Červenec 2018

Čtyři indiánské duchovní zákony

31. července 2018 v 19:42 | převzato z estranek ADASTRA http://www.adastra.estranky.cz |  K zamyšlení

... jsou věci, které bychom stále měli mít na paměti

Čtyři indiánské duchovní zákony


aztecky-kalendar.jpg

Zákon č. 1: Člověk, kterého potkáš, je ten pravý.
To znamená, že pokud se nám někdo objeví v našem životě, lidé, kteří nás obklopují, se kterými něco sdílíme, jsou tady buď proto, aby nás něčemu naučili, nebo nás popostrčili dál v situaci, ve které se nacházíme.

Zákon č. 2: To, co se děje, je to jediné, co se mohlo stát.
Nic, ale absolutně nic z toho, co se nám děje, se nemohlo dít jinak.
Ani v nejmenším detailu.
Jednoduše neexistuje "Kdybych to byl býval udělal jinak…, pak by to mohlo dopadnout jinak…"
Ne, to, co se děje, je jediné, co se mohlo a muselo stát, aby nás tato lekce něco naučila a my se mohli posunout dál - všechno, každičká jednotlivá situace, která v našem životě vyvstane, i když se jí náš rozum i Ego vzpouzí a nechce ji akceptovat.

Zákon č. 3: Každičký moment, ve kterém něco začíná, je tím správným okamžikem.
Všechno začíná v tom správném okamžiku, ne později, ne moc brzy.
Pokud jsme připraveni vnést do života něco nového, je to ten správný okamžik.

Zákon č. 4: Co má svůj konec, má skončit.
Tak je to jednoduché.
Když v našem životě něco končí, slouží to našemu rozvoji.
Proto je lepší to pustit a jít dál, s tímto darem prožité zkušenosti.
Myslím, že není náhoda, že to teď zrovna čteš. Je to proto, že splňuješ předpoklady a rozumíš, že žádná kapka deště nespadne nazmar.
Dovol si jít dobrou cestou…
Miluj celou svou bytostí…
Buď nekonečně šťastná/ý…
Každý den je dar,

šťastný den!

Zdroj: e-mail

Rozhovor s astrologem Antonínem Baudyšem

31. července 2018 v 19:37 | převzato ze str.ADASTRY Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/ |  K zamyšlení

Rozhovor a astrologem Antonínem Baudyšem

22. 7. 2016

Tondo, na úvod našeho rozhovoru by mě zajímalo, co pro tebe znamená láska.
(Tonda dlouho mlčí) To, na co se ptáš, nedovedu dát do věty; ale vím, na co se ptáš; vím, že to znám; vím, že to nosím v sobě; vím, že to nese můj život. A je to i důvod, skrz který důvěřuji budoucnosti a nepadám do strachu.

Jak lásku nejlépe projevit?
Nemyslím si, že je nutné lásku projevovat. Shodou okolností jsem člověk, který ji projevuje rád, ale myslím si, že její projevy by měly přicházet samy od sebe. A těch projevů může být tak mnoho, že se mi vůbec nechce je jmenovat. Myslím si, že je nás mnoho, pro koho je příjemné, když se její projevy mění nebo vyvíjejí.

Co je podle tebe nejvyšším vyjádřením lásky směrem k mase uprchlíků, kteří se valí do Evropy, ale zároveň vyjádřením lásky i vůči nám, Čechům?
Vůči uprchlíkům nejsme povinováni ničím. Pokud bychom se ve stejném počtu nakvartýrovali my k nim, asi by se dost divili. Tím spíš, pokud bychom žádali tak jako oni 600 eur měsíčně, velké byty, rychlá auta a povolné ženy. Tato situace nás dokonale konfrontuje, jak dalece v nás je láska k sobě samým. Jak dalece jsme důležití sami pro sebe. Německá vláda potopila svůj sociální systém. Obyvatelé se nestačí divit. Vidíme, že máme zaděláno na největší historický malér, který nás může na příštích sto, dvě stě let převálcovat. A když s ním bojujeme, je to ještě horší. Potřebujeme pochopit, že uprchlíci jsou zrcadlem naší vlastní negace. Negace v hlavách evropské populace se zhmotňuje v podobě tohoto neštěstí. Je to celé jako hra, ve které potřebujeme překonat množství vlastních iluzí.

Jaký doporučuješ zaujmout vůči tomu, co se v Evropě děje, postoj?
Je v pořádku nesouhlasit. Je v pořádku stát si za svým názorem. Je v pořádku mluvit a nebát se vlastního názoru. A zároveň nejít do odporu. Odporem přicházíme o energii, stávají se z nás tvrdé a paralyzované bytosti. Odpor svírá naše třetí čakry, chcete-li břicha. A naše energie proudí do černé díry konfliktu, který ze skryté fáze přejde do fáze otevřené. A teprve až bude na obou stranách dost mrtvých a prolité krve, negace se nasytí, nenávist se vybije a nastoupí lítost a bolest ze ztráty. Jsme vedeni do konfliktu, podle hesla když se dva perou, třetí se směje. Ztotožňuji se s postojem nesouhlasit, a přitom nespadnout do odporu."

Jak si dáváš svůj obraz o světovém dění dohromady? Čerpáš hodně z astrologie?
Z astrologie nečerpám, ač se pokládám za schopného astrologa. V toku dějin vznikají stále nové situace a nemá všechno svůj historický precedens. Viditelné události jsou navíc jen špičkou ledovce, který je skryt pod hladinou a formoval se přinejmenším desítky let dříve. Za situace, kdy je zjevné, co se děje a oč se hraje, připomenu jen mojí starší obavu, zda tady při současném vývoji nějaké Česko za dvacet let ještě bude. Přichází čas milovat svoji zemi, svůj jazyk a příslušníky svého kmene.

Mluvil jsi o Spojených státech. Jakou roli podle tebe v celém procesu hrají?
Bylo prokázáno, že pozvánky "pojďte k nám do Německa" chodily do Afriky z twitterových účtů z USA, Velké Británie a Austrálie. USA nejsou tím, čím se zdají být. Prezident Obama je pouze mluvčí určitých kruhů. Není to člověk, který by něco dělal nebo něco rozhodoval. I politologové upozorňují, že jediný skutečný výsledek jeho druhého prezidentského období bylo, že ovládání bezpilotních letadel převedl z pravomoci Pentagonu pod pravomoc CIA. My nevíme, kdo řídí Spojené státy, ale to, co nyní probíhá, pomáhá Spojeným státům oslabit konkurenci. Evropská unie je pro USA největší konkurence. Je nás více, jsme vzdělanější a pro zbytek světa přitažlivější.

A jak vlastně vidíš Rusko?
Domnívám se, že Rusku patří budoucnost. Řekl to letos v červnu překvapivě George Soros. Jakkoliv to může nyní znít absurdně a tendenčně, tak Rusko je budoucí vítěz a obnovitel konstruktivní civilizace. Napsal to před 26 lety pan Miroslav Dolejší ve své jasnozřivé zprávě o 17. listopadu 1989. V ní předpověděl i rozpad Československa, válku v Libyi a Sýrii. Zatím na jeho slova vždy došlo.

A ještě do třetice: Tvůj postoj k Evropské unii.
Stejně jako vlády se tváří, že něco řídí, tak i EU se tváří, že něco řídí. Ale my nevíme, kdo řídí vlády a kdo řídí EU. Někdo se rozhodl nás vypnout a ukončit jako civilizaci, ukončit éru jednotlivých kultur a národů. Právo šaría je Západem akceptováno, muslimové získávají radnice i předsednictví tradičních stran. Očividně dochází k uskutečnění modelu One State, který koncem 90. let rozpracoval Rumsfeldův poradce Thomas Barnett. Ale to je něco, k čemu jsme jako obyvatelé nedali nikomu mandát nebo svolení. Zvykli jsme si na to, že konzumujeme, kýveme hlavami a nepřemýšlíme. Došli jsme ale do bodu, kdy nás konzumování, kývání hlavami a nepřemýšlení dovedlo až na kraj propasti.

To zní děsivě, že se nás někdo rozhodl vypnout a ukončit. Můžeš čtenářům více objasnit ten model One State?
Zaprvé, globální hegemon nemůže být globálním hegemonem, pokud nemá nepřítele. Proto byl za nepřítele vybrán radikální islám, a to ještě dříve, než se nepřítelem stal. Zadruhé, model One State předpokládá neomezený proud imigrantů, kteří zruší celou dosavadní strukturu národů, kultur, státních hranic a národních vlád. Zatímco pět metrů vysoký plot na hranici s Mexikem je v pořádku. Zatřetí, veškeré nerostné zdroje na planetě mají být odňaty vládám a národům a mají být plně privatizovány do soukromých rukou. Začtvrté, veškeré zisky ze surovin a obchodu mají mít volný pohyb v jejich toku do Spojených států. Spojené státy budou tisknout měnu a plnit jí centrální banky. Zapáté, žádný stát nesmí být ve stavu, aby se postavil mírové armádě Spojených států. Proto byly armády redukovány v Evropě, rozpuštěny v Iráku a nejnověji na Ukrajině. Armády mají být nahrazeny privátními organizacemi. Obyvatelstvu má být vnucena permanentní válka proti terorismu, strach, poslušnost a bezpráví. To je to, čemu čelíme. Ale protože jsme o několik kroků pozadu, stále nám to nedochází.

Tondo, máš představu, jakým směrem teď půjde vývoj a jak může planeta v budoucnu vypadat?
Vývoj se děje v našem zájmu. Vývoj se děje proto, aby nám pomohl. V podstatě se děje pro to, aby nás chránil. A každý člověk potřebuje na svůj vývoj přiměřený čas. Takže změny svým způsobem nemohou jít příliš rychle, protože by tím příliš ohýbaly a znásilňovaly náš vnitřní proces.
Na stranu druhou jsme programově vedeni k tomu, abychom evoluci nevěřili. Jsou nám předkládány obrazy, po kterých se máme svést do nižších vibračních úrovní. Například věřit, že vše řídí genetika. Nedávno jsem spal v hotelu a viděl jsem kousek z asi nejsledovanějšího seriálu na planetě, Hry o trůny. A byl jsem překvapený, že v seriálu nevystupuje žádná kladná postava. Úplně všichni tam byli "záporňáci". Takový seriál jsme tu nikdy neměli. Z těch deseti minut sledování mi pak bylo zle ještě tři dny. Možná přesně takové ošklivé lekce potřebujeme, abychom pocítili svou touhu po dobru. A zjistili, že dobro je přítomné v nás.

Existují názory, že Evropa nyní pouze sklízí svou karmu za to, co ona sama dělala v minulosti…
Na tomto vysvětlení nechci ulpívat, ale připouštím, že je opodstatněné. Žádná akce nemůže zůstat bez reakce. Naše výboje v minulosti způsobovaly obrovské utrpení zbytku planety. My to tajíme sami před sebou. A tak ani nevíme, že prvními tvůrci koncentračních táborů byli Britové v Jižní Africe. To, co Britové v minulosti udělali Číně záměrným zavlečením opia a rozvrácením císařství; to, co jsme způsobili Rusku sponzorováním komunismu a druhou světovou válkou... Latinská Amerika se z intervencí Španělů a Portugalců vzpamatovává doposud, Aborigince v Austrálii mají na svědomí Britové. Nejsem schopný to ani spočítat, ale pravděpodobně jsme toho nasekali tolik, že zpětná reakce jednou přijít musela. Na stranu druhou, slovansky mluvící národy v tomto příběhu sehrály okrajovou roli. A tak nelze vyloučit, že karmické skóre Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků, Ukrajinců, Rusů a dalších je v tomto směru poměrně čisté.

Bylo by nám bez Evropské unie lépe?
My jsme spoluprací se Západem mnoho získali. Evropská unie byl krok správným směrem. Mohlo tomu tak být i nadále, ale to, že zde vzniká superstát, který se na nic neptá a který s námi nekomunikuje, je jasný signál, že se zde nehraje hra rovného s rovným. A náš smysl pro sebeúctu a rovnoprávnost by nás z této hry měl co nejrychleji poslat pryč. Dokud to jde. Britové nám ukázali, že odejít lze. Přestože byli zastrašováni, přestože se druhá strana nezdráhala uchýlit k zabití vlastní poslankyně ve jménu ovlivnění veřejného mínění. Poslední rok vedení unie jasně ukazuje, že má dojít ke spojení křesťanů a muslimů do jednoho celku. Eurokomisařka Federica Mogherini se tím už nijak netají. Unie se orientuje na Írán a Čínu, což je v pořádku. Připravuje situaci pro válku s Ruskem, což není v pořádku. Počítá s rozšířením o celou severní Afriku a Blízký Východ. Je to velmi odvážné, ztratili bychom tím pádem náš svět, jak jsme jej znali doposud. Evropa by již nebyla Evropou. Německý ministr vnitra de Maziére loni navrhl, zda by nebylo lepší do Evropy uprchlíky dopravovat leteckým mostem. Nejsem s touto autodestruktivní politikou smířený. Nechám na každém ze čtenářů, zda v takové Evropské unii skutečně chce setrvávat.

A co může každý z nás v této době dělat? Má smysl být veřejně aktivní nebo spíše pracovat sám na sobě?
Má smysl, abychom o tom, co se děje, mluvili. Protože nám chybí vnitřní komunikace. Média funkci komunikace uvnitř společnosti neplní. Mají za úkol naopak odvádět pozornost od toho, co se děje ve skutečnosti. Zatím jsme ve stavu rozděleného národa. Věřím, že se to změní. Práci sám na sobě nemůže nikdo z nás uniknout. Pravda se tlačí do očí. Jsme každý z nás do přiznání si pravého stavu nuceni. A jen upřímností a respektováním svých pocitů se s celou situací můžeme vyrovnat.

Kde ty sám hledáš zdroje síly a naděje, aby tě neopouštěl optimismus?
Sám vidím, že mi ubližuje strach. Vidím, že mi ubližuje negace. Ovlivňují mou vitalitu a sebedůvěru. A proto si ve světlejších chvilkách připomínám, že nejlepší je pro mě být sám se sebou, s rodinou a informace k sobě nepřipouštět. Otázka je, jak dalece to dlouhodobě jde. Abychom celou situaci zvládli, předpokládá, že v to zvládnutí budeme každý věřit. A na to, abys mohl věřit ve zdar sebe i celého kmene, potřebuješ určitou sílu. A tak si stále kontroluji, jestli jsem v síle. Jsem si jistý, že bez síly se nedá kvalitně žít. I ve své poradenské praxi se celý poslední rok setkávám s lidmi, kteří o svou sílu přišli. Někde ji zapomněli. A já jim pomáhám, aby se se svou sílou mohli opět spojit.

Tondo, moc děkuji za rozhovor. Chceš ještě něco vzkázat čtenářům?
Jsme dostatečně velcí, chytří i vyzrálí, abychom se o štěstí a úspěch uvnitř hranic naší země dokázali postarat.

Autor: Mgr. Jiří Hamerský
Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/

Vibrační číslo jména

31. července 2018 v 19:32 | Autorka: Ava Chrtková Zdroj: http://www.priznakytransformace.cz/ |  K zamyšlení

Převzala jsem článek z estranek ADASTRY, ve kterých moc ráda listuji.
http://www.adastra.estranky.cz/

Vibrační číslo jména

1. 2. 2017
Není výjimkou, že po zjištění vibračního čísla jména si leckterý člověk jméno upravil tak, aby vibrovalo více v jeho prospěch. Samozřejmě se vibrace jména změní, když se žena vdá. Při bližším zkoumání by mohla numerologie napomoci rozhodnutí, zda si žena nechá obě jména po svatbě, nebo převezme jméno manžela.
Jak se tedy vibrace jména počítá?
Základem je numerologická tabulka, kdy každé písmeno má dle latinské abecedy přiřazené své číslo. Písmeno CH se rozdělí na C a H a každému písmenu se přiřadí vlastní číslo. Diakritika se pro tento účel ignoruje.
Každé číslo si zapíšeme a poté sčítáme čísla tak dlouho, až nám vyjde jedno jednociferné číslo. Jsou však specifické případy, kdy se dvě poslední čísla dohromady nesčítají, a to je v případě mistrovských čísel 11 nebo 22. Tyto vibrace jsou velmi jedinečné a mají vlastní výklad vibračního čísla.
ZDE UVÁDÍME ŠIFROVANOU ABECEDU (PODLE LATINSKÉ KABALY, KTERÁ NÁM UMOŽNÍ VYMEZIT LIDSKOU BYTOST A OŽIVIT JEJÍ SKRYTOU TVÁŘ):
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Praktický příklad:
J A N A N O V O T N A
1 1 5 1 5 6 4 6 2 5 1 37 = 3 + 7 = 10 = 1+0 = 1
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 1 archetyp Slunce
Jednička vyjadřuje základ života. Je to první číslo, řídí jí Slunce, zdroj veškeré energie. Raději útočí, než se brání, raději poroučí, než poslouchá. Jeho nositel je nezávislý, podnikavý, bez váhání převezme iniciativu a strhne ostatní na svou stranu: je to odvážný a rozhodný vůdce. Velice si cení svobody, chce být sám odpovědný za své úspěchy i omyly a nechce být nikomu nic dlužen.
Nežádá o pomoc, stejně jako nepřizná slabost. Je energický a autoritativní v práci, náročný k jiným i k sobě. Má sklony převzít velení i v lásce: druhý se musí podřídit. Je upřímný a nadšený, city dává najevo jen zřídka.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 2 archetyp Luna
Dvojka znamená vyrovnanost, rozvážnost, diplomacii a přívětivost. Je pod vlivem Luny, v neustálé proměnlivosti zachovává určitou pravidelnost. Má klidný temperament, je mírná a trpělivá, touží po souladu. Před provokacemi zprvu prchá, avšak velmi rychle se snaží najít schůdnou cestu, vedoucí k porozumění. Soutěžení ji nepřitahuje, vyhrávat bitvy jí nepřipadá užitečné, má-li to být na úkor citové rovnováhy. Neboť dvojka je velmi citově založená, sentimentální, citlivá, emotivní: když je osamocená, má velké potíže převzít za sebe odpovědnost. Je stvořená pro život ve svou, realizuje se v různých sdruženích a spolcích. Je skvělým spolupracovníkem, obratná a diplomatická, potřebuje být stále obklopena buď pracovním kolektivem, nebo klienty. Nedaří se jí uplatnit své kvality v napjatém a nervózním prostředí. V práci i v lásce je závislá na vyrovnaném a harmonickém ovzduší.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 3 archetyp Jupiter
Trojka je symbolem náklonnosti, obliby, talentu a popularity. Odjakživa byla považována za dokonalé číslo. Odpovídá jí planeta Jupiter. Nositel trojky je veselý a okouzlující. Komunikuje překvapivě snadno a vyzařuje z něj laskavost. Proto je obvykle oblíbený a vyhledávaný. Je společenský, aktivní, stále v pohybu a v kontaktu s lidmi. Potřebuje vnější podněty. Při negativní vibraci je trojka netrpělivá a popudlivá a nesnáší kritiku. Po citové stránce je to nadšenec a náruživec, který však neztrácí ze zřetele své zájmy. Vždy si hledá partnery, na které může být hrdý a kteří mu mohou něco přinést.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 4 archetyp Saturn
Čtyřka je symbolem spravedlnosti, rovnováhy a bezpečí. Její planetou je Saturn. Je vyrovnaná, trpělivá a realistická, nikdy se nepouští do bitvy, aniž si zajistí týl. Jedná chladnokrevně a rozhodně, je spolehlivá, ale jen málokdy bere na sebe iniciativu. Je majetnická a umí si vynutit své, je zatvrzelá a vytrvalá, neodbočuje z cesty, kterou si vytýčila. Postupuje pomalu, ale pravidelně: za úspěchy vděčí svému úsilí. Ale každá mince má dvě strany. Čtyřce chybí fantazie i tolerance. Po citové stránce je její nositel vázaný k rodině, je věrný, jeho city jsou hluboké a trvalé, dává je však najevo velmi rezervovaně.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 5 archetyp Merkur
Pětka znamená vznětlivost a spontánnost. Přemýšlí i jedná rychle, jako by odpovídala na výzvu. Její planetou je Merkur. Málokdy vydrží na jednom místě: miluje změnu a pestrost více než cokoliv jiného. Žádná kotva ji neudrží, žádný přístav neupoutá, přitahují ji a fascinují daleké obzory. Má přizpůsobivou, zvědavou a pružnou mysl, je velice komunikativní a překypuje dynamismem. Tyto vlastnosti však mohou přerůst v nestabilitu, roztržitost a nedostatek vytrvalosti: pětka potřebuje rychlé výsledky nebo podněty, které vzbudí její zvědavost, jinak ji věc omrzí. V pozdním věku se bude možná cítit osaměla a chudá, neboť si nikdy nic nenechala. Naštěstí není příliš sentimentální! Je však velice okouzlující a přitažlivá a snadno si získává přátele. I v citových vztazích jí však může chybět stálost a schopnost dodržet závazek.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 6 archetyp Venuše
Šestka je symbolem krásy, harmonie a rytmu. Souzní s ní ženská planeta Venuše. Pro šestku je nejdůležitější kvalita. Jejím cílem a touhou jsou především štěstí a krása, neboť šestka je skutečný milovník krásy. Má vytříbený vkus a touží po krásných věcech. Ostatně často uspěje právě v umělecké oblasti, pokud se neuplatní v profesích, jež vyžadují smířlivost. Šestka má i negativní vlastnosti - váhavost, nerozhodnost, volí cestu nejmenšího odporu. Ovšem nechybí jí smysl pro odpovědnost, a pokud se jednou rozhodne, dokáže se zhostit i obtížnějšího úkolu. Jedinec se šestkou je především sentimentální a laskavý, má silně vyvinutý smysl pro smyslové prožitky. Chce se líbit, ale touží založit pevnou rodinu, jíž se věnuje s péčí a pozorností.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 7 archetyp Uran
Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filozofického hledání. Řídí ji planeta Uran. Je to myslitel a originální a nezávislý intelektuál. Má velký pozorovací talent, je schopna přemýšlet a rozjímat, protože dává přednost samostatné práci: v tichu a osamění dosahuje ostatně těch nejlepších výsledků. Zajímá ji vše, co je zvláštní a nezvyklé: má intelektuální intuici a tvůrčí schopnosti. Bohužel je to pesimista trpící úzkostí, kterou se často uzavírá do sebe a bloudí v kruhu. Touha po nezávislosti ovlivňuje i citový život, jen těžko vstoupí do nějakého svazku, jedině když potká podobnou bytost se stejnými životními ideály.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 8 archetyp Mars
Osmička je číslem moci, síly a úspěchu. Odpovídá jí planeta Mars. Je to aktivní a energetická bytost, ráda dobývá a miluje výzvy. Svou ctižádost však obrací spíše k hodnotám materiálním než duchovním: touží získat moc, což se jí daří díky smyslu pro realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Má navíc to, čemu se říká "čich". Je netrpělivá a nerada ztrácí čas, hodně utrácí, a ještě víc pracuje. Ráda žije intenzivně naplno, někdy je však tvrdá, netolerantní a tvrdohlavá. Po stránce citové je upřímná, přímočará, vášnivá a žárlivá.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 9 archetyp Neptun
Devítka, to je altruismus (nesobecký způsob myšlení a cítění), vznešenost a mysticismus. Odpovídá jí planeta Neptun. Tolerance, štědrost a nezištnost jsou hlavními stránkami jejího charakteru. Nutno ještě přidat smysl pro přesnost, sklony ke snění, utopiím, občas se dokonce vznáší v mlžném oparu. Má velkou schopnost porozumění a přizpůsobivost, není však aktivním činitelem, jedině když najde ideál, za něž je ochotna se bít. Zachraňuje ji víra. V lásce je velice upřímná, laskavá, ale žádá víc citu, než sama dává. Ne že by byla lhostejná, pouze myslí na něco jiného Z devítky, která ještě nenašla rovnováhu, se stává přelétavý tulák, intelektuálně i citově.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 11
Jedenáctka má tak úžasnou psychickou energii a inspiraci, že ostatní u ní hledají oporu a snaží se získat její souhlas a uznání. To jí vyhovuje, neboť ráda ovládá jak v práci, tak v lásce. Ostatně většinou se jí to skvěle daří, je totiž okouzlující a úspěšná: proto bere na sebe dobrovolně odpovědnost, někdy i na úkor osobního života. Snadno však podléhá úzkosti, nervozitě a podrážděnosti. Jedenáctka je číslo, které vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost. Některým se to nepodaří, a proto prožívají jedenáctku omezeně jako dvojku.
Výklad vibračního čísla součtu jména a příjmení - 22
Dvaadvacítka nepodniká pouze pro sebe, ale i pro ostatní: Je to velké číslo, schopné zvládnout velmi složité situace, nenechá se však zaslepit hloubkou a významem svého úkolu. Její činy řídí inspirace a talent a často jí pomohou ke značnému věhlasu: skrývá se v ní génius. Po citové stránce to však není tak růžové, často totiž obětuje osobní život svému dílu a nedokáže sdílet život s někým, kdo ji v tomto díle nemůže nebo nechce následovat. Číslo 22 je číslem výjimečných bytostí. Pro mnohé však představuje tak velké napětí, že raději žijí na jeho nižší úrovni - jako čtyřky.
Autorka: Ava Chrtková
Zdroj: http://www.priznakytransformace.cz/

15 pravidel pro život

31. července 2018 v 18:59 | Mocvědomí.cz |  K zamyšlení


15 pravidel, jež se vám v životě vyplatí dodržovat

15 pravidel, jež se vám v životě vyplatí dodržovat
Příručka, jak žít svůj život, bohužel neexistuje. Většina z nás se probíjí životem, jak umí a učí se postupně.
V dnešním světě, v němž nám technologie umožňují snadný přístup k informacím, není problém shrnout názory na různé lidi a informace z více zdrojů najednou.

Položili jsme si tedy otázku, které jsou ty nejtěžší a zároveň nejužitečnější věci a dovednosti, které bychom se měli naučit a které se vyplatí dodržovat. Výsledky byly následující:

1. Buďte empatičtí

"Můžete být tím nejdisciplinovanějším, nejúžasnějším či dokonce nejbohatším člověkem na zemi, ale pokud vás nezajímají ostatní nebo se neumíte vcítit do jejich kůže, jste jen sociopat," napsala Kamia Taylor.
Podnikatelka Jane Wurdwand pro Business Insider uvádí, že empatie je základní lidská schopnost, již moderní podnikání zcela zaprodalo.
"Empatie - schopnost vcítit se do druhého - dělá z dobrých obchodníků a lidí pracujících ve službách skvělé lidi. Empatie v duchu kolektivu - esprit de corps - motivuje lidi k tomu, aby se více snažili.
Empatie pomáhá zaměstnancům překonat svou apatii a neustále se zlepšovat, protože právě díky ní se práce stává více než jen výdělečnou činností."

2. Dopřejte si kvalitní spánek

Spánková deprivace dokáže v lidském organismu napáchat velké škody. Poškozuje nejen celkové zdraví, ale ničí také pocit pohody a spokojenosti.
Člověk potřebuje mít pevný spánkový režim, protože bez spánku neumí správně fungovat.

3. Organizujte si svůj čas efektivně

Tak jak si musíme správně zorganizovat čas v práci, musíme to udělat i v soukromí. Správné přerozdělení času je klíčem k úspěchu po každé stránce.
Bez něj není možné dosáhnout osobních cílů ani dokončit práci včas, což do našeho života dokáže přinést hodně stresu a nepohodlí.
Stáhněte si nějaké aplikace, přizpůsobte tomu spánkový režim, sepište si vlastní seznam nebo udělejte cokoliv, co vám pomůže správně fungovat.
Hlavní je, abyste si uvědomili, jak důležité je mít věci správně naplánované: efektivní načasování vám pomůže dokončit věci v termínu, být produktivní, neplýtvat svým časem a zároveň časem ostatních.

4. Nebojte se požádat o pomoc

Není snadné požádat druhé o pomoc. Nikdo nechce vypadat jako neschopný. Dříve či později se však každý z nás ocitne v situaci, kdy se bez pomoci neobejde.
A na tvrdohlavost a stydlivost se někdy dá pořádně doplatit.
Poprosit někoho o pomoc není projevem slabosti. Právě naopak. Lidé, které jsem během své kariéry obdivovala nejvíce, neměli problém říci, že něčemu nerozumí nebo že potřebují pomoc, protože nevědí, jak dál.
Podle nedávné studie Harvardské univerzity (Harvard Business School) lidé mají tendenci přijímat žádost o pomoc velmi dobře. Lidé, kteří nemají problém požádat o pomoc, vnímají ostatní jako způsobilé.
Když prosíte o pomoc druhého člověka, dáváte mu tím najevo, že ho považujete za inteligentního a zkušeného. Lidem tento pocit obvykle imponuje.

5. Myslete pozitivně

Každý z nás se sebou vede neustálý monolog ve své mysli. Obsah tohoto monologu může ovlivňovat naši jistotu i sebevědomí.
Pokud je náš vnitřní "rozhovor" pozitivní, pomáhá nám budovat sebedůvěru a pozitivní vnímání sebe sama. Pokud je tento rozhovor negativní, děje se pravý opak.
Jen si vzpomeňte na slova Henryho Forda: "Jestli si myslíte, že to dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, nemýlíte se."

6. Buďte důslední

Ať už začínáte s novým cvičením, učíte se na přijímací zkoušky na právnickou fakultu nebo pracujete na důležitém projektu, abyste mohli uspět, musíte být důslední.
Často se stává, že lidé, kteří dosáhnou svého cíle, se přestanou snažit. Pokud si chcete svou pozici nadále udržet, musíte vynaložit ještě větší úsilí než doposud a být ve své práci konzistentnější.

7. Starejte se o své věci

Pokud vás nikdo nepožádal o radu, zřejmě ji nepotřebuje a bude lepší, pokud si ji necháte pro sebe. Kromě toho, ne vždy známe celý příběh.
Je velmi jednoduché se začít domnívat, že situaci rozumíme, i když ve skutečnosti nemáme všechny potřebné informace. Pokud se vás to přímo netýká, nepleťte se do toho.

8. Poslouchejte druhé

"Většina z nás je na pracovišti pohlcena povinnostmi - samé e-maily, neustále vyzvánění telefonu… Náš mozek je v jednom kuse zatěžován množstvím informací," říká pro Business Insider Nicole Lipkin, autorka knihy What Keeps Leaders Up At Night.
Jeden z tipů, jak aktivně naslouchat, je opakovat to, co říká druhý. "Když všichni zúčastnění vědí, o čem je řeč, je to mnohem jednodušší."

9. Naučte se, kdy je třeba zavřít ústa - a také to dodržujte

Udržet se "na uzdě" a nevyjadřovat své myšlenky nahlas, když jste naštvaní, je jednou z nejvzácnějších a zároveň nejtěžších dovedností, které se můžete v životě naučit.
Život přináší mnoho situací, kdy je nejlepší držet jazyk za zuby. "Když jsme naštvaní, unavení, rozrušení nebo pobouření, vyjadřujeme všechno, co si myslíme," píše na Quora Anwesha Jana.
Někdy je lepší zůstat zticha, bez ohledu na to, co si myslíme. Pokud je například někdo příliš rozrušený na to, aby nás poslouchal, nemá smysl na něj reagovat.

10. Odolejte pomluvám

Jasona T. Widjaja se pro Business Insider vyjádřil: "Pro mě jsou v životě nejdůležitější vztahy. A pokud si chcete vybudovat pevný a trvalý vztah, nejdůležitější je důvěra."
Podle Widjaju je pomlouvání ten nejjednodušší způsob, jak ztratit důvěru. Tvrdí, že odnaučit to druhé lidi nebylo vůbec jednoduché.
Znamenalo to nesnažit se zapojit do důležité konverzace, distancovat se od vlivných lidí a někdy druhé přerušit a říci: "Promiňte, ale tohle skutečně nepotřebuji vědět, mohli bychom změnit téma?"
"Když však vynaložíme velké úsilí, odměnou nám bude důvěra ostatních."

11. Žijte v přítomnosti

To, že máme žít v přítomnosti, dnes posloucháme z každé strany. Otázkou je, zda tomu i skutečně rozumíme.
Je poměrně časté, že naše myšlenky se zabývají minulostí (co bylo, co mohlo být, co si myslíte, že se stalo, a co se opravdu stalo) nebo budoucností (co bude, co by mohlo být, co se stane).
Všechny tyto myšlenky nás odvádějí daleko od toho, kde se nacházíme nyní a co se právě děje.
Mohli bychom říct, že je to jako žít poloviční život. Tento zlozvyk nás obírá o radost z přítomného okamžiku. Zkuste si odpovědět na následující otázky a určitě pochopíte, co máme na mysli:
Soustředíte se na dokončení projektu tak intenzivně, že si ani neužíváte jeho samotný průběh?
Jste příliš rozrušení z blížícího se stomatologického vyšetření a nedokážete si proto užívat čas s vaší rodinou?

12. Učte se nový jazyk

Učení cizího jazyku představuje vynikající způsob, jak efektivně trávit volný čas a zároveň si tříbit rozum. Je to velmi praktické a přináší to samé výhody.
Když se učíte další jazyk, otevírají se vám nové možnosti sebevyjádření, začínáte přemýšlet jinak a získáváte neocenitelný náhled do tajů cizí kultury.
Může to být pro vás velkým přínosem v práci i osobním životě.
Výsledky studií prokázaly, že ovládání dvou nebo více jazyků je obrovským přínosem pro kognitivní dovednosti. Lidé, kteří ovládají cizí jazyk, mají několik psychických výhod.

13. Vyjádřete svůj názor nahlas

Chcete-li mít vliv na lidi na pracovišti, ve své komunitě nebo dokonce na veřejnosti, musíte se naučit vyjadřovat své názory nahlas.
Pro většinu z nás je to nelehký úkol - strach z mluvení na veřejnosti je jedním z nejrozšířenějších typů strachu po celém světě.
Pod správným vedením a s dostatečnou praxí ho však dokážete překonat. Vždyť se to přece podařilo tisícům lidí před vámi!
Warren Buffett se o vystupování na veřejnosti vyjádřil následovně: "V životě musíte umět komunikovat, je to neskutečně důležité. Bohužel školy to určitým způsobem podceňují.
Pokud nedokážete komunikovat a ostatním srozumitelně vysvětlit své myšlenky, ztrácíte svůj potenciál."

14. Buďte upřímní k druhým

"Říkat druhým vše, co máte na srdci, může být někdy velmi nepříjemné. Pokud však pro někoho nemáte milé slovo, neznamená to, že musíte mlčet," píše Gillet.
Zastává názor, že radikální upřímnost představuje způsob, jak se naučit být otevření vůči druhým.
"Pokud chcete uplatnit radikální upřímnost v praxi, mějte na paměti, že by měla být pokorná, bezprostřední, měla by probíhat mezi čtyřma očima a neměla by být příliš osobní."

15. Buďte k sobě upřímní

Být k sobě upřímný je překvapivě obtížné. Často lžeme sami sobě, a proto většina lidí nezná sama sebe.
Pokud se naučíte být upřímný sám k sobě, odměnou vám bude pocit osobní integrity a také si získáte respekt ostatních. Obě tyto vlastnosti mohou být pro vás velkou devizou.
Zpracovala: Mocvědomí.cz