Listopad 2012

BROKÁT a cvičení 8 kusů brokátu

30. listopadu 2012 v 20:39 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


B R O K Á T


je elegantní, příjemný na dotek, příjemný i na pohled.
Přitom je pevný, praktický a trvanlivý.
Stejnou kvalitu mají i cvičení 8 kusů brokátu.
Jsou nenáročná na fyzickou kondici, čas a prostor (místo cvičení).
Uvolňují svalstvo, ovlivňují pružnost páteře a kloubů. Čistí plíce, osvěžují pleť,
posilují imunitu a vitalitu, ozdravují orgány v těle a v neposlední řadě
mají relaxační účinek.


Za tvůrce sestavy cviků QI GONG - 8 kusů brokátu je považován generál Yueh Fei, který žil
ve 12. století.
Sestava obsahuje 8 cviků, které protahují celé tělo a posilují všechny meridiány (dráhy) orgánů
v sebeléčebných procesech.
Cítíte se po nich příjemně protaženi a vnímáte probuzení celého těla.

Osm kusů brokátu je meditativní forma, která pochází z chrámové linie taoistických mistrů.
Praktikování sestavy bylo odedávna cvičením pro pěstování dlouhověkosti, odstranění nemocí z těla a upevnění psychické kondice.
Při cvičení volně dýcháme bez regulace dechu. Původní originální sestava cvičení obsahovala 12 cviků, časem však byla sestava zkrácena na 8 cviků.
Ty jsou známy jako pa tuan t'in (Ba Duan Jin), což znamená
"Osm částí brokátu" nebo také "Osm brokátových pramenů".


Někdy jsou tato cvičení nazývána "Osm jemných cvičení". Jak je patrné z názvu, jsou tato cvičení systémem zvláště ceněným, přirovnávaným právě pro svoje vlastnosti k drahocenému a vzácnému brokátu.
Při cvičení je třeba dýchat přirozeně a klidně přes nos, ústa držet jemně zavřená.
Neměňte rychlost dýchání.
Nedýchejte příliš hluboce a příliš pomalu. I když dech má být dlouhý a hluboký, nesnažte se o to.
Váš dech začne být plnější časem automaticky sám s tím, jak se vám zvýší vaše vnitřní kapacita.
Nejdříve se naučte technice břišního-bráničního dýchání.
Proces zrání ve cvičení přijde naprosto přirozeně a samovolně.
Neměňte tempo cvičení, které musí být v souladu s dýcháním.

Začněte pomalu a jemně.
Napětí při cvičení nepřináší žádný užitek, ba naopak.
Je třeba naučit se uvolnit v co největší míře svaly i nervy celého těla.
Při cvičení se vyplatí plná pozornost na provádění jednotlivých pozic a dýchání.
Cvičení provádějte s vytažením do koncových poloh, ale opatrně a bez síly.
Později, část síly vynaložíte společně s představou vykonávané činnosti
(např. zvedání oblohy oběma rukama).


Osm kusů brokátu obsahuje:

Podepření nebeské klenby a rotace trupu - reguluje rovnováhu 3 tělesných ohřívačů,
napínání luku doleva - čistí játra,
napínání luku doprava - čistí a posiluje plíce,
přetáčení rukou - reguluje slezinu a žaludek,
rotace trupu ve třech pozicích - hojení zranění,
vrtění dračím ocasem - odstranění ohně ze žlučníku a jater,
7 záklonů - odstranění zánětů v těle,
údery rukou - aktivace vnitřní síly,
3 x 3 předklony - posílení ledvin a křížové oblasti.

Sestava Osm kusů brokátu procvičuje všechny svaly i klouby a masíruje vnitřní orgány, jako ostatně
i všechny dobře sestavené systémy evropských rozcviček. Chceme-li však pochopit čím se od těchto západních systémů liší a v čem spočívá její účinnost, musíme se vrátit k čínské představě podstaty lidského těla a jeho zdraví.

Pro klasickou čínskou medicínu je člověk nedílnou součástí okolního světa a jeho vnitřní energetický systém je zcela napojený na energetický systém kosmu.
Zdravý člověk tomuto spojení neklade žádné přepážky a žije s okolním světem
v harmonické rovnováze.


Pozdrav měsíci

30. listopadu 2012 v 15:58 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


ČANDRA NAMASKÁR

Pozdrav Měsíci je sestava, která byla vytvořena ve škole jógy v Jihlavě. Je to promyšlená sestava, která dobře protáhne celé tělo, uvolní je od stresů a námahy dne.
odkaz na stránky Školy jógy v Jihlavě: http://www.volny.cz/m-musil/
Čandra namaskár se může cvičit buď v úvodu večerního cvičení jógy, nebo jako samostatné večerní cvičení.
V posledním případě by se mělo cvičit alespoň 6x až 12x.
Jednotlivé polohy je potřeba provádět pomalu, a jako každé cvičení jógy sladěně s dýcháním. Stejně pomalu jsou prováděné i spojovací pohyby mezi jednotlivými polohami. Jak praví Škola jógy v Jihlavě, jedná se o jakousi pantomimu, která symbolicky vyjadřuje postoje cvičícího k příjemným i nepříjemným událostem uplynulého dne.
Jedná se o velmi příjemné cvičení a já osobně bych si dovolila tvrdit, že je méně náročné než provádění sestavy poloh
SÚRJA NAMASKÁR - Pozdrav Slunci

I.

Splachujeme ze sebe psychické nečistoty.

Po ukončení dne vkročíme do pomyslné řeky a zklidníme se. Vycházíme ze stoje rozkročného (pokročilí cvičenci mohou mít stoj spatný pro následné propojení energií Země a vesmíru). Ruce dáme k sobě před tělem, malíkovými hranami k sobě, dlaně směřují dopředu (budeme nabírat v představě vodu). V této poloze vydechneme.II.

Nabereme do dlaní pomyslnou očistnou vodu a s nádechem zvedáme ruce rovně nad hlavu s představou, že vodu na sebe vyléváme. Při pohybu rukou vzhůru, sledujeme ruce očima a s hlubokým nádechem se zároveň zakláníme.
V představě voda stéká z rukou po našem obličeji. Splachuje z nás nejenom fyzické nečistoty, ale i mentální nánosy, které na nás v průběhu uplynulého dne ulpěly.

S výdechem spouštíme ruce po stranách těla. Dlaněmi, které jsou v naší představě mokré od očistné vody,
setřeme z hlavy, tváře, hrudníku a boků pomyslný nános fyzických i psychických nečistot.
Tomuto cviku se říká GANGA KRIJA. Lokty tlačíme dozadu.III.

Na konci pohybu přiložíme ruce dlaněmi k sobě za svými zády Je to okamžik ukončení úplného výdechu. Opustíme předcházející představu a s nádechem vytočíme spojené dlaně tak, aby prsty směřovaly vzhůru, a vytlačíme je co nejvíce mezi lopatky. Dokončíme úplný nádech a současně se zakloníme.IV. a V.

Následuje pozdrav odcházejícímu dni (předklonem vpřed), dále se rozloučíme předklonem vlevo s tím, co již skončilo
a předklonem vpravo pozdravíme to, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti.

S výdechem přecházíme do předklonu, ale hlavu a páteř držíme do poslední chvíle prohnuté dozadu. Pohyb tedy vychází
z kyčelních kloubů a pak přechází na bederní oblast. Nakonec s ukončením výdechu uvolníme i hlavu a páteř, přejdeme
do hlubokého předklonu.
Poloha symbolicky naznačuje pozdrav odcházejícímu dni.

S nádechem začneme narovnávat páteř postupně zdola nahoru. Hlava se zvedne až nakonec, až se opět dostaneme
do výchozí polohy.
Vytočíme chodidla doleva a s výdechem jdeme opět se zakloněnou páteří a hlavou do předklonu
k levé noze.
Na konci pohybu s dokončením výdechu uvolníme hlavu i páteř tak, abychom se co nejvíce přiblížili hlavou ke kolenu.
Nohy nepokrčujeme.
Této poloze se říká PÁRŠVOTTANÁSANA.
Touto polohou zdravíme vše to, co se už stalo minulostí. Loučíme se s tím, co bylo v uplynulém dni výsledkem minulých pohnutek a skutků. Přijímáme tím celý den, který by pro nás měl být radostí a poučením.

S nádechem se vrátíme do výchozí polohy. S výdechem se stejným způsobem předkláníme k pravé noze. Pozdravíme tak všechno, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti a stane se tak příčinou dalších následků.
S nádechem se opět vrátíme do výchozí polohy, s výdechem spustíme ruce volně podél těla a narovnáme se do pevného stoje rozkročného.


VI.

Tyto následující polohy představují vyrovnání se s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne. Aktivují uklidňující (Měsíční) energii.

V našem cvičení nastává chvíle pro vědomé uklidnění organismu. To nám dává poloha s názvem ČÁNDRÁSANA.

S nádechem vytočíme špičku levé nohy vlevo, s výdechem začneme zdvihat pravou nohu a současně spouštět levou ruku
k zemi. Pravá ruka spočívá na pravém boku. V této poloze jsme pevně opřeni rukou o zem, noha stojí celým chodidlem
na podložce, trup, hlava a zdvižená noha jsou v jedné rovině. Celý pohyb je podobný pohybu váhy, přičemž trup a zdvižená noha tvoří pevný celek. Je chybou nejdříve se předklonit, opřít ruku o zem a až potom začít zvedat nohu.
V této poloze procítíme celé tělo od špičky zvednuté nohy až po dlaň na zemi, jako bychom ho promývali uklidňující září Měsíce. Tímto cvičením se v nás aktivuje uklidňující (Měsíční) energie.

S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného a s výdechem cvik zopakujeme na druhou stranu.
Poloha symbolizuje vyrovnání s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne - představuje tedy vyváženost.
Při prožívání cviku nezapomeneme v obou případech na svou hlavu.VII.

Následující poloha provedená vlevo představuje vidění událostí, které jsme měli řešit jinak a provedená vpravo rozvíjení zítra toho, co jsme dnes řešili dobře.

S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného s upažením a s výdechem zaujmeme
polohu s názvem TRIKONÁSANA.
S nádechem se vrátíme zpět do stoje rozkročného s upažením a s výdechem zaujmeme polohu na druhou stranu.

Mysl je už jasná a klidná a je schopná vidět ty události dne, které jsme měli řešit jinak či lépe, a ty, které jsme řešili dobře (význam úklonu vlevo). Při úklonu vpravo si vybavíme ty poznatky dne, které budeme chtít v budoucnosti či hned zítra rozvíjet.VIII.

Poloha znázorňující při postavení vlevo rušení negativních vlastností a při postavení vpravo rozvíjení pozitivních vlastností.

S nádechem se vzpřímíme do stoje rozkročného s upažením a s výdechem přiložíme dlaň pravé ruky k levé dlani, která zůstává na místě. Současně vytočíme obě chodidla vlevo. Sevřeme obě ruce do pěsti
(palce jsou venku, položené přes ostatní prsty),
levou ruku necháme na místě a pravou s nádechem táhneme podél levé a kolem trupu co nejdále dozadu.

Tento pohyb napodobuje pohyb lukostřelce, který pravou rukou napíná tětivu. V konečné fázi loket pravé ruky táhneme směrem vzhůru, prsa jsou vypnutá, hlava otočená ke vztyčenému palci levé ruky. S výdechem uvolníme celé tělo, vytočíme chodidla a ruce na opačnou stranu. Totéž zacvičíme vpravo.

Význam: Z našich nesprávných stereotypů si vybereme jeden, od něhož se chceme v přítomnost oprostit a zamíříme
na něj luk své pozornosti (míření vlevo).
Poloha lukostřelce vlevo tedy symbolizuje pevné rozhodnutí "zasáhnout" vlastní nevhodné vlastnosti a poloha vpravo znamená "trefit" cíl pro příští den, tedy dopracovat se k žádaným vlastnostem.
Lukostřelec se v sanskrtu nazývá AKARANANDHANURÁSANA.IX.

Další poloha při postavení vlevo znamená povznesení se nad nedobré sklony, při postavení vpravo znamená snahu
o optimalizaci vlastního života, který stojí před námi.

S výdechem se vrátíme do stoje rozkročného, ruce visí volně podél těla. Vytočíme chodidla vlevo, s nádechem pokrčíme pravou nohu, chytíme ji pravou rukou, předkloníme se a levou ruku zvedneme do vzpažení.
S výdechem se postavíme zpět do stoje rozkročného a s nádechem cvik zopakujeme na druhou stranu.
Poloha se nazývá HAMSÁSANA - labuť.

Když se naše přesvědčení uskuteční, osvobodíme se od pout našich nedobrých sklonů (provedení polohy vlevo). Podaří se nám optimalizovat i náš život, který stojí před námi (provedení polohy vpravo). Poloha hamsásana tedy symbolizuje klidný, vyrovnaný nadhled nad našimi nedobrými vlastnostmi i chybami a schopnost povznést se nad vše, jako když se labuť vznese k obloze.X.

Poslední poloha značí pozdravení sídlu našich nejhlouběji zakořeněných reakcí - malému mozku.

Celou sérii zakončíme polohou s názvem
GUPTA PRÁNAM.

S nádechem zvedneme spojené, narovnané ruce nad hlavu a s výdechem je spustíme za hlavu.
Dlaně jsou přitom spojené, prsty směřují vzhůru, hlava je vzpřímená.
Tím si připomínáme, že naše jednání je hluboce ovlivňováno impulsy
z podvědomí.
Je to pozdrav sídlu našich nejhlouběji zakořeněných reakcí - malému mozku.

S nádechem zdvihneme ruce se spojenými dlaněmi nad hlavu, napneme je a s výdechem velkým bočním obloukem pomalu připažíme.Slovo na závěr:

Celá tato sestava se má cvičit vícekrát za sebou. Cvičení by mělo probíhat bez zakolísání, s plným soustředěním. Především cviky ve stoji na jedné noze jsou náročné na udržení rovnováhy a jejich kvalitní zvládnutí se projeví i ve zvýšení psychické stability toho, kdo tyto polohy provádí.
Až kompletní cvičení dokonale zvládnete, budete moci prociťovat symboliku jednotlivých poloh i bez přemýšlení o nich.
Samotné pozice ve vás jednoduše samy vyvolají určité pocity a představy, které nemusí být přesně definovány.QIGONG - 8 kusů brokátu

29. listopadu 2012 v 21:43 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun GongQIGONG - 8 kusů brokátu

https://www.youtube.com/watch?v=445Fz8AQvX8

https://www.youtube.com/watch?v=7m4Mi-CNQ-oQIGONG

29. listopadu 2012 v 21:24 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun GongS čínským cvičením jsem se potkala o pár let později než s jógou.
Učarovalo mi.
Skoro závidím Číňanům jejich cvičení na veřejných prostranstvích. Tedy v parcích. Oni si cvičí, a nikdo se nad nimi nepozastavuje, nediví se. U nás to zatím není tak běžné.
Škoda.

https://www.youtube.com/watch?v=vCdoos6g1a0

Se svojí skupinou jógy jsem cvičila v parku. Pravda moc lidí tam nechodilo, protože park je maličko skrytý.
Čchi kung jsem si cvičila venku několikrát ráno. Bylo to velmi příjemné. V autě jsem si pustila příjemnou čínskou hudbu a cvičila si. Manžel poblíž rybařil a kolem rybníku sedělo pár rybářů. Já nerušila je, oni nerušili mě.
Cvičení venku, v přírodě má svoje veliké kouzlo.


Rozcvička před cvičením čchi kungu

29. listopadu 2012 v 20:05 Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


Také před započetím cvičení čchi kungu je důležité připravit rozcvičkou tělo na vlastní cvičení. Např. v sestavě Chuej čchun kung (jinak se také sestava nazývá Omlazovací cvičení čínských císařů, aneb Návrat k jaru), se cvičí v úvodu povinně čtyři cviky, které mají ustálené pořadí a připravují tělo na cvičení další. Tyto první cviky také "rozdýchávají" plíce. Teprve po provedení těchto čtyř cviků úvodních se pokračuje v sestavě s tím, že další cviky se již mohou cvičit v jakémkoliv pořadí.


https://www.youtube.com/watch?v=nZ9qM6G6l6g