Pozdrav měsíci

30. listopadu 2012 v 15:58 |  Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


ČANDRA NAMASKÁR

Pozdrav Měsíci je sestava, která byla vytvořena ve škole jógy v Jihlavě. Je to promyšlená sestava, která dobře protáhne celé tělo, uvolní je od stresů a námahy dne.
odkaz na stránky Školy jógy v Jihlavě: http://www.volny.cz/m-musil/
Čandra namaskár se může cvičit buď v úvodu večerního cvičení jógy, nebo jako samostatné večerní cvičení.
V posledním případě by se mělo cvičit alespoň 6x až 12x.
Jednotlivé polohy je potřeba provádět pomalu, a jako každé cvičení jógy sladěně s dýcháním. Stejně pomalu jsou prováděné i spojovací pohyby mezi jednotlivými polohami. Jak praví Škola jógy v Jihlavě, jedná se o jakousi pantomimu, která symbolicky vyjadřuje postoje cvičícího k příjemným i nepříjemným událostem uplynulého dne.
Jedná se o velmi příjemné cvičení a já osobně bych si dovolila tvrdit, že je méně náročné než provádění sestavy poloh
SÚRJA NAMASKÁR - Pozdrav Slunci

I.

Splachujeme ze sebe psychické nečistoty.

Po ukončení dne vkročíme do pomyslné řeky a zklidníme se. Vycházíme ze stoje rozkročného (pokročilí cvičenci mohou mít stoj spatný pro následné propojení energií Země a vesmíru). Ruce dáme k sobě před tělem, malíkovými hranami k sobě, dlaně směřují dopředu (budeme nabírat v představě vodu). V této poloze vydechneme.II.

Nabereme do dlaní pomyslnou očistnou vodu a s nádechem zvedáme ruce rovně nad hlavu s představou, že vodu na sebe vyléváme. Při pohybu rukou vzhůru, sledujeme ruce očima a s hlubokým nádechem se zároveň zakláníme.
V představě voda stéká z rukou po našem obličeji. Splachuje z nás nejenom fyzické nečistoty, ale i mentální nánosy, které na nás v průběhu uplynulého dne ulpěly.

S výdechem spouštíme ruce po stranách těla. Dlaněmi, které jsou v naší představě mokré od očistné vody,
setřeme z hlavy, tváře, hrudníku a boků pomyslný nános fyzických i psychických nečistot.
Tomuto cviku se říká GANGA KRIJA. Lokty tlačíme dozadu.III.

Na konci pohybu přiložíme ruce dlaněmi k sobě za svými zády Je to okamžik ukončení úplného výdechu. Opustíme předcházející představu a s nádechem vytočíme spojené dlaně tak, aby prsty směřovaly vzhůru, a vytlačíme je co nejvíce mezi lopatky. Dokončíme úplný nádech a současně se zakloníme.IV. a V.

Následuje pozdrav odcházejícímu dni (předklonem vpřed), dále se rozloučíme předklonem vlevo s tím, co již skončilo
a předklonem vpravo pozdravíme to, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti.

S výdechem přecházíme do předklonu, ale hlavu a páteř držíme do poslední chvíle prohnuté dozadu. Pohyb tedy vychází
z kyčelních kloubů a pak přechází na bederní oblast. Nakonec s ukončením výdechu uvolníme i hlavu a páteř, přejdeme
do hlubokého předklonu.
Poloha symbolicky naznačuje pozdrav odcházejícímu dni.

S nádechem začneme narovnávat páteř postupně zdola nahoru. Hlava se zvedne až nakonec, až se opět dostaneme
do výchozí polohy.
Vytočíme chodidla doleva a s výdechem jdeme opět se zakloněnou páteří a hlavou do předklonu
k levé noze.
Na konci pohybu s dokončením výdechu uvolníme hlavu i páteř tak, abychom se co nejvíce přiblížili hlavou ke kolenu.
Nohy nepokrčujeme.
Této poloze se říká PÁRŠVOTTANÁSANA.
Touto polohou zdravíme vše to, co se už stalo minulostí. Loučíme se s tím, co bylo v uplynulém dni výsledkem minulých pohnutek a skutků. Přijímáme tím celý den, který by pro nás měl být radostí a poučením.

S nádechem se vrátíme do výchozí polohy. S výdechem se stejným způsobem předkláníme k pravé noze. Pozdravíme tak všechno, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti a stane se tak příčinou dalších následků.
S nádechem se opět vrátíme do výchozí polohy, s výdechem spustíme ruce volně podél těla a narovnáme se do pevného stoje rozkročného.


VI.

Tyto následující polohy představují vyrovnání se s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne. Aktivují uklidňující (Měsíční) energii.

V našem cvičení nastává chvíle pro vědomé uklidnění organismu. To nám dává poloha s názvem ČÁNDRÁSANA.

S nádechem vytočíme špičku levé nohy vlevo, s výdechem začneme zdvihat pravou nohu a současně spouštět levou ruku
k zemi. Pravá ruka spočívá na pravém boku. V této poloze jsme pevně opřeni rukou o zem, noha stojí celým chodidlem
na podložce, trup, hlava a zdvižená noha jsou v jedné rovině. Celý pohyb je podobný pohybu váhy, přičemž trup a zdvižená noha tvoří pevný celek. Je chybou nejdříve se předklonit, opřít ruku o zem a až potom začít zvedat nohu.
V této poloze procítíme celé tělo od špičky zvednuté nohy až po dlaň na zemi, jako bychom ho promývali uklidňující září Měsíce. Tímto cvičením se v nás aktivuje uklidňující (Měsíční) energie.

