Listopad 2015

MANTRY

20. listopadu 2015 v 22:02


MANTRY, MANTRY.....

20. října 2010 v 19:14 | mantra
óm

Máte už svoji mantru ?

Mantra je zvuková vibrace, která ukazuje na dokonalé vlastnosti mysli a ten, kdo ji opakuje v meditaci nebo mimo ni, postupně dosahuje těchto vlastností. Tyto vibrace mohou posloužit k otevření "vrátek" do vyšších stavů vědomí a k probuzení dřímajících psychických schopností. Mantry způsobují rezonanci mezi námi a naším nejhlubším vniřním "Já". Pokud neustále opakujeme takovéto zvuky, vyřazujeme ostatní podněty z vnějšího světa; naše nervová soustava má v tento okamžik konečně šanci zbavit se vnějších vzruchů a soustředit se na náš vnitřní svět. Bez vnějších podnětů si začneme lépe uvědomovat jemnější energie kolem sebe a v nás samých, až nakonec si(ne často) uvědomíme i naši jednotu s Universem. .

Mnoho manter je tajných a předává je jen láma při iniciaci.Proto se jich většina nezveřejňuje. Je chápána také jako ochranný zvuk, který zamezuje tomu, aby se v mysli uchytily negativní dojmy, což by sebou v budoucnu neslo nežádoucí následky.
Magický zvuk mantry pomáhá léčit psychickou nerovnováhu, uvolnit mysl, zklidnit emoce a otevřít srdce. Mohou vás stimulovat, aktivovat, motivovat a omlazovat, mantry mohou podpořit konání těžkých úkolů, pomoci dobře meditovat. Jsou nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi. právě toto potřebujeme ve velkých městech, kde jsme těsně auricky propojeni.
Vytrvalé, vroucí a soustředěné opakování mantry přináší hromadění duchovní síly. Tyto čisté zvuky vytvářejí čisté myšlenky, city a jednání. Stále ještě nevíme hodně věcí o tom, jak zvuky pocházející z čistého stavu vědomí zjemňují naše běžné vědomí. Je zřejmé, že vznikající vibrací při opakování mantry dochází ke stimulování nervových center na horním patře a v lebce, mantry způsobují elektrochemické změny v celém těle. Vibrují své vzkazy přímo do nervového systému a ven do světa. Výsledný pocit míru a pohody je nepopiratelný.
Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvenčí. Můžeme jimi cíleně masírovat vnitřní orgány - například zvenku je můžeme léčit přikládáním dlaní na oslabený orgán nebo postupně na všechny hlavní orgány, a současně vibracemi zpěvu mantry do těchto míst působit.
K jednotlivým mantrám připojuji význam obsahu jednotlivých slabik. Je to čistě pro orientaci a pochopení obsahového významu mantry - není to jen nějaký zvuk. Naopak je to zvuk, který nese dané kvality a jehož vibrace hluboce působí na náš enrgetický systém.
Velmi dobře působí, když si vytvoříte pro práci s mantrou malý obřad, který budete provádět vždy než začnete mantru zpívat nebo recitovat - jako u meditace.
Osprchujte se nebo si omyjte ruce a nohy. Zapalte svíčku a kadidlo, pomodlete se, poděkujte živlům (zemi, vodě, ohni, vzduchu).
Při zpívání držte páteř ve vzpřímené poloze. Zaměřte vibrace do centra mezi obočím nebo je prociťujte v srdci. Dovolte, aby zvuky naplnily vaše břicho, hrudník i hlavu. Naprostá oddanost je klíčem, který vám přinese výsledky.
Zpívejte vybranou mantru nebo aspoň ji nepřerušeně vyslovujte, třeba každý den ve stejnou dobu, ale i kdykoli budete pro to mít podmínky. Zkuste zpívat na místech nabitých energií (u řeky, na vrcholku hory, u svého stromu a pod.). Je to v podstatě meditace podpořena těmito semennými, kořennýni slabikami. Melodii si můžete vytvořit i svoji. Z počátku při zpěvu text čtěte - je li mantra delší, abyste si ji osvojili. Jakmile vám to půjde automaticky, představte si, že mantra kolem vás vytváří ochranný energetický štít. Ale budete-li ji odříkávat mechanicky, dostanete velmi málo.

Nakonec pro doplnění cituji svého oblíbeného indickéhu guru Srí Chinmoe, s jehož žákem jsem v 90. letech meditovávala. Srí Chinmoy žije v současné době již mnoho let v New Yorku, je to jeho duchovní úkol , praktikovával jeden den v týdnu i meditace pro zájemce v OSN:
"Pokud nemůžete vstoupit do své nejhlubší meditace, protože vaše mysl je neklidná, je to příležitost k využití mantry. Můžete několik minut opakovat mantru "Supreme"( suprímsuprímsuprím.... ) nebo Aum nebo "Bůh". Také pokud jste na emocionální vitální úrovni napadeni a vcházejí do vás špatné myšlenky či špatné vibrace, můžete opakovat Aum nebo jméno Nejvyššího. V tomto případě se snažte dělat to tak rychle, jak je to jen možné. Když se snažíte vyčistit svou mysl od nečistoty, musíte zpívat tak, jako byste běželi a chytali ujíždějící vlak. Během pravidelné japy říkejte mantru přesně, běžným, ale dušeplným způsobem. Ale neprodlužujte ji příliš dlouho; jinak nebudete mít čas vyslovovat ji pětsetkrát či šestsetkrát, což může být nezbytné.
- Tolik Srí Chinmoy.

Umím si představit jak někomu rotuje hlavou myšlenka jak to stíhat a skloubit s každodenním životem: zaměstnání, rodina, koníčky apod. Tolik věcí děláme zbytečně - televizní noviny nás nic nenaučí, naopak nás zahlušují velmi často negativitou a lží, filmy a seriály v televizi nám také ukrajují čas, většinou nás nebaví a stále přepínáme a hledáme něco jiného.
Práci můžeme velmi snadno spojit s mantrami, naopak nám pomohou a to nejen k soustředění. Můžeme je tiše vyslovovat, prozpěvovat si je. Je dobré určit si čas kdy se budeme věnovat jen sobě, obvykle to vyjde na večer. A poslouchejte také svou duši - určitě vám něco z mých nabídek bude bližší, víc vás osloví. Méně je někdy více, důležitá ale je určitá pravidelnost. Stává se že nemůžeme usnout - berte to z té pozitivní stránky. Využijte to ticho a klid, a mantrujte si. Nejepší je hledat radu uvnitř v sobě, tam máme uloženo vše co potřebujeme vědět - například co náš život zkvalitní.... Koncentrace, meditace, cvičení, hudba, kvalitní literatura, práce s mantrami a pobyt v přírodě nám přináší do života klid. A také nám "najednou" samovolně připlouvají informace, dostáváme odpovědi i na otázky které si sami v sobě často klademe. Stane se, že najednou víme.... Zůstávejte raději v klidu a tichu, ale i sami se sebou. Býváme příliš často ponořeni do davu lidí - v zaměstnání, a ve městech už teprve.
Pro zajímavost, zkuste si třeba na pracovišti - necítíte-li se tam z různých důvodů dobře, máte-li tam nějaký problém - tiše pro sebe opakovat mantru. Třeba ÓM anebo ÓM MANI PADME HÚM HRÍH. Mohou se začít dít zázraky.....

"Hluboké vody zřídka bouří - a tiše žijí lidé moudří." (A. S. Puškin)

Mantrou se stává i každé slovo, které je často opakováno - i vaše jméno je mantra. V dnešní době je u nás nejčastěji jako mantra používáno slovo krize, stres, strach. Buďte tedy opatrní na to, co vyslovujete a co posloucháte.
Při práci s mantrami nepřemýšlejte o tom jakého jste náboženství nebo jste-li ateisté. To zde není vůbec důležité. Všem nám byla dána možnost napojovat se na Zdroj, je to prostor všeho tvorstva.
Chci teď s vámi sdílet - s těmi, kteří se s mantrami setkáváte po prvé, a vámi - pro které už nejsou neznámým pojmem - následující tři - myslím nejznámější mantry a moje nejoblíbenější.
Nepřebíhejte chaoticky od jedné mantry ke druhé. Zůstaňte nějakou dobu u toho čím jste začali. Ono vás to potom povede dál samo, bude to základ pro váš odraz. Týká se to i meditací.

1. MANTRA - ÓM - zde jsem pro zjednodušení provedla aktualizaci původního textu.
Existuje více způsobů, jak odříkávat mantru OM. Zkusme použít některý z těchto způsobů:
  • po nádechu vyslovme OH velmi krátce a rychle přejděme ke zvuku MMM, nechme jej zaznít až do konce výdechu. Po každém nádechu následuje opakování mantry s výdechem
  • anebo po nádechu vyslovme AU a rychle přejděme ke zvuku MMM, nechme jej zaznít až do konce výdechu. Opakujeme.
Po jisté době ucítíme vibraci ve všech čakrách!
Zvuky nesou v sobě obrovskou duchovní sílu. Jméno této mantry symbolizuje veškerou trojitost: budoucnost, současnost i minulost (zrození, život i smrt), soustřeďuje myšlenky a je dobrou přípravou na meditaci; spojuje nás s vyšším "Já".
Óm si lze představit jako nekonečný oceán. Jednotlivé Óm zpívané člověkem je kapkou v tomto oceánu, ta však nemůže být oddělena od oceánu.
Prostřednictvím tohoto symbolu děláme lepší volby pro šťastnější život. Óm čistí, stabilizuje a pečetí auru. Představuje spojení se světlem, čistí, chrání nás a spojuje nás s Bohem. Óm otvírá korunní chakru.
Je mnoho způsobů, jak zpívat Óm. Zpíváte-li jej hlasitě, cítíte všemohoucnost. Zpíváte-li jej jemně, cítíte blaženost. Zpíváte-li jej tiše, cítíte mír. Zvuk Óm má léčivé a zklidňující účinky, zejména po velké námaze, ale i po prodělané těžké nemoci.
Ještě pro zajímavost. Abyste si mohli sami na sobě ověřit, jak různé zvuky vibrují v různých částech těla při slabice Óm, několikrát opakujte nahlas, zvučně a přitom pomalu a-uu-mm. Každou hlásku vyslovte důrazně a předtím, než znovu zopakujete celou mantru, obzvlášť důrazně vyslovte poslední hlásku m. Všimněte si, jak zvuk postupuje přes hrdlo až k ústům a jak zároveň vzniká rezonance v oblasti břicha a prochází přes celé tělo až ke špičce hlavy. Zvuk "A" vibruje v oblasti břicha a zvuk "U" v oblasti srdce. Zvuk "M" vibruje nejdříve v ústech a dále vibrace pokračují mezi obočí až ke středu hlavy.

Zde připojuji grafické znázornění této mantry, je možné ho využít i na vizuální meditaci a současně při tom zpívat mantru ÓM:
óm

Pro inspiraci video s mantrou ÓM,


K mantře ÓM vkládám ještě další video :


Další mantra je- ÓM MANI PADME HUM ( vyslovuj "om mani peme hung )

Učení vysvětluje, že každá z těchto šesti slabik Ó - MA - NI - PE - ME - HUNG - má zvláštní a mocný účinek a způsobuje proměnu na různých úrovních bytí člověka... Těchto šest slabik nás očišťuje od záporných jedovatých emocí, jež jsou projevem nevědomosti a způsobují, že tělem, řečí a myslí jednáme negativně, čímž si komplikujeme život.Můžeme si ale pomoci a napravit to. Jedovaté emoce jsou touto mantrou přeměněny, transformovány :
  • OM transformuje pýchu a egoismus
  • MA transformuje žárlivost a závist
  • NI transformuje připoutanost a egoistická přání
  • PE transformuje nevědomost a zmatek
  • ME transformuje chamtivost a lakotu
  • HUNG transformuje nenávist a hněv
Říká se také, že ÓM MANI PADME HUM poskytuje mocnou ochranu před zápornými vlivy všeho druhu a různými formami nemocí - což je pochopitelné, jedovaté emoce otravují i fyzické tělo.
Přidáme-li k této mantře "semennou" slabiku HRÍH - takže máme mantru "ÓM MANI PADME HUM HRÍH" - máme mantru soucitu. Podstata soucitu všeh buddhů HRÍH je katalyzátorem, který aktivizuje soucit, aby proměnil naše záporné emoce v jejich moudrou přirozenost.
I tuto mantru opakujeme a vyslovujeme pomalu po každém nádechu až do úplného výdechu.
Zkuste si tuto mantru přeříkávat nahlas, tiše nebo jen v duchu anebo prozpěvovat - cestou do práce, v práci, cestou domů anebo využijte chvíli když nemůžete spát.Brzy začnete vnímat změny v sobě a okolo vás - pozitivní změny - nic z toho nebude náhoda...věřte mi. -

ÓM MANI PADME HUM :


Třetí mantra - vadžra guru mantra :"ÓM ÁH HÚM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HÚM"

Je možné ji vyslovovat tak jak se píše, anebo použít tuto výslovnost : ÓM AH HUNG BENDZA GURU PEMA SIDDHI HUNG. pakujeme ji plynule - stejně jako předchozí dvě mantry.
Zde vysvětlím význam slabik jednotlivých částí mantry, ale zpíváme všech osm slabik vcelku, nerozděleně:

První část mantry - ÓM ÁH HÚM :

ÓM - je za tělo, ÁH - je za řeč, HÚM za mysl

Vnějšně očišťuje:
- ÓM od všech záporných skutků spáchaných vašim tělem ( krádež, zabíjení, sexuální zvrácenost ,
- ÁH záporných skutků způsobených vaší řečí
( lež, hrubá řeč, pomluva a žvanění ),
- a HÚM způsobených vaší myslí (chamtivost, zloba a nesprávné názory ).
Odříkáváním mantry ÓM ÁH HÚM očišťujete jak své okolí , tak i sama sebe a všechny bytosti v něm.
ÓM očišťuje všechny vjemy, ÁH všechny zvuky a HÚM myšlenky a city.

Vnitřně očišťuje :
ÓM jemnohmotné kanálky - nádí čili meridiány, ÁH vítr ( tzn. prána, vnitřní vzduch či proud energie ), HÚM tvůrčí podstatu.

Druhá část mantry - VAJRA GURU PADMA :

Recitací této části mantry se nám pak dostane požehnání moudré mysli, ušlechtilých vlastností a soucitu všech buddhů.

Třetí část mantry - SIDDHI HÚM :

Značí opravdové dosažení, požehnání, získávání a realizaci. Ziskem požehnání SIDDHI jsou z našeho života odstraněny všechny překážky ( jako nemoci ), jsou splněny všechny naše dobré aspirace, získáváme prospěch ( jako bohatství, úspěšnost ) a všechny životní okolnosti se stávají příznivými a podněcují nás k duchovním cvičením, dobrému způsobu života a cestě za osvícením.

ZDE JE JEJÍ ZVUKOVÁ PODOBA:KRÁSNÉ ZÁŽITKY S MANTRAMI ♥

Zdroj: http://www.annabea.blog.czMODLITBA VE STÁŘÍ

20. listopadu 2015 v 22:01Při listování v tomto blogu jsem také narazila na modlitbu Otče náš a na Modlitbu ve stáří. Obojí velmi pěkné.
Modlitba Otče náš mi připomenula jak je důležitá mantra DANJAVÁD, kterou jsme velmi často zpívali při hodinách jógy. Je to poděkování (v sanskrtu) za všechno.
Člověk by se neměl jenom stále zlobit a lát na to, že mu spousta věcí chybí, že nemá peníze, nemá čas atp. Stále jenom nadávat a nadávat. Nic dobrého kolem sebe nevidět.
Naopak by si každý z nás měl uvědomit všechno to, co máme, čeho se nám dostalo. Určitě toho není málo. Máme oči k vidění, uši k slyšení, nohy, které nás nosí kam potřebujeme, ruce k práci i pohlazení svého dítěte, nebo partnera, mozek .....

Tak prosím nebuďme uhudraní, dívejme se kolem sebe radostněji, s úsměvem.

Stane se něco, co mnozí budou možná považovat za zázrak. Všechno kolem bude jasnější a barevnější. Uslyšíme zpívat ptáky, uvidíme kolem sebe barevné květiny, motýly, uslyšíme bublat potok který v naší blízkosti protéká. Bude se nám líbit i ten mráček na obloze. A co se stane nejdůležitějšího? Úsměv, který vyzařujeme, se k nám bude vracet. Určitě nám bude lépe a radostněji.
Nestojí to za vyzkoušení?

Teď už si ale pozorně vyslechněte následující modlitbu.
MODLITBA VE STÁŘÍ


Slova modlitby sv. Františka Saleského k nám zaznívají ze středověku, ale vůbec středověká nejsou. Právě naopak, jsou stále aktuální, aktuální pro každého z nás, bez ohledu na naše stáří.

"Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych při tom nevrtal a neporučníkoval.

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat - ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

Nauč mne u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: "Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi."

Dej mému srdci sílu, abych přijal život tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce."

Amen. sv. František Saleský


Meridiány

18. listopadu 2015 v 14:54
Meridiány

Již v dávných civilizacích byly lidem známy souvislosti mezi tělesnými systémy a určitými nemocemi, které moderní lékařská věda mnohdy neprávem opomíjí. Například podle čínské medicíny proudí energie v lidském těle po soustavě drah, které nazýváme meridiány. Jsou to jakési kanály, které probíhají uvnitř těla, tvoří logicky propojenou síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu.
Těmto vnitřním drahám pak odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem. Zásahem na vnějších drahách pak můžeme přivodit i změny na vnitřních orgánech. Stejně tak platí, že porucha činnosti některého vnitřního orgánu je spojena s poruchou proudění energie v určitém meridiánu.
Důkaz o existenci těchto drah znají například ti, kteří mají nemocné ledviny, anebo je bolí zevnitř kolena. V těle nastává situace, že postižený orgán se ve stavu ohrožení chová tak, jakoby část problému přesouval na méně důležitý orgán. Zahájíme-li léčbu obstřiky kolen, může se stát, že ještě více rozbouříme zánět v ledvinách. Velmi často se stává, že díky dokonalému propojení energetickými drahami se poškození hlásí již dříve, například formou vyrážek a ekzémů na povrchu. Můžeme to přirovnat k ucpanému odpadnímu potrubí v domě, kdy nám začnou nečistoty zamořovat dosud čistý byt. Našim buňkám se takové prostředí pro práci nelíbí a nám také ne. Proč bychom měli vynášet nečistoty v kbelících po schodech z domu ven, když bychom mohli vyčistit odpadní potrubí. Hledejme raději skutečnou příčinu nemoci.

Meridián plic
Obrazek

Průběh dráhy: Začíná uvnitř trupu v oblasti středního zářiče, odtud vede dolů směrem k tlustému střevu, pak zpět podél žaludku, od vrátníku k žaludečnímu vchodu, proniká bránicí a vstupuje do plic. Z plic pokračuje nahoru k průdušnici a hrdlu. Z hrdla vychází příčně do podpaží a podél vnitřní strany ruky pokračuje až na špičku palce, kde končí. Dráha plic má jednu odbočku, která se odděluje přibližně za zápěstím, a po hraně ukazováčku pokračuje k vnitřnímu okraji základny lůžka nehtu, 1. bodu dráhy tlustého střeva. Tato
větev křižuje dráhu tlustého střeva.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: Souvisejí s jednotlivými funkcemi plic. Typickými jsou zde dýchací obtíže, kašel, astma, pocity dušnosti a plnosti v hrudi, bolesti v jamce klíční kosti, bolesti v krku, zimnice, horečky s pocením i bez něj, snížená odolnost vůči chladu a infekcím, ale i srdeční arytmie, bolesti v zápěstí a ramenou, problémy s močením, některé ekzémy, skvrny na pokožce, suchá a drsná kůže, ztráta ochlupení.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: emoční otupělost, deprese, melancholie, sebepodceňování.

Meridián sleziny
Obrazek
Průběh dráhy: Dráha vede od konce palce nohy po jeho vnitřní straně, přes vnitřní kotník, podél holenní kosti přes koleno, stehno, třísla, vnořuje se do břicha a spojuje se slezinou. Dál vede spojnicí do žaludku, prochází přes bránici, k jícnu, připojuje se ke kořeni jazyka a rozptyluje se pod ním. Její větev se odděluje ze žaludku, vede přes bránici a vtéká do srdce.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: tuhnutí kořenu jazyka, po jídle nutkání zvracet, bolesti žaludku, nadýmání břicha a říhání, diabetes, prudké bolesti pod srdcem, řídká stolice a průjem s pocitem nedostatečného vyprázdnění, zablokování vody v organismu, žloutenka, neschopnost stabilního spánku, potíže při dlouhém stání, opuchliny na vnitřní straně kolen a stehen, pocit chladu v končetinách, funkční porucha palce u nohy, nedostatek energie, vodnaté výtoky z nosu, krku, úst a jiných sliznic, anémie, poruchy elasticity cév, krvácivost, modřiny.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: zmatené, těžkopádné a pomalé myšlení, nesoustředěnost, poruchy paměti, prchavé myšlenky a utkvělé představy, nutkavé konání a dogmatismus, přílišná starostlivost a sebelítost, úzkostné stavy, duševní labilita, pocit vykořenění - člověk se obtížně adaptuje na prostředí, smutek.

Meridián jater
Obrazek
Průběh dráhy: Postupuje směrem nahoru od základny nehtu palce, po nártu, k vnitřnímu kotníku, nad ním křižuje dráhu sleziny a postupuje za ní po vnitřní straně lýtka a stehna k slabinám, kde obtáčí vnější pohlavní orgány, vede přes spodní stranu břicha, odbočuje na stranu pod volná žebra. Další úsek má, jak citují některé prameny, propojení i na žaludek, játra a žlučník, jedná se patrně o vnitřní odbočku. Od jater pokračuje vnitřní stranou trupu přes bránici a podžebří k hrdlu, za hltanem vniká do nosní dutiny, přes ni k očním nervům. Postupuje na temeno hlavy, kde se spojuje s kontrolním kanálem. Od očních nervů směřuje jedna větvička dráhy ke koutkům úst a zevnitř obtáčí rty. Poslední krátká větev vychází z jater, proniká bránicí a rozptyluje se do plic; Podle některých pramenů však pokračuje až do oblasti žaludku a středního zářiče.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: Kromě onemocnění souvisejících s funkcemi jater jsou s dráhou spjaty i lokální poruchy, např. otok šourku u mužů a podbřišku u žen, potíže s předkláněním a zakláněním trupu, bolesti v kříži a hlavy, hučení v uších, rozostřené vidění, suchost očí, pocity plnosti v podžebří, zvracení, zácpa, průjmy, poruchy trávení, pomočování nebo zaražení močení, zvýšená únava, střídavé otékání šourku. Svalové křeče v průběhu dráhy, onemocnění šlach, kloubů a vaziva. Obličej je suchý a má barvu prachu. Měkké, slabé, křehké nehty, vlasy bez lesku.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: nadměrná sebekontrola, pocit slabého sebeovládání, nevyrovnané chování a emoce, výbuchy zuřivosti, vztek, impulsivní projevy, zvýšená podrážděnost, přecitlivělost na hluk, silné vůně a chuti, frustrace, nepružnost myšlení, přepracovanost s neschopností uvolnit se, přílišné plány.

Meridián žlučníku
Obrazek
Průběh dráhy: Od vnějšího koutku oka se zvedá v obloucích k temeni hlavy, klesá do prostoru za ucho, pokračuje po postranní části šíje na rameno, k jamce nad klíční kost a boční stranou trupu vede směrem dolů až k malíčku nohy. Od koutku oka se spouští nová větev až na dolní čelist, spojuje se s dráhou tří zářičů a přes lícní kost se vrací k oku. Průběh celé dráhy je komplikovaný.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: Žlučníkové potíže a žlučové kameny, hořkost v ústech, bolesti v podžebří, časté vzdychání, vysychání pokožky, zvadlá barva obličeje, povrchu chybí mastnota a vláha, pocit horka stoupajícího po vnější straně lýtka a stehna. Dochází také k působení na stav kostí, i když tato funkce náleží ledvinám. Bolesti hlavy v čelní oblasti a u koutků očí, ztuhlost šíje a ramen, bolestivý otok v jamce nad klíční kostí a v podpaží, zánět uzlin v podpaží nebo na krku, samovolné pocení, záchvaty horečky nebo zimniční třesavky, vnější bolesti kloubů v místech průběhu dráhy, na žebrech, kyčlích, kolenou, kotníku, nepohyblivost prstu vedle malíčku u nohy.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, zamlžené myšlení, neschopnost praktického uskutečnění životních plánů, zvýšená pozornost vůči detailům - puntíčkářství, nadměrné přebírání zodpovědnosti, chronická nespokojenost, netrpělivost, ustavičná vznětlivost.

Meridián tří zářičů
Obrazek
Průběh dráhy: Začíná u nehtu prsteníku a prochází středem vnější strany ruky, na lokti vniká mezi klouby loketní a vřetenní kosti, přes rameno kolem lopatky k 7. krčnímu obratli, odtud postupuje dopředu přes trapézový sval do jamky nad klíční kostí a k hrudní kosti, odkud se rozptyluje do obalu srdce a sestupuje dolů přes horní, střední a dolní zářič. Ze středu hrudi se odděluje další větev, která směřuje nahoru přes nadklíčkovou jamku a přes hrdlo až nad ucho, kde se lomí dolů na spodní čelist a odtud se vrací nahoru pod oko. Za uchem se odděluje ještě jedna větev, která vniká do ucha a pak postupuje k vnějšímu koutku oka.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: nahluchlost, pocity hučení v uších, bolestivý zánět hrdla, pocení, poruchy termoregulace, oběhové potíže, poruchy funkce lymfatického systému a oslabení imunity, alergie, zadržování tekutin a toxinů v organismu, otoky v průběhu dráhy, bolest vnějšího koutku oka, opuchnutí tváře v prostoru jařmové kosti, bolesti za uchem a na vnější straně ramena, v oblasti nadloktí, lokte a předloktí, neschopnost používat prsteníček.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: nedostatek vstřícnosti ve společenských vztazích, přílišná starostlivost o sebe a své blízké.

Meridián ledvin
Obrazek
Průběh dráhy: Začíná pod malíčkem nohy a postupuje šikmo středem nožní klenby, kolem vnitřního kotníku směrem nahoru vnitřní stranou lýtka, přes zákolení a stehna, proniká páteří, spojuje se s ledvinami a prostřednictvím spojnice s močovým měchýřem. Její přímá dráha vystupuje z ledvin nahoru, proniká do jater a bránice, vnořuje se do plic, postupuje podél hrdla a svírá kořen jazyka. Její další větev vychází z plic, spojnicí vede do srdce a shromažďuje se uprostřed hrudi.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: všechny nemoci ledvin spojené s jejich funkcemi, nechutenství, temné zbarvení obličeje, temné kruhy kolem očí, prosáknutá víčka, váčky pod očima, akné, ekzémy, suchost dlaní, dušnost, vykašlávání krvavých hlenů, sípání a lapání po dechu, horko v ústech, suchý jazyk, záněty v hrdle, angíny, žloutenka, nutkání vstát, jakmile se člověk posadí, rozmazané vidění, arytmie, bolesti srdce, bolestivé pocity dřevěnění a chladu natahujícího se do kostí, únava, potřeba častého odpočívání, potíže v sexuální a hormonální oblasti, poruchy plodnosti, sklon k potratům, opožděný růst, chronická únava, pocity bolesti a přecitlivělosti na bedrech, vnitřní straně kolen, stehnech, lýtkách a kotnících doprovázené tvorbou otoků, pálivé bolesti na chodidlech, bolesti v průběhu dráhy, poruchy sluchu a rovnováhy, zvonění v uších, křehkost kostí, kazivost zubů, klopýtání, ochablost dolních končetin.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: duševní neklid, nerozhodnost, váhavost, úzkostlivost, vztahovačnost, netrpělivost, cynismus, podezřívavost, zapomnětlivost, snížená motivace, pocity beznaděje, tendence k rozladěnosti a smutku, fóbie, bázlivost, strach.

Meridián močového měchýře
Obrazek
Průběh dráhy: Nejdelší a nejkomplikovanější dráha, začíná u vnitřního koutku oka, stoupá vzhůru přes čelo na temeno, kde jsou také odbočky vedoucí do ucha a mozku. Odtud se spouští dolů, na šíjovém svalu se větví do dvou ramen. Vnitřní rameno přibližně kopíruje páteř až ke křížové kosti. V oblasti pasu má spojnici s ledvinami a močovým měchýřem. Od pasu pokračuje další větev ke kostrči, přes sedací sval se vnořuje na zadní stranu stehna a jeho středem klesá až do jamky za kolenem. Vnější rameno postupuje od šíje přes vnitřní horní okraj lopatky až na kříž, dále pokračuje přes sedací sval kolem kyčelního kloubu až do jamky za kolenem. Zde se obě ramena spojují a vedou středem zadní strany lýtka a boční stranou kolem kotníku až na vnější stranu paty, po vnější hraně chodidla k základně nehtu malíčku, kde končí.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: bolesti hlavy vnikající do mozku a do oblasti srostlé fontanely, pocit vytlačování očí z hlavy, bolesti připomínající natažení na šíji, bolesti a ztuhlost páteře, bolesti svalů v oblasti šíje, zad, pasu, sedacích svalů, zákolení, zadní strany lýtek a paty, pocity nevyrovnanosti v pase, zauzlení v jamce za kolenem a pocit řezavých bolestí v lýtkách, vznik hemoroidů, horečnaté stavy se zimniční třesavkou, duševní poruchy projevující se blouzněním, pomateností a záchvaty provázené ztrátou vědomí, slzení, výtok řídkých hlenů nebo krve z nosu, zežloutnutí očního bělma, obtíže spojené s močením včetně inkontinence a častého močení, zadržování moče, zvětšení prostaty, nemoci kostí, některé formy artritidy a osteoporózy, předčasné vypadávání vlasů, jejich šedivění a ztráta lesku, kazivost zubů, poruchy sluchu, ztráta pohyblivosti malíčku u nohy, nedostatečná výživa šlach v těle, bolestivé pocity chladu v končetinách.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: neklid, bázlivost, nesmělost, bezohlednost, lehkovážnost, nedbalost, hyperaktivita autonomního nervového systému s nepřiměřenými reakcemi na stres a s neschopností uvolnit se, ustrašenost.

Meridián početí
Obrazek
Průběh dráhy: Má dvě větve, povrchová vede od spodní části středem trupu směrem nahoru přes hrdlo, bradou vniká pod spodní čelist a nakonec vidlicovitě pod obě oči. Vnitřní postupuje dozadu ke kostrči, vniká do páteře a postupuje směrem nahoru. Zakončení dráhy je nejasné.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: u žen - poruchy menstruace, bolesti prsů, bělotok, sklon k potratům, vytváření sraženin v podbřišku;
u mužů je s funkcemi dráhy spojen vznik kýly;
obě pohlaví - neplodnost, průjmy, zácpa, poruchy močení, zvracení krve, kašel, bolesti zubů a v krku, bolesti v centrální linii přední strany trupu.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: emoční labilita, frigidita, tréma, nervozita, poruchy řeči, koktavost, slabá vůle.

Meridián srdce
Obrazek
Průběh dráhy: Začíná v srdci a odtud se rozvětvuje do tří směrů, jedna větev klesá dolů do tenkého střeva, druhá vede nahoru přes hltan až k očím a třetí jde přes plíce směrem do podpaží a odtud středem ruky až na špičku malíčku, kde končí.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: chorobné stavy spojené s činností srdce a s orgány či místy, kudy dráha prochází, bušení srdce, časté zčervenání, noční pocení a pocení při slabé námaze, bledost tváří, dlaní a chodidel, citlivost na teplo a chlad, pocity sucha v hrdle, žízeň, bolesti srdce, bolesti pod žebry a na vnitřní straně rukou, stoupání chladu do rukou, pocit horkosti v dlaních, žloutnutí očního bělma.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: neschopnost empatie, duševní neklid, citová labilita, nadměrné citové reakce, hysterie, poruchy řeči a neschopnost komunikace, poruchy paměti, zapomnětlivost, roztržitost, poruchy spánku, děsivé sny, poruchy chování, upovídanost.

Meridián řídící
Obrazek
Průběh dráhy: Tato centrální dráha ovlivňuje chod prakticky celého organismu, začíná ve spodní části trupu a má čtyři hlavní větve. Jedna větev sestupuje z oblasti podbřišku a postupuje přes kostrč, vniká do páteře a postupuje dále ve směru šíje, přes temeno hlavy vstupuje do mozku a klesá středem čela pod nosní přepážku a k horním řezákům. Druhá větev jde z podbřišku do vnějších pohlavních orgánů, odtud ke kostrči a zde se spojuje s dráhami ledvin a močového měchýře. Spolu s nimi vniká do páteře a vystupuje nahoru do ledvin. Třetí rameno jde z podbřišku přes pupek a srdce do hrdla, prochází dolní čelistí, obtáčí rty a od nich stoupá dvěma větvičkami vzhůru pod levé a pravé oko. Čtvrtá větev začíná spolu s dráhou močového měchýře u vnitřních koutků očí, od nich potom stoupá ve dvou souběžných ramenech přes čelo na temeno, kde se ramena spojují, a společně vnikají do mozku a klesají dozadu středem šíje. Nad lopatkami se rozdělují k jejich okrajům a spojené potom opět směřují podél páteře k pasu, kde se vnořují do vnitřní strany trupu a vnikají do ledvin.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy: nervové poruchy, křečovité záchvaty epileptické povahy, bolesti vystřelující z podbřišku nahoru až k srdci, zaražené močení, hemoroidy, pomočování a sucho v krku, neplodnost, páteř se napružuje (v křeči) a prohýbá se dozadu, křečovité ztuhnutí páteře a mdloby. Člověk se nemůže vyprázdnit vpředu ani vzadu a mívá kýlu, nedostatek vitality, sexuální poruchy, bolesti zad.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: nedostatek tvořivosti, nesamostatný úsudek, nejasné myšlení, neschopnost prakticky uskutečňovat životní plány, zvýšená pozornost vůči detailům, pocity nadměrné zodpovědnosti.

převzato: http://www.nakridlechandelu.cz/meridiany/meridiany

Stojí za prostudování a to nejenom tento článek, ale mnoho dalších na těchto webových stránkách.

Článek o meridiánech (energetických drahách v těle) sem momentálně dávám proto, že se jim velmi věnujeme ve cvičení čchi-kungu v Šumperku.

A pozor !!!
Od příštího roku, tj.r. 2016 zde budeme opět učit i sestavu s názvem Chuej-čchun-kung, jinak Omlazovací cvičení čínských císařů - Návrat k jaru (myšleno jako návrat k mládí, co se tělesné a duševní kondice týká).

Adresa i plány cvičení jsou na adrese Centra jógy
http://www.ariva.cz/joga-sumperk/

navštivte tyto stránky a pokud bydlíte poblíž, přijďte mezi nás.

Těšíme se na každého nově příchozího.