Březen 2018

Léčivá frekvence tón 432 Hz

24. března 2018 v 16:40 | Mocvědomí.cz |  Jóga (hathajóga, mudry, mantry, jóga smíchu atp.), čchi kung a další čínské cvičení Falun Gong


Jak zní "zázračný tón" 432 Hz (poslouchejte): Léčivá frekvence k zvýšení vaší vibrace

obrázek znázorňuje vibrace zvuku vody
1. na A = 432 Hz
2. na A = 440 Hz

Jak zní „zázračný tón“ 432 Hz (poslouchejte): Léčivá frekvence k zvýšení vaší vibrace
Tak, jak se léčení zvukem stává stále populárnějším, přibývá počet jednotlivců, kteří s tím začínají experimentovat.
Jsou lidé, kteří se učí prozpěvovat rytmické fráze, jiní poslouchají specifické frekvence či využívají zpívající mísy.

Nejsou to však jen ti z nás, kteří se zajímají o spiritualitu a koncepty New Age a nahlížející do tohoto starobylého východního poznání. Kromě toho jsou to také vědci, kteří zkoumají zvuky a také to, jak tyto zvuky ovlivňují naše tělo.
Přestože léčení je prozatím teprve v počátcích svého vstupu do hlavního proudu, po mnoho staletí bylo v různých náboženstvích používané jako tradiční léčebná metoda.
Dokonce i vědci jako Nikola Tesla či Albert Einstein hovořili o významu nazírání na všechno z hlediska vibrací, energií a frekvencí.
"Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace." - Nikola Tesla
Věda dokázala, že všechno je vytvořeno z energie a udržuje si své vibrace a frekvence, které se mohou zvyšovat nebo snižovat.
Vibrace jedné osoby, které tato osoba vysílá, může ovlivnit energii jiné osoby. Věda dokázala vzájemnou souvislost z pohledu kvantové mechaniky mezi našimi elektromagnetickými poli a naší aurou.
V souladu s touto logikou, protože zvuky mají svou vlastní frekvenci, nedávalo by smysl, kdyby frekvence specifického zvuku neměla vliv na nás samotných.

Věda v pozadí léčení zvukem

Dr. Herbert Benson, profesor, autor, kardiolog a zakladatel Harvardského lékařského institutu mysli a těla, studoval, jak může léčení zvukem, zvlášť, pokud jde o mantrické zpívání, pomoci vyvolat relaxační odpověď.
Relaxační odpověď je definována jako schopnost jednotlivce vnuknout svému tělu podnět, aby uvolnilo chemické látky a mozkové signály, které způsobují svalové uvolnění, zpomalení dýchání a pokles krevního tlaku.
Relaxační odpověď může omezit příznaky syndromu dráždivého tračníku (IBS) a působit proti fyziologickým změnám způsobeným stresem a zápasením včetně svalového napětí, bolestí hlavy, žaludeční nervozitou, zrychleným tepem a mělkým dýcháním.
Dr. Ranjit Singh, neurovědec, spisovatel, podnikatel a globální pedagog zjistil, že zpívání specifických manter uvolňuje hormon melatonin a ten následně nabízí mnoho přínosů, včetně srážení nádorů či zlepšeného spánku.
Bylo zjištěno, že pozpěvování okysličuje mozek, zpomaluje činnost mozku. Může dokonce způsobit synchronizaci levé a pravé hemisféry mozku.
Jonathan Goldman, americký spisovatel, hudebník a učitel v oblasti harmonie a léčení zvukem, říká:
"Dr. Alfred Tomatis využil zvuky gregoriánských mnichů pro stimulaci uší, mozku a nervového systému klientů. Jeho práce je velmi důležitá z hlediska vědeckého a medicínského využití zvuků a zpěvu.
Dr. A. Tomatis zjistil, že určité zvuky, které jsou obzvlášť vysoké ve vokálních harmoniích, budou stimulovat a nabíjet mozkovou kůru a nervový systém.
Před několika lety bylo velmi populární nahrávání gregoriánského zpěvu.
Vím, že mnoho jiných typů zpěvu, pocházejících z různých tradic, má velmi podobný účinek.
Tohle je jen pár konkrétních fyzických účinků mantrického zpěvu, které byly pozorovány. Určitě však jsou i jiné."

Co zjistila další studie

Další studie provedená v roce 2006 se zaměřila na účinky transcendentální meditace (TM) - tedy té formy meditace, při níž praktikující nepřetržitě opakuje mantru nebo zpěv.
Dospěla k závěru, že transcendentální meditace může zlepšit krevní tlak a rovnováhu autonomního, vegetativního nervového systému a snížit riziko ischemické choroby srdeční.
Série pokusů, které provedla inženýrka neuroelektrických terapií, Dr. Margaret Patterson spolu s Dr. Ifor Capelem ukázala, jak alfa mozkové vlny podpořily tvorbu serotoninu.
Dr. Capel to vysvětlil následovně:
"Pokud se to dá takto říci, centrum každého mozku generuje impulzy s určitou frekvencí založenou na převládajícím neurotransmiteru (hormon se specifickým vztahem k nervovému systému, který se netransportuje krví, ale informaci přenáší jen na malou vzdálenost), který vylučuje.
Jinými slovy, vnitřní komunikační systém mozku - jeho jazyk, pokud chcete - je založen na frekvenci…
Podle všeho, když vysíláme vlny elektrické energie, řekněme 10 Hz, určité buňky v dolním mozkovém kmeni budou reagovat, protože tyto za normálních okolností v rámci tohoto frekvenčního rozsahu jsou aktivní."
Dodatečný výzkum potvrzuje v tomto směru přesvědčení medicíny mysli-těla, tvrdící, že mozkové vlny ve stavu alfa čili v rozsahu 8 až 14 Hz, aktivují vibraci umožňující tvorbu většího množství serotoninu.

Proč byste měli zvážit poslech hudby na frekvenci A = 432

Na celém světě byla většina hudby naladěná na A = 440 Hz, protože to v roce 1953 stanovila Mezinárodní organizace pro normalizaci.
Nicméně, když se podíváme na vibrační charakter vesmíru, je možné, že tato výška není ve skutečnosti v souladu, neharmonizuje s přirozenou rezonancí přírody a může generovat negativní vliv na lidské chování a vědomí.
Říká se, že hudba na frekvenci A = 440 Hz je ve skutečnosti v rozporu či v konfliktu s některými našimi čakrami, které se nacházejí v oblasti mezi základem páteře, při kostrči, až po srdce.
Věří se, že tato hudba stimuluje ego a fungování levé poloviny mozku, která potlačuje intuici.
Existuje nespočet konspiračních teorií souvisejících s touto frekvencí a mnohé z nich se zdají být hodnověrnými, když vezmeme v úvahu skutečnost, že průmysl kolem hudby hlavního proudu zahrnuje propagandu a řízení mysli.
Dále se říká, že frekvence 432 Hz je i matematicky v souladu se vzorci vesmíru.
Frekvence 432 Hz totiž vibruje s Phi, zlatým středem vesmíru a sjednocuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, tíže a magnetismu s biologií, DNA kódem a vědomím.
Když naše atomy a DNA začnou rezonovat v souladu se spirálovým vzorce přírody, náš pocit spojení s přírodou, se považuje za zesílen.
Číslo 432 se odráží jak v poměrech Slunce, Země a Měsíce, tak i ve střídání ročních období a rovnodenností, ve Velké pyramidě v Egyptě či v oblasti Stonehenge a Sri Yantra, když zmíním jen některé z nejposvátnějších míst.
"Vycházejíc z mých vlastních pozorování se zdá, že některé komponenty harmonických podtónů o frekvenci A = 432 Hz 12T5 korelují s přírodními vzorci a také s rezonancí solitonů.
Solitony potřebují určitý rozsah, aby se zformovaly do sféry hustoty a expandovaly, rozšířily se z mikrokosmu do makrokosmu. Solitony nebyly nalezeny pouze ve vodní mechanice, ale i v iontově-akustickém prostoru mezi elektrony a protony." - Brian T. Collins
Pokud byste si to chtěli ověřit, vyzkoušejte si tuto nádhernou hudbu v A = 432 Hz.

ukázka:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=IU13sdrLQ-M

Závěrečné myšlenky

Ladit hudební nástroje na A = 432 Hz je starodávnou praxí a mnozí hudebníci, kteří to stále takto dělají, tvrdí, že si volí tuto frekvenci, protože pro uši to je hezčí a harmoničtější.
Mnozí lidé si volí během své práce nebo k meditaci tuto hudbu, protože může mít uklidňující nebo utěšující účinek.
Je jasné, že léčení zvuky je účinné v mnoha případech, i když specifická frekvence A = 432 Hz nebyla rozsáhlým způsobem zatím vědou hlavního proudu zkoumána.
Pokud to však vyzkoušíte, ničemu tím neuškodíte! To samozřejmě neznamená, že máte hned přestat poslouchat všechnu svoji oblíbenou hudbu.
Důležité je to, abyste měli na paměti, jakým frekvencím se vystavujete a jaký účinek tyto frekvence mají na vaši vibraci. Sám mám rád velikou hudbu hlavního proudu, ale skutečně si užívám právě alternativní a meditační hudbu.
Myslím, že je důležité mít určitou rovnováhu z hlediska hudebního vkusu. V tom tkví krása hudby. Je to velmi osobní.
Není to však jen hudba, co emituje frekvenci, jde o všechny zvuky: televizní pořady, filmy či dokonce i podkasty (internetové vysílání).
Osobně skutečně s radostí poslouchám pásky/podkasty Kevina Trudeau, o kterých si myslím, že zvyšují vědomí a zbavují mysl programů, a tím zvyšují vibraci těla.
Mnozí lidé poslouchají například barokní klasickou hudbu kvůli její vysoce vibrujícímu a relaxačnímu účinku.
I když jste skeptičtí ve vztahu k léčení zvukem, nezpůsobí vám žádnou škodu, pokud to vyzkoušíte!
V konečném důsledku, naším největším zdrojem informací jsme si my sami. Zkoušením nových věcí víte sami zjistit, zda vám mohou nebo nemohou pomoci nebo zda vás nějakým způsobem uvolní a zrelaxují.

Zpracovala: Mocvědomí.cz - na těchto stránkách je spousta zajímavých článků