Srpen 2015

ZUBY a co o nich určitě neví každý

20. srpna 2015 v 17:53 K zamyšlení


Potíže se zuby a jejich psychosomatické souvislosti
Zub je tvořen korunkou, krčkem a kořenem, který je vklíněn do zubního lůžka. Zuby jsou zasazeny v čelisti v zubních jamkách (alveolách) a ke kosti připevněny vazivem, tzv. ozubicí (peridontium), která vyplňuje štěrbinu mezi kořenem a zubní jamkou. Na povrchu zubu je zubní sklovina tvořena z 98 % anorganickými látkami, je to nejtvrdší tkáň v těle. Vnitřek zubu je vyplněn zubovinou (dentinem), který je tvořen buňkami, zv. odontoblasty, které vysílají do dentinu cytoplazmatické výběžky. Uvnitř dentinu se nachází dutinka dřeňová vyplněná zubní dření (pulpa), tj. vazivovou tkání s nervy a cévami.


Zuby považujeme za něco samozřejmého ke kousání a zpracování stravy, snažíme se o jejich estetický vzhled a udržujeme je již od dětství vštípenými návyky v čistotě. Pokud nějaký zub vybočuje nebo se vyklání, je snaha dostat ho zpět do řady. Pokud nás zub rozbolí, necháme ho opravit, nahradit (nakonec protézou celého chrupu) a většinou to nijak nespojujeme s námi samými - naším životem.
A přesto právě to má velký význam: každý zub, jeho postavení a kondice úzce souvisí s naším světem přání, talentů, pocitů, činů, zklamání atd. Navíc podle čínské medicíny leží zuby na jednotlivých meridiánech a jsou tak propojeny se vším, co se v těle i duši děje. Chrup jako celek i každý jednotlivý zub o nás něco prozrazuje ("podívat se někomu na zoubek") Pojďme se na to podívat podrobněji.

Zuby z pohledu Nové medicíny dr. med. Gerd Hamera
bližší principy Nové medicíny viz zde

Začneme skoro od Adama, naše tělo v sobě nese paměť na miliony let přírodního vývoje, evoluci. například jsme měli kdysi žábry a jejich pozůstatek je dnes součástí lymfatického systému. Lidský zárodek - embryo v počátcích svého života v rychlosti zopakuje miliony let evoluce.

Při vývoji prvních buněk embrya se tyto rozdělí na tři takzvané plátky:
Vnitřní entoderm stačil pozemským živočichům, dokud žili v moři, z entodermu se dodnes vyvíjejí orgány související se zpracováním potravy, přijatého sousta. Střeva, játra, plíce atd. Na řízení stačil mozkový kmen - rozšířená mícha.
Střední plátek se vyvinul, když život vystoupil z moří na zem, vyvinuly se z něj orgány zajišťující stabilitu těla, výkonnost a tělesnou obranu. Svaly, kosti, šlachy atd. Vznikl malý a velký mozek.
Vnější plátek se objevil, když živočichové začali žít ve skupinách, vyvinuly se orgány zajišťující ostrahu, kontakt, plození, a ochranu vlastního území - na to jsou třeba zuby, konkrétně zde tvrdá sklovina. V mozku přibyla šedá kůra mozková.
Stojíme dnes na vrcholu té velké pyramidy evoluce a vše si naše tělo pamatuje, v případě ohrožení "revíru", problémech něco ztrávit, zkousnout, ztrátě sebeúcty (slabá konkurenceschopnost), při konfliktech z odloučení apod. naše tělesné orgány reagují stále stejně, jak se naučily za miliony let evoluce. Té reakci se pak říká onemocnění, neboť evoluce je z našeho pohledu slepá a klidně nás to může i zabít, když např. prastarý evoluční mechanismus "zpevňuje" buněčným bujením střevní stěnu. Medicína to nazývá nádor.
Každý orgán má něco, můžeme to nazvat spínací relé na odpovídajících částech mozku. Základem onemocnění je duševní konflikt,umocněný vnějšími vlivy (strava, prostředí), platí to i pro zuby. Nastane-li vážná konfliktní situace, začnou probíhat změny na příslušném orgánu a v příslušné mozkovém relé dojde ke vzniku zvláštního obrazce, tzv. Hamerova ohniska, lze to na CT vyfotit. Toto vše se děje za spolupůsobení mikroorganismů a má to biologicky evolučně opodstatněný smysl.

Každý zub má svůj specifický obsah biologického konfliktu = duševní příčina, disharmonie.
Podle umístění kazu aj. můžeme vypátrat emoční problém, slabé místo v životě dotyčného jedince.
1/ Díry ve sklovině (tzv. kazy)
Sklovina patří k vnějšímu zárodečnému plátku, to znamená, že sklovina je jakási sliznice vytvořená ze slonoviny. Je to ta nejtvrdší část. Hamerovo ohnisko v tomto případě leží ve mozkové kůře, mezi hemisférami, přední paramedian.
Obsahem konfliktu je obranný konflikt "nesmět kousnout" (ovčácký pes by jezevčíka kousnout mohl, ale nesmí). Při bližším zkoumání o jaké téma se v životě dotyčného jedná zde opět rozlišujeme na řezáky, špičáky a stoličky, je-li levák či pravák apod. V aktivní fázi konfliktu se vytvoří defekt na sklovině, nesprávně nazvaný "kazem". Ve fázi léčení dochází k pomalé obnově, to znamená k opravě defektu na sklovině, bezbolestné, ovšem s případnými nepříjemnými pocity, citlivostí na teplo/zimu nebo sladkost/kyselost. Hojení probíhá v principu automaticky, přirozeně za předpokladu, že by se zde neobjevily žádné nové recidívy.