S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného a s výdechem cvik zopakujeme na druhou stranu.
Poloha symbolizuje vyrovnání s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne - představuje tedy vyváženost.
Při prožívání cviku nezapomeneme v obou případech na svou hlavu.VII.

Následující poloha provedená vlevo představuje vidění událostí, které jsme měli řešit jinak a provedená vpravo rozvíjení zítra toho, co jsme dnes řešili dobře.

S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného s upažením a s výdechem zaujmeme
polohu s názvem TRIKONÁSANA.
S nádechem se vrátíme zpět do stoje rozkročného s upažením a s výdechem zaujmeme polohu na druhou stranu.

Mysl je už jasná a klidná a je schopná vidět ty události dne, které jsme měli řešit jinak či lépe, a ty, které jsme řešili dobře (význam úklonu vlevo). Při úklonu vpravo si vybavíme ty poznatky dne, které budeme chtít v budoucnosti či hned zítra rozvíjet.VIII.

Poloha znázorňující při postavení vlevo rušení negativních vlastností a při postavení vpravo rozvíjení pozitivních vlastností.

S nádechem se vzpřímíme do stoje rozkročného s upažením a s výdechem přiložíme dlaň pravé ruky k levé dlani, která zůstává na místě. Současně vytočíme obě chodidla vlevo. Sevřeme obě ruce do pěsti
(palce jsou venku, položené přes ostatní prsty),
levou ruku necháme na místě a pravou s nádechem táhneme podél levé a kolem trupu co nejdále dozadu.

Tento pohyb napodobuje pohyb lukostřelce, který pravou rukou napíná tětivu. V konečné fázi loket pravé ruky táhneme směrem vzhůru, prsa jsou vypnutá, hlava otočená ke vztyčenému palci levé ruky. S výdechem uvolníme celé tělo, vytočíme chodidla a ruce na opačnou stranu. Totéž zacvičíme vpravo.

Význam: Z našich nesprávných stereotypů si vybereme jeden, od něhož se chceme v přítomnost oprostit a zamíříme
na něj luk své pozornosti (míření vlevo).
Poloha lukostřelce vlevo tedy symbolizuje pevné rozhodnutí "zasáhnout" vlastní nevhodné vlastnosti a poloha vpravo znamená "trefit" cíl pro příští den, tedy dopracovat se k žádaným vlastnostem.
Lukostřelec se v sanskrtu nazývá AKARANANDHANURÁSANA.IX.

Další poloha při postavení vlevo znamená povznesení se nad nedobré sklony, při postavení vpravo znamená snahu
o optimalizaci vlastního života, který stojí před námi.

S výdechem se vrátíme do stoje rozkročného, ruce visí volně podél těla. Vytočíme chodidla vlevo, s nádechem pokrčíme pravou nohu, chytíme ji pravou rukou, předkloníme se a levou ruku zvedneme do vzpažení.
S výdechem se postavíme zpět do stoje rozkročného a s nádechem cvik zopakujeme na druhou stranu.
Poloha se nazývá HAMSÁSANA - labuť.

Když se naše přesvědčení uskuteční, osvobodíme se od pout našich nedobrých sklonů (provedení polohy vlevo). Podaří se nám optimalizovat i náš život, který stojí před námi (provedení polohy vpravo). Poloha hamsásana tedy symbolizuje klidný, vyrovnaný nadhled nad našimi nedobrými vlastnostmi i chybami a schopnost povznést se nad vše, jako když se labuť vznese k obloze.X.

Poslední poloha značí pozdravení sídlu našich nejhlouběji zakořeněných reakcí - malému mozku.

Celou sérii zakončíme polohou s názvem
GUPTA PRÁNAM.

S nádechem zvedneme spojené, narovnané ruce nad hlavu a s výdechem je spustíme za hlavu.
Dlaně jsou přitom spojené, prsty směřují vzhůru, hlava je vzpřímená.
Tím si připomínáme, že naše jednání je hluboce ovlivňováno impulsy
z podvědomí.
Je to pozdrav sídlu našich nejhlouběji zakořeněných reakcí - malému mozku.

S nádechem zdvihneme ruce se spojenými dlaněmi nad hlavu, napneme je a s výdechem velkým bočním obloukem pomalu připažíme.Slovo na závěr:

Celá tato sestava se má cvičit vícekrát za sebou. Cvičení by mělo probíhat bez zakolísání, s plným soustředěním. Především cviky ve stoji na jedné noze jsou náročné na udržení rovnováhy a jejich kvalitní zvládnutí se projeví i ve zvýšení psychické stability toho, kdo tyto polohy provádí.
Až kompletní cvičení dokonale zvládnete, budete moci prociťovat symboliku jednotlivých poloh i bez přemýšlení o nich.
Samotné pozice ve vás jednoduše samy vyvolají určité pocity a představy, které nemusí být přesně definovány.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama