Když provádíte úderový pohyb, zírejte zle na imaginárního protivníka. Proveďte 8krát do každé strany. Celkem tedy 16krát.


Osmý kus

Cvičení:
Toto cvičení se skládá ze tří částí.
První:
spusťte obě ruce dolů vedle svého těla. Stůjte klidně a udržujte svoji mysl klidnou. Zvedněte své prsty nohou a zůstaňte tak vysoko jak jen můžete po 3 vteřiny a pak spusťte svá chodidla na podlahu (obr. 4-23). Opakujte 24krát.
Druhá:
Dejte své ruce na svůj pas a opět se zvedněte nahoru na svých prstech na 3 vteřiny a pak se spusťte dolů. Toto proveďte 24krát (obr. 4-24).
Třetí:
držte své ruce před hrudí a opět se zvedněte 24krát (obr. 4-25).


Různé pozice rukou slouží různým funkcím oběhu Čchi.
Když dokončíte tento kus, stůjte klidně, udržte svoji mysl klidnou a dýchejte plynule a pravidelně asi 3 vteřiny.