2/ Díry uvnitř zubů, přesněji řečeno osteolýza dentinu. Dentin - zubní kost - patří k mezodermu, střednímu zárodečnímu plátku, řídící centrum je v bílé hmotě velkého mozku. V aktivní konfliktní fázi dochází k úbytku buněk, vznikají díry.
Základem "kousacího konfliktu" je zde konflikt negativního ohodnocení sama sebe z důvodu nemožnosti se bránit, to znamená chtít někoho kousnout, ale nemoci to provést, protože individuum je příliš silné nebo příliš velké.
Může být například u dítěte, které je ve škole přetěžováno. Hamerovo ohnisko (spínač) leží v přední části velkého mozku. V aktivní části konfliktu vznikají tedy díry v zubech, ve vnitřku zubu, které by sice byly vidět na rentg. snímku, ale bývají objeveny pouze náhodou, protože zub v této fázi ještě nedělá problémy. Ale při velmi dlouhém, úporném konfliktu, nebo probíhají-li krátkodobé recidívy, může se takový zub při silném poškození i spontánně rozlomit.
V hojivé fázi, pokud individuum konflikt vyřeší, tedy v přeneseném smyslu někoho kousne za účelem sebeprosazení, zde začíná rekalcifikace skrze vytváření nových usazenin v zubní dřeni, s výsledkem, že původní díra je poté dokonce pevnější než dřív. To je biologický smysl, který se u tohoto typu zárodečného mezodermálního plátku projeví na konci léčivé fáze. Tragické je pouze to, že díra v zubu začíná bolet teprve po nástupu léčivé fáze, totiž roztažením periostu (ozubice zubu), která je velmi citlivá. Nyní se ale zubař zavrtá a spadne do díry, zub umrtví nebo eventuelně zub vytrhne, přestože by se byl léčil sám za občasných bolestí, i kdyby se vůbec nic nepodniklo. Ovšem jenom tehdy, pokud se nevyskytnou žádné nové duševní konfliktní recidívy.

3/ Parodontóza - "nemohoucnost kousnout",
Konflikt ztráty sebeúcty, uraženého sebevědomí, nemožnost se prokousat něčím ve svém životě. Chronické neřešení problémů, defenziva, ústup, mrtvolně statický stav, ochromená sebedůvěra a odvaha, uzavírání kompromisů místo jasných řešení, rezignace, navenek klidná situace, uvnitř stav vyčerpání, chlad. Poslední stádium vypadávání zubů znamená ztrátu životní energie, nepoužívané zbraně vlastního sebevědomí se zahodí, člověk se stává bezmocný.
Duševní stav "nemohoucnost kousnout" má vliv specielně na spodní a horní čelist protože i čelisti patří k oblasti velkého mozku, mezodermu, tedy ke střednímu zárodečnému plátku, stejně jako dentin. Mluvíme o tzv. "parodontóze", při níž se zjevně neustále prodlužují zubní krčky tím, že se dáseň stahuje zpět, takže se zuby nakonec začnou viklat. Také zde je příčinou odvápňování, osteolýza čelisti kolem zubního krčku. Následkem toho se při kousání "vyklubává" viklavý zub v příliš širokém kráteru. Tím se stále víc natrhává a vytahuje dáseň a krčky se jeví být stále delší, a pak se může přihodit, že se viklavý zub snadno vylomí. Ve fázi léčení se věc zdánlivě ještě zhoršuje: Při bolestech nebo případných krváceních mluví zubař obvykle o hnisavém vředu kořenu, protože okostice zubu čelistní kosti se rovněž vytahuje, což dělá velké bolesti zubů. Často vychází kalus (usazeniny) ven do ústní dutiny, protože zub je viklavý a osteolýza nemůže být těsně uzavřena (nasládlá chuť v ústech). Z tohoto důvodu osteolýza často nemůže být správně rekalcifikována a tím zhojena.
Další souvislosti
Zubní kámen
Duševní konflikt ztráty sebehodnoty, zabržděný vývoj. Vně zubů se usazují černé vápenité usazeniny, (cimbuří hradu zdobí černé fangle na znamení smutku ze ztráty vnitřního pána, který nás vedl) , zatímco uvnitř zubů a kostí se vápník (opora stavby těla) ztrácí. Nevyužitá zbroj reziví - skvělé podmínky pro karies - hnilobu. Usazování vápníku do cév, zejm. v pozdějším věku = už nedovedu využít impulsů ducha k potřebným změnám života. Lidově se výstižně říká "zkostnatělé" myšlení a postoje - to vede k obráceným procesům vápníku, tuhnutí, kornatění na nesprávných místech. Usazování vápníku napovídá o směřování života do oblasti neživé minerální říše.
Kořenový váček - vztah k vlastní v podvědomí usazené nevyjádřené agresi - dlouhodobá konfrontace s problémem, které jedinec nedokáže účinně vzdorovat a reaguje pocitem marnosti a frustrace - lidé něčím "převálcovaní".
Umrtvení kořene - zabití zubu a tím i vyřazení "kontrolky" systému, jednoho vojáka v šiku prosazování našich zájmů. Může vzniknout ložisko druhotných fyzických a psychosomatických poruch, téma příslušného zubu zůstává doživotní slabinou.

Krvácející dásně - nezvládnutá agrese (naše podstata utrpí poškození i při malé vnější zátěži), psychická labilita, snadno zranitelné sebevědomí, nedostatek sebedůvěry, snadné pády do depresí
Mylolýza - opotřebení skloviny na jedné straně zubu - člověk se cítí odírán bližními, nedostatek vlastní obrany.
Skřípání a zatínání zubů ve spánku - uvolňování potlačené agresivity obrácené dovnitř, není vpuštěna do vědomí
Předkus - labilita v krizových situacích, duch dominuje, tělo zaostává, potíže s uplatněním - nerozhodnost, bázlivost - tendence stáhnout se zpět.
Zákus - spodní čelist vpředu - strnulost, jednání podle dogmat a stereotypů bez zpětné vazby na vědomí důsledků.
Zuby vyosené: směrem dovnitř - introvert se sklony k "užírání se" ; zuby vyosené ven - přílišná ventilace agresivity směrem ven.
Zuby křivé - stav a poloha zubů má vypovídající schopnost o nás. Poloha zubů je zrcadlem světa našich emocí.To, jak zuby narostly, má psychosomatickou souvislost s příběhem a osudem člověka i jeho rodu. Zuby jsou zápisem naší karmy (index mravnosti našich životů - co zaseješ, to sklidíš). Při použití rovnátek pozor na atrofii kořenů. Také může u dítěte dojít ke změně chování.
Mléčné zuby nevypadnou samy - dítě se nemůže nebo nechce stát dospělým
Náhrady, protézy, korunky - předstírají zdraví tam, kde původní atributy byly již promarněny a příslušná energie je v rozvalinách.


Zdravá schopnost sebeprosazení, odvaha konat životní kroky na základě sebedůvěry a sebehodnoty, přijímání konfliktů a krizí jako výzev k učení a jejich překonání s pomocí "zdravé" agrese.
Předpokladem je uspořádání svého vztahu k členům rodu a k jejich osudům. Být v harmonii sám se sebou a svým okolím.
= zdravé, silné zuby s vitálními kořeny, dobře prokrvené zdravé dásně

Co vyjadřují zuby
1. řezáky: Znamenají rodiče, obecně muže a ženu. Reprezentují vůli a sebe prosazení. Souvisejí s ledvinami. Mezera mezi předními zuby (diastema) = problémy se vztahem k rodičům, příp. k ostatním lidem. Jedinec jako dítě vnímal ve vztahu rodičů nějaký rozpor. V partnerském vztahu je člověk přitahován partnerem, přičemž ho zároveň nějakým způsobem odmítá, odhání. To je nesoulad v archetypech muže a ženy vyjádřený mezerou mezi zuby. Žena s diastemou má ve vztahu pocity nejistoty, muž s touto ženou taktéž.

2. řezáky: Zobrazují poměr k jedničkám, archetypu rodičů. Jak se jedinec srovnává s rodiči? Např. kříží-li dvojka vlevo přes jedničku, znamená to nesouhlas s matkou, případně s rolí ženy, jak ji matka pro dítě reprezentuje. Z polohy lze usuzovat na temperament. Vystupuje vpřed = sebeprosazení, ale konflikt. Výrazně menší než 1 = přívětivost, podřízenost. Meridián1 a 2: ledviny, močový měchýř, element voda.

3. špičáky: Souvisí se změnami, jimiž člověk v životě prochází. Objevují se v počátku puberty, období růstu vlastním směrem. Přestavují vitalitu, chuť do života, zdravou agresi za svoje zájmy. Určitě se nemají trhat, došlo by ochabnutí životní síly. Když dolní při skusu přečnívají horní = vnitřní konflikt, potíž zaujmout svoje místo. Mají vztah s vaječníky. Meridián 3: játra/žlučník. Játra jsou podle čínské medicíny elementem dřeva, což odpovídá špičákům, souvisí s růstem člověka.

4. předstoličky: Zastupují naše individuální tužby - já chci - ego. Když se u dětí odstraní kvůli místu, utrpí vědomí vlastního já. Symbolicky to odpovídá, zub - já - ego si musí udělat pro sebe svoje místo a udělá, pokud jeho nositel se tak také chová. Mnoho dětí je rodiči ze strachu omezováno ve vlastním rozvoji - zub se pak tísní v malém prostoru. Jeho odstranění může znamenat sklon k sebe podceňování a podléhání autoritám, dítě bude poslušné. Také může nastat podvědomá revolta vůči autoritám. Ale může vést i k otevření prostoru. Meridián: slezina, slinivka / žaludek element země
5. předstoličky: Rozvíjejí téma čtyřek a vyjadřují "chci tvořit", nápaditost, kreativit, tvořivost bez cíle. Plány je třeba uskutečnit, to pětkám svědčí. Meridián 4 a 5: slezina slinivka / žaludek

6. stoličky: Jaké postavení chceme v životě zaujmout. Objevují se ve věku šesti let a mají vztah k potřebě být milován, nesou paměť na dětství, odrážejí prožitá citová dramata, ztrátu blízkých osob i třeba zvířat mazlíčků. Proto se často šestky kazí jako první. Dolní stoličky. mají vztah s orgány podbřišku a kyčlemi, koleny Meridián 6 a 7: plíce / tlusté střevo

7.stoličky: odrážejí naše vztahy k okolnímu světu, my a okolí. Jaký odraz se vrací, jak na nás reagují bližní. Nejsou-li vztahy harmonické, sedmičky jsou též v nepohodě. Meridián 6 a 7: plíce / tlusté střevo, element kov. Stoličky jsou mlecí zařízení na zpracování potravy, konstrukce chrupu člověka ukazuje, že je uzpůsoben spíše na stravu rostlinnou.

8. zuby moudrosti: Jak už název napovídá, jejich souvislost bude hlubší, jsou energeticky spojeny se srdcem, podle množství metafor v literatuře a lidových rčeních lze usuzovat na význam srdce a tím i osmiček. Objevují se až kolem dvaceti let, tedy v době, kdy se začíná individuální rozvoj a vlastní životní cesta jedince. Mají vztah k našemu vnitřnímu Já, naší duši a také ke kolektivnímu vědomí. Jejich potíže upozorňují na problém v těchto hlubších rovinách, ve spojení se zařazením sebe do okolního světa.
U osmiček je obtížné stanovit konkrétní důvod jejich potíží. V každém případě se nemají odstraňovat bez vážného důvodu, může to mít dopad na celkové zdraví člověka, tělesné i duševní. Člověku to může zkomplikovat přístup ke svému vnitřnímu zdroji, univerzálnímu vědomí. Dnešní doba má za to, že nic podobného není třeba. Ale dávná moudrost východu učí následovat cestu srdce, staré křesťanské nauky radí dbát o svou duši nejen o tělo (hádání duše s tělem, oblíbené téma středověku). Též J.A. Komenský upozorňuje na "ráj srdce" na rozdíl od "labyrintu světa". Meridián 8: srdce /tenké střevo, element ohně.

Zdroj: dr. Ruediger Dahlke, dr. Gerd.Ryke.Hamer, dr. Michele Caffine, dr. Fritz Kramer
(zpracoval R.J.Poláček)

článek najdete na tomto odkazu: http://www.calendula.cz/zuby.htm
PIVO nejenom dobré na pití

17. srpna 2015 v 21:47 Koluje po webu
K ČEMU JE PIVO

1. Vyčistí zlaté šperky
------------------------------
Pivo vrátí zašlý lesk vašim prstenům, řetízkům a dalším šperkům.
Podobně, jako byste použila koupený chemický čistič, nalijte pivo do nějaké misky a zlaté šperky do něj asi na hodinu vložte. Pak je vyjměte, opláchněte a jemně vyleštěte suchým hadříkem.

2. Pochytá octomilky
----------------------------
Znáte je také. Útočí od jara do podzimu. Maličké dotěrné ovocné mušky, které se ve vaší kuchyni objeví hned, jakmile někde necháte ležet rozkrojený citron, nebo přebrat ovoce na míse a nebo zapomenete vynést koš.
Pochytejte je! Stačí na kuchyňskou linku umístit nějakou nádobu s pivem nebo plechovku se zbytkem lahodného moku. Tu neprodyšně překryjte papírem či potravinovou fólií. Do ní udělejte vidličkou či nožem malinké dírky. Mušky tam vletí
a nedostanou se ven.

3. Uvolní zarezavělé šrouby
--------------------------------------
Použití piva na uvolnění "nepovolitelných" šroubů zní možná šíleně, ale funguje to. Kyseliny v pivu pomohou rozpustit rez, která vám brání v jejich povolení. Nalijte pivo přímo na šroub a počkejte několik minut. Rez vám pomohou narušit i bublinky, takže použijte pivo čerstvě otevřené.

4. Odstraní skvrny
-------------------------
Místo shánění chemického čistidla, když někdo vylije čaj nebo kávu na oblečení, koberec či třeba čalounění, polijte skvrnu pivem. Ne, nezbláznili jsme se. Nechte pivo na chvíli působit a pak skvrnu vytřete čistým hadříkem.
Nakonec místo dobře vyčistěte mýdlem a vodou, abyste se zbavila zbytků chmelového zázraku.

5. Vrátí barvu a lesk dřevěnému nábytku
--------------------------------------------------------
Pokud máte doma nějaký ten kousek ze smrkového dřeva, zapomeňte na leštěnky. Nábytek přetřete měkkým hadříkem namočeným do piva. To pomůže obnovit ztracený lesk a barvu. Nábytek z dubového dřeva bude vypadat jako nový,
potřete-li jej "leštěnkou" připravenou smícháním sklenky piva s přibližně třemi lžičkami cukru. Nakonec povrch přeleštěte suchým hadříkem.

6. Pohnojí domácí květiny a dodá lesk listům
------------------------------------------------------------
Pokud chcete, aby měly vaše pokojové květiny lesklé listy, přidejte pivo do vody, kterou květinám rosíte listy,
budou pak krásně lesklé.
A když v lednici nebo na stole najdete zvětralé pivo, rozřeďte ho s vodou a použijte ho jako hnojivo při zalévání květin. Uvidíte, že se vám odvděčí.

7. Vyleští hrnce a pánve z mosazi
----------------------------------------------
Pomocí měkkého hadříku jemně naneste pivo na povrch nádobí. Nechte chvíli působit, pak opláchněte a osušte jiným jemným hadříkem.
Kyseliny v pivním moku působí na většinu kovů téměř zázračně.

8. Dodá lesk vlasům
---------------------------
Pivo je skvělým "lékem" na vlasy bez života. Nalijte malou sklenici do rendlíku a na mírném ohni ho přiveďte k varu.
Pak teplotu snižte a zredukujte obsah hrnce až na 1/4 původního množství. Tak odstraníte alkohol, který by mohl vaše vlasy vysušit. Nechte pivo vychladnout a pak ho smíchejte s šálkem vašeho oblíbeného šamponu. Vzniklý elixír pak použijte na mytí vlasů jako obvykle. Vaše hříva získá větší lesk a třpyt.

9. Změkčí tvrdé maso
-----------------------------
Protože pivo obsahuje kyseliny, je skvělým zkřehčovačem. Pomůže vám vychutnat si maso, které by jinak bylo příliš tvrdé. Výhodou je, že na rozdíl od vína a octa, nijak nezmění chuť masa. Stačí ho do něj jen naložit a nechat marinovat
v lednici po dobu několika hodin, nebo ještě lépe přes noc.

10. Zbaví zahradu slimáků
-----------------------------------
Stejně jako pro některé lidi, je i pro některé zahradní škůdce pivo neodolatelné - zejména pro slimáky a hlemýždě. Pokud máte i vy problémy s těmito slizkými vetřelci, připravte jim past. Do země zapusťte plastový kelímek, nejlépe blízko rostlin, které potřebujete ochránit. Ale tak, aby kelímek nebyl v úrovni půdy. Musí kousek přečnívat nad úroveň
terénu, protože jinak by do něj napadali i užiteční živočichové. Do poloviny kelímek naplňte pivem a ráno past zkontrolujte. Pravděpodobně v ní najdete hordu opilých a utopených nezvaných návštěvníků.MRKEV

17. srpna 2015 v 20:19 Různé rady


10-ti denní očista mrkví

Během 10 dnů si na večeři připravte vždy mrkvový salát. Na jeho přípravu, která vám zabere necelých 10 minut, budete potřebovat:

3 mrkve
5 kapek panenského olivového oleje
10 kapek citronu
2 PL nasekaných vlašských ořechů
1 lžičku medu

Postup je jednoduchý: mrkev nastrouháme, pokapeme panenským olivovým olejem a citronem, promícháme s medem a ořechy. Komu by nebyly po vůli ořechy vlašské, klidně je může nahradit jinými - lískovými ořechy, mandlemi, kešu ...

Tento salát si dej
te vždy cca 2 hodiny před tím, než půjdete spát.

Proč právě mrkvový salát?
Mrkev můžeme bez nadsázky zařadit mezi super
potraviny . Její pravidelnou konzumací se snižuje cholesterol v krvi, zároveň pročistí trávicí trakt a předchází zácpě, také dokáže pomoci i při různých kožních onemocněních. Stejně je výbornou potravinou, která pomůže právě tehdy, když se člověk cítí vyčerpaný - vzpruží, uvolní, zregeneruje.

10denní kúra je detox pro vaše játra. Mrkev je bohatá na vitamíny A, B, C, D, E a K, z minerálů jsou to vápník, hořčík, železo, fosfor, křemík a síra.
Proč právě olivový olej, ořechy, citron a med?
Díky několika kapkám panenského olivového oleje dokáže organismus z nastrouhané mrkve vytěžit více karotenů.
Vlašské ořechy jsou ideálem pro naši nervovou soustavu - obsahují totiž omega 3-mastné kyseliny, které odpovídají za lepší spánek, koncentraci, lepší náladu, jako já lepší pleť, nehty a vlasy.
Několik kapek citrónu dodá i na noc potřebnou dávku vitamínu C, navíc celý salát správně dochutí.
Med obsahuje nerafinovaný přírodní cukr, navíc působí protizánětlivě a

obsahuje důležité vitamíny a minerály.
Meloun pro zdraví

14. srpna 2015 v 11:16 | zdroj:http://www.badatel.net/13-veci-ktore-nastanu-vo-vasom-tele-po-zjedeni-cerveneho-melona/ |  Jen tak o všem možném13 věcí, které nastanou ve vašem tělě po snědení červeného melounu
======================================================================

Meloun je zelenina, které se nám jednoznačně nejvíce spojuje právě s létem. Kroměvýborné chuti však i velké množství přínosů při léčení různých zdravotních problémů.

Mezi jeho nejznámější účinky patří věci jako snížení krevního tlaku, zmírňování otoků čiodstraňování kožních houbovitých infekcí.
Z nutričních látek obsahují červené melouny hodně následujícího:
beta karoten (rostlinná forma vitaminu A)
vitaminy skupiny B
vitamin C
minerály: vápník, fosfor, hořčík, draslík, jód a mangan

V 100 gramech melounu je jen 29 kalorií, což je poměrně málo a to i přes jeho výrazné sladké chuti.

Jak využít červený meloun pro medicínské účely

Existuje mnoho důvodů, proč použít meloun jako lék. Tuto následuje 13 způsobů, kterými dokážete vyřešit různé zdravotní potíže.

1. Pročištění ledvin

Pro vyčištění ledvin se doporučuje udělat si jednodenní melounovou kúru.

Dělá se tak, že si nakrájíte meloun na malé kousky a pojídat jejich pár, každých 15 minut během celého dne.

2. Ledvinové infekce

K zánětem ledvin dochází, když se bakterie z močových cest rozšíří až do ledvin. Protože toto onemocnění může mít vážné komplikace, doporučuje se vždy řídit radami lékaře.

Léčbu však můžete i sami podpořit vhodnou stravou. Pijte proto hodně tekutin a jezte potraviny s vysokým obsahem vody, jakými jsou například červený meloun, okurky či jablka.

3. Ledvinové kameny

Na ledvinové kameny je nejlepší čaj z dýňových jadérek. Uděláte si ho tak, že vařící vodou zalijete 1 polévkovou lžíci rozdrcených dýňových jadérek a necháte chvíli vyluhovat.

Po vychladnutí čaj sceďte. Pijte tři sklenice (3x 2 dcl) čaje denně.

4. Pročištění jater

Pijte 3 sklenice šťávy z červeného melounu každý den.

Čerstvý melounový džus pomáhá játrům zpracovat amoniak (odpadní látka trávení bílkovin) tak, že ji přetváří na močovinu - složku moče.

5. Pročištění tlustého střeva

Častým problémem u lidí se znečištěným tlustým střevem je dehydratace. Proto jsou tekutiny, které poskytuje meloun klíčové pro jeho vyčištění.

Voda a vláknina z melounu také umožňují lepší trávení a přechod jídla tlustým střevem.

6. Zácpa

Stačí sníst jeden krajíc červeného melounu a obnoví se vám správný pohyb střev. Všechno je to díky vysokému obsahu vody a vlákniny.

Avšak nekonzumujte meloun v příliš velkém množství, mohlo by to vést dokonce až k opaku zácpy, tedy průjmu.

Pro dosažení požadovaného účinku vypijte alespoň 3 sklenice melounové šťávy denně.

7. Houbovité kožní infekce

Vnitřní stranou melounové kůry si několikrát denně potřete postižená místa na kůži.

Kůra melounu totiž obsahuje látky účinné na kožní mikózy.

8. Vyrážky

Podobně jako u houbovitých infekcí, potřete si několikrát denně vyrážky vnitřní stranou melounové kůry (například po snědení červené dužiny).

Kapalinu nechte působit několik minut předtím, než ji smyjete vodou.

9. Otoky

Meloun má diuretické vlastnosti a tedy odvádí vodu, která se při otocích hromadí v těle.

Pro dosažení požadovaného účinku vypijte alespoň 3 sklenice melounové šťávy denně.

10. Vysoký krevní tlak a problémy s cévami

Jedna malá studie Floridské státní univerzity publikovaná v Americkém žurnálu hypertenze zjistila, že červený meloun je plný aminokyseliny L-citrulinu.

Tato látka zlepšuje cirkulaci, uvolňuje cévy a snižuje systolický krevní tlak až o 9 bodů.


11. Dna

Červený meloun působí v těle silně alkalicky, což je důležitý faktor pro rozpouštění a vyplavování vykrystalizování kyseliny močové z bolestivých kloubů.


12. Cukrovka

Podle stránky Livestrong, pokud trpíte cukrovkou, měli byste do stravy zařadit červený meloun. Ten sice obsahuje nějaké cukry, ale celkově má poměrně málo kalorií a vedle toho je prošpikován výživnými látkami.

Pro jistotu se ale poraďte i se svým lékařem, zda a kolik červeného melounu můžete zkonzumovat.


13. Pálení žáhy

Stránka eHow doporučuje při pálení žáhy sníst pomaličku 4 6 kousků červeného melounu a během dne to několikrát zopakovat.

Celkové množství bude záviset na tom, jak vážně je vaše pálení žáhy.
Opravdu stojí za přečtení!!!

5. srpna 2015 v 21:13 K zamyšleníVelmi pěkné
Kolik z nás je takových dárců?


Přisedl si ke mně v čekárně u lékaře. Čekala jsem strašně dlouho, číst se ve
špatně osvětlené chodbě nedalo a už jsem byla opravdu vyšťavená.
- Čekáte dlouho?

- Dlouho, - оdpověděla jsem. - Už víc než dvě hodiny.


- Copak nemáte ten lísteček?

- Mám, - řekla jsem sklíčeně. - Jenomže pořád berou někoho mimo pořadí.

- Tak se ozvěte, - navrhl mi.

- Na to nemám sílu, abych se s nima hádala, - přiznala jsem. - I tak jsem
sem sotva dolezla.

Pozorně se na mě zadíval a pak se soucitně zeptal:

- Dárce?

- Proč "dárce", divila jsem se. - Žádný dárce nejsem…

- Ale ano, jste dárce! Vždyť to vidím…

- Ale prosím vás, to je nesmysl! Krev jsem darovala jednou jedinkrát v
životě, ještě na škole. Omdlela jsem při tom a od té doby by mě tam nikdo
nedostal.

- Často se vám stává, že omdlíte?

- Ne… No, někdy se to stane. Z ničeho nic někdy upadnu. Jdu a seknu sebou.
Nebo i vsedě. Spadnu ze židle. Nebo prostě usnu… To se mi fakt stalo.

- Není se co divit. Nezůstala vám téměř žádná životní síla. Máte zdroje na
nule.

- Co mám na nule?

- Zdroj životní energie, opakoval trpělivě.

V tu chvíli jsem si ho opravdu pozorně prohlédla. Byl to sympaťák, ale bylo
na něm něco zvláštního. Vypadal jako mladý člověk, určitě ne víc než třicet,
ale ty oči! Byly to oči moudré želvy, zdálo se, že ty oči září a bylo v nich
tolik porozumění a soucitu, že jsem doslova oněměla.

- Jste často nemocná? - ptal se.

- Ne, ani ne! Málokdy marodím. Jsem docela odolná. Jen jsem trochu mrňavá a
hubená, no.

- Vztahy s rodiči asi nic moc, co?

- Hm, to je tedy fakt, přiznala jsem mu. Tátu si vlastně moc nepamatuju,
rozešli se s mámou už dávno. No a s ní… ta mě doteď má za malou, pořád mě
nutí žít podle jejího a něco vyžaduje, vyžaduje a vyžaduje…

- А co vy?

- Když na to mám, tak se s ní hádám. A když ne, tak prostě brečím.

- A je vám pak líp?

- To tedy moc ne. Vždycky až do příští hádky.Nemyslete, že je to snad každý
den. Jednou, dvakrát do týdne… někdy třikrát.

- A zkoušela jste prostě jí nedávat energii?

- Jakou energii? Jak nedávat? - nechápala jsem.

- No - podívejte. Vaše matka vyvolá scénu. Vy se do toho zapojíte. Všimněte
si toho slova: - "zapojíte se". Jako nějaký elektrický přístroj. A matka se
napájí vaší energií. Když scéna skončí, ona se cítí dobře a vy pod psa. Je
to tak?

- No je, musela jsem mu dát za pravdu. Ale co s tím mám dělat?

- Nezapojujte se, poradil mi. Jiná cesta není.

- Jak se nemám zapojit, když mi nedá pokoj a pořád na mě doráží? - rozčilila
jsem se. Zná mě jako svý boty, všechna má slabá místa!

- To je právě ono… Slabá místa - ta jsou jako tlačítka. Stiskne tlačítko -
zapojíte se. A když to "probíjí", dochází k úniku energie. To se učí ve
škole při fyzice.

- Hm, něco takového si pamatuju…

- Fyzikální zákony platí pro všechna tělesa, víte? Pro člověka taky. Jenomže
ve Škole života hrozně často propadáme a chodíme za školu.

- Jak člověk může chodit za Školu života?

- Úplně snadno! Život vám dá nějakou lekci, vám se ji nechce učit, tak
zdrhnete.

- Cha! Docela ráda bych někdy zdrhla. Pořád mi to v životě nějak nejde.

- Tak to bývá. Dokud lekci nezvládnete, dostáváte ji k učení znovu a znovu.
Život je dobrý učitel. Vždycky stoprocentně úspěšný!

- Já tedy nemám sílu na těch jeho lekcích vysedávat. Dneska už jsem musela k
doktorovi, jak se cítím. Sotva táhnu nohy.

- A to je pořád?

- To ne. Ale někdy to na mě padne. A minulý týden byl takový celý.

- Co se vám stalo minulý týden?

- Nejlepší na tom je, že vlastně nic zvláštního! Obvyklá rutina.

- Tak mi o té rutině povězte. Jestli se vám tedy chce.

- Co by ne? Říkám, samé hlouposti. Samozřejmě, párkrát jsem se chytla s
mámou. Jako vždycky. V práci se nic zvláštního nedělo, žádná honička. Trochu
jsem se porafala se směnařkou, ale nijak zvlášť. Ani doma večer jsem nic
nepřeháněla, pravda, dost jsem visela na telefonu, pomáhala jsem rozmotat
jednu situaci… Ale cítím se, jako bych celý týden skládala uhlí!

- No, možná, že jste skládala, ani jste si toho vlastně nevšimla. Jakou
situaci jste to rozmotávala po telefonu?

- Ale, to je opravdu hloupost. Kamarádka má problémy, víte, potřebovala se
zkrátka vypovídat. Tak jsem jí nastavila ucho, no.

- A vypovídala se?

- No zdali! Každý večer půldruhé hodiny, to by se vypovídal každý!

- A vy?

- Co já?

- Vy jste se taky vypovídala?

- Ale ne, já jsem ji přece poslouchala! Tak samozřejmě, utěšovala jsem ji,
snažila se ji podržet, dávala všelijaké moudré rady. Ale sama jsem si jí
nestěžovala, ta teď na mě nemá pomyšlení, má svých starostí dost.

- Něco vám řeknu: nedělala jste jí žádné velké ucho, ale docela obyčejný
kýbl na špínu. Vylila si u vás všechno negativní a vy jste jí za to poslala
všechnu svou pozitivní energii formou rad a podpory. A sama jste si přitom
nijak nepomohla!

- Přátelé se přece musí navzájem podporovat, ne!?

- No právě že: navzájem. Jenomže u vás ta podpora běží jen jedním směrem. Vy
jí podpoříte, ale ona vás ne.

- To nevím… Copak jí můžu odepřít pomoc? Vždyť jsme přítelkyně!

- Ty vy jste její přítelkyně. A ona vás jen využívá. Když chcete, věřte,
když nechcete, tak si to prověřte. Hned prvním slovem rozhovoru si jí
schválně začněte stěžovat na svoje problémy a sledujte, co bude. Budete se
divit, kolik vám tahle metoda ušetří energie.

- No, tak to by nebylo špatné. Tedy pokud jde o tu energii, trochu víc bych
jí brala, to ano.

- Říkáte, že by to nebylo špatné… ale vždyť sama svou energií strašlivě
plýtváte!

- Já jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Z tohohle úhlu pohledu jako… I když
teď, jak vás poslouchám, je to přesně tak. Vždycky s ní mluvím… a pak se
cítím, jako bych na nádraží nakládala vagóny.

- Spíš ona naložila vás. A vy jste ten její náklad beze všeho vzala na sebe.
Máte to zapotřebí?

- No jasně, že nemám… Mám svého dost. Problémů až po střechu.

- Jaké?

- Ale různé. Například můj muž. Teda - bývalý. Mám ho ráda. Čistě jako
člověka, chápete. Možná i o něco víc. On už dnes má jinou rodinu. A nejde
jim to. Ona ho doslova rozhodila. A mě je ho líto, je to hodný člověk. A
přece jenom - blízký…

- A když se takhle nad tím trápíte, máte z toho radost?

- Co vás to napadá! Jakou radost??? Je to hrozné trápení! Pořád jen
přemýšlím, jak bych mu pomohla, ale nevím jak …

- Kolik je mu let?

- Je o něco starší, než já. Ale to přece není důležité!

- Je to důležité. Dospělý člověk si přece umí své problémy řešit sám! Pokud
tedy chce, samozřejmě. Pokud si nezvykl přenášet je na druhé. Mluvíte s ním
někdy?

- No jistě! Chodí za dětmi. A popovídat si. Postěžovat, jak je mu těžko.

- A vy ho litujete, co?

- To dá rozum, že ho lituju! Trhá mi to srdce. Trápí se…

- Zatímco vy se máte dobře.

- Ale ne, já se taky trápím.

- Tak se nad tím zamyslete. Čím mu asi tak můžete pomoci? Že k jeho trápení
přidáte to svoje?

- Ne, to ne! Ale najde u mě to, co doma nemá. Porozumění… podporu…
laskavost…

- А co vy za to máte?

- Nevím. Snad vděčnost..?

- Aha. Takže on vám dá najevo vděčnost a odnáší si do té druhé rodiny to, co
vy jste mu poskytla. Tam to od něj očekávají a on k tomu žádné svou vlastní
dispozice nemá. Takže si to všechno nabere u vás. Víte, proč jste tak
vyčerpaná?

- Ne. Vždyť proto jdu sem k tomu doktorovi, aby mi to řekl.

- Nic vám neřekne. Doktor léčí příznaky. Napíše vám vitamíny a možná nějakou
masáž. A to je vše. Ale příčiny, ty zůstanou!

- Jaké příčiny?

- Vy se nemáte ráda. Pokoušíte se milovat druhé bez toho, abyste nejprve
měla ráda sebe. To je neuvěřitelně energeticky vyčerpávající a nehospodárné.
Proto se cítíte jako zmlácená.

- A co mám dělat?

- Radil bych vám konečně se podívat sama na sebe. A zamyslet se, jestli se
musíte tak vydávat ze sil, jen aby druhým bylo dobře. A to na účet vaší
vlastní životní energie! Shoďte je ze hřbetu! Přestaňte být dárcem. Aspoň na
nějaký čas! A začněte se mít konečně ráda, začněte se hýčkat, začněte
nabíjet sama sebe. Uvidíte, že za nějakou dobu, až se dobijete, začnete
přímo zářit! Jako žárovka! Budou vám svítit oči. Srdce se zalije teplem.
Uvidíte sama!

Mluvil zaníceně, oči mu plály a já jsem si pomyslela, že je to opravdu
zajímavý člověk. Jak moudrý! Kde ten asi pracuje?

- Vy mě tu učíte žít a sám jste taky nemocný, uvědomila jsem si najednou.

- Ale ne, já nejsem marod. Jsem elektrikář. Mám zrovna polední přestávku. A
ta už končí, jak vidím… Tamhle jde parťák se štaflema, budeme měnit žárovky.
Tak nashle a ať jste zdravá! Hlavně si to srovnejte duševně! Nechte
dárcovství!

Zůstala jsem tam sedět s otevřenou pusou a jen jsem se dívala, jak vyskočil
a přidal se k staršímu muži, který opravdu přicházel chodbou se štaflemi na
rameni. No tohle, vůbec jsem si předtím nevšimla, že má na sobě montérky! Za
tím nejspíš byly ty jeho oči - nemohla jsem se od nich odtrhnout.

Najednou jsem cítila za hrudní kostí takové příjemné teplo, jako kdyby se do
mě vlila nějaká životodárná síla. A dokonce jsem cítila, jak se mi opravdu
síla navrací. Fyzikální zákony platí pro všechna tělesa - i pro člověka -
tak to přece říkal. Náhle jsem si jasně vybavila, jak nám ve fyzice kantor
předváděl pokus se spojenými nádobami. Když se kapalina dolévala do jedné,
zvedala se její hladina i v té druhé. A naopak. Zatímco jsme spolu mluvili,
ten zvláštní elektrikář se se mnou podělil o něco, co v něm bylo - o životní
energii, to je ono! A její úroveň v mém organismu se zvýšila. To znamená, že
mi ji dal & ndash; a já jsem si ji od něho vzala.

Vyskočila jsem z lavice a řítila jsem se chodbou, abych elektrikáře
dohonila.

- Počkejte! A jak je to s vámi? Znamená to, že vy jste taky dárce?

- Dárce, usmál se. Jenomže narozdíl od vás, já se o svou energii dělím
dobrovolně, protože jí mám nadbytek!

- A jak to, že jí máte tolik? Je v tom nějaké tajemství?

- Je. Docela jednoduché. Nikdy nikomu nedovolím, aby mě vysál až do dna, aby
mačkal tlačítka a zapojoval mě do něčeho, co není mou součástí. To je
všechno.

Zašli s parťákem do nějaké kanceláře, aby tam seřídili světlo. Pomalu jsem
šla chodbou zpátky a přemítala o tom, že stejně chci být dárcem. Ale nejdřív
dočerpám tolik Lásky, aby se můj zdroj životní energie dobil až po okraj. A
taky se naučím přinášet lidem světlo, jako ten zvláštní elektrikář s
moudrýma očima